SVĚTELNÁ  KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY
    PŘEDCHOZÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1213 - 1300  KNIHY  "ROZHOVORY V."   ZDE ...

 

 

1301. Povídání s přáteli.                             (Přijala Jarmila.)                                    1.1. 2001.   

Místo: Strakonicko.

 

Modlím se k Ježíši:

 

Vím, že jsi v mém srdci a že jsi zemřel za hříchy světa.

 

“Ano, to je pravda – bez Mé oběti by nevzniklo Moje Pravé náboženství, jak sama víš – je to Poselství Lásky a může ji vykonávat každý, kdo v sobě Lásku má. Žádné jiné vzdělání k tomu není třeba.

 

Doba obětních beránků už skončila. Každý bude odpovědný sám za sebe, za své činy, myšlenky . . . . .

 

Nenech se zviklat, řeknu ti pravdu, když po ní tak toužíš. Nikdo neví nic určitého, jen ti, kdo byli přítomni.

 

Ježíši, mluvíš se mnou opravdu Ty ?

 

“Jsi snad na pochybách, vždyť jsem s tebou stále, a pročbych nemluvil, když si to přeješ ?”

 

Ano, pro mě je to čest mluvit s Tebou.

 

“Mluvíš přece se všemi, s Bohem, Otcem, Stvořitelem Prvotním, s Vesmírnými lidmi, můžeš mluvit s kým chceš, i se Silami temna.”

 

Se Silami temna zrovna mluvit nemusím.

 

“Já vím, ale až to bude třeba, kdo to bude dělat ?”

 

Snad nechceš říct, že já ?

 

“Nějak tak, ty odmítáš ?”

 

Ne, vždyť víš, že vždycky dělám to, co je třeba, duchovně i ve hmotě.

 

“Ano, tak to má být.”

 

Ježíši, kdybys mi řekl raději něco vyjímečně hezkého.

 

“Toto je vyjímečné, nebo myslíš, že to může každý ?”

 

Já nevím.

 

“Ale Já vím, nemůže každý mluvit s kým chce. Dobrá, necháme toho. Chceš tedy něco hezkého, chceš budoucnost svoji, českého národa nebo celé Země ?”

 

Podle toho, jestli je hezká.

 

Představuji si velikou Lásku, Mír, Klid, rozkvět všeho, Svobodu, toleranci, odpuštění, všechno hezké, milé, aby se lidé k sobě hezky chovali, měli se rádi a pomáhali si.

 

“Není co dodat, líp bych to neřekl – stane se. Bylo by třeba, aby si toto představovali všichni lidé a brzy se stalo skutečností přání mnoha lidí.”

 

Nevím, jak Ti mám poděkovat.

 

“Neděkuj. Ty opravdu nevíš, kdo jsi ?”

 

samozřejmě něco tuším z opakovaných otevření, ale nic určitého nevím.

 

“Možná je to pro tebe lepší, neboť, jak sama říkáš – není zdrávo člověku vědět všechno.”

 

Děkuji ti.

 

 

1302.  Povídání s přáteli o duchovní cestě.        (Přijal Jirka)       9.1. 2001.   9:35-9:55 hodin.

                                                        Místo: Most.

 

„Bratříčku náš, hlásí se ti Aštar Šeran a jsem moc rád, že se takto opět činíš. Ano, ptal jsi se na Duchovní cestu svou, kde se nacházíš ty a tví přátelé a P. a zda již máte duchovní implantáty od Pána Ježíše Krista našeho milovaného, a jaké. Věz, že ty jsi na rozhraní 3. a  4. otáčky. Duchovní implantát máš a sám cítíš, že máš Merkabu, duchovní implantát té nejvyšší kvality, neboť tvé myšlenky jsou již tak čisté a přirozené, že jsi jej mohl obdržet. Dále ti chceme sdělit, že P. tvoje je na konci otáčky druhé a má již předpoklady k tomu, aby mohla komunikovat s námi, přáteli Vesmírnými. Další tví přátelé jsou rovněž v otáčce druhé. Š. již v otáčce třetí a měl by také již začít komunikovat, uspíšilo by to jeho duchovní vývoj. Ano, také má implantát Merkabu.

 

Dále ti chceme ještě sdělit, že stále čekáme na fyzický kontakt s tebou, vím, že po něm toužíš, ale ještě se nenaskytly vhodné podmínky.  Stále ještě vysíláš otázku na tu tvou práci a jak již ti řekl náš Pán Ježíš Kristus, vše je již zařízeno, věř, neboj se a uvidíš. Má lásko, včera v těch Teplicích jste opravdu krásně meditovali, zářili jste jak hvězdičky, také ti to D. řekla. Ona je také vysoká duchovní bytost, jen nyní v tomto těle fyzickém má trochu problémy, to se spraví. Sám cítíš, že jí můžete věřit. Víme, že jsi měl radost, když ti řekla , že máš stříbrnou auru, ano je to proto, že jsi čistá bytost s čistými myšlenkami a to je dobře. Ano máš touhu psát dále, ale již pro dnešek budeme končit. Ahoj lásko, zdraví tě Aštar Šeran, Mirinka tvoje, Aaron, Ptaah a mnozí další. Ahoj.“

 

Děkuji vám srdíčka moje, moc vás miluji. Děkuji Pánu Ježíši Kristu za toto spojení.

 

 

1303.  Povídání s přáteli.                         (Přijal Jirka)              11.1.2001.     8:20-8:52 hodin.

                                                                                                         Místo: Most.

 

„Synáčku, dušičko moje, tady je tvůj Otec, Pán Ježíš Kristus, hřeje mě tvá láska a jsem moc rád, že jsi se se mnou opět spojil. Mně dělá moc dobře vaše láska ke mně a já vás zahrnuji láskou svou, takto je to od počátku bytí a na věky bude. Neboj se hvězdičko, že by ti někdo a vám, tvým přátelům někdo ubližoval. Vy jste již otevření mé pomoci a Mé Světelné legiony jsou stále na stráži, stále vám pomáhají a odráží všechny případné útoky. Neboj se též těch zkoušek, které tě i vás všechny čekají, překonáte je lehce s mou láskou, kterou nosíte v srdcích. Sám cítíš, že je to ta jediná správná cesta a tudy jedině tě povedu neboj se, nedám ti nikam uhnout mé světýlko. Všechny vás u vás v Mostě miluji láskou, kterou si ani nedovedete představit. Uvolněte se a přijímejte jí v hojnosti a ve stejné hojnosti jí dávejte ostatním. Máš touhu se mnou pokračovat ve spojení a to je dobře. Je mnoho bytostí v pozitivním stavu zde, toužící se s tebou spojit a zahrnout tě svou láskou. Takto k nim ty s láskou promlouváš ve svých motlitbách a oni stále tobě takto pomáhají a u Mně též prosí o pomoc. Věř, že ji stále ode Mne dostáváš Jiříčku, vždyť to víš sám. Neměj stále obavy o tu práci, věř, vše je zařízeno, neboj se, budeš sám mile překvapen a bude to spíš pro tebe další zkouška, abys nezahálel ve svém Duchovním vývoji. To také cítíš sám viď. Ale neboj se, ty nebudeš. Vím to, neboť tě vedu já sám Pán Ježíš Kristus, tvé světlo a láska jak ty říkáš a tomu jsem moc rád. V takovémto stavu kdyby byli všechny dušičky zde na Zemi, věř žádné zlo by nebylo, ale ty víš, co se zde má odehrát, tak tě to nemusí nijak znepokojovat. Vím, že máš touhu slyšet ještě další bytosti světelné a to je dobře. Měj se krásně, zdraví tě a mnoho Lásky tobě a tvým přátelům Váš Pán Ježíš Kristus, milující, odpouštějící.“

 

„Drahý náš bratříčku, zde Aštar Šeran nyní mluví k tobě. Tato krásná slova Pána Ježíše Krista rozplakala zde některé, sám jsi cítil dojetí a to je dobře. Citlivá dušička vaše takto s pokorou a láskou přijímá tato sdělení, je za ně hluboce vděčná a takto se přijímající je pomáhá na její cestě. Toto vše co se vám dostává jste si zasloužili vaší čistou láskou a překonanými zkouškami. Čeká vás další Duchovní cesta, víš to sám a další zkoušky potřebné pro váš Duchovní vývoj. Neboj se jich, jsou lehké pro toho, kdo v srdci čistou lásku má a vzhlíží k nebesům. Má lásko, pros o pomoc jak to cítíš a dostane se ti jí. Jsme vždy tví, milovaní, moc tě objímáme. Drž se, jsme s tebou a máš tu nejsilnější oporu a ochranu jaká existuje: Láska a Světlo Pána Ježíše Krista a nás Jeho věrných a pokorných služebníků. Měj se krásně. Ahoj. Loučí se Aštar Šeran, velitel Velké Vesmírné flotily, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád, další velitelé flotil matičce Zemi pomáhající, ano zde Sol-tec. Izák a mnoho dalších, Guetzal také, Orton, Pleja a Semjase a tvé věrně milující MDB, Mirin, Aaron a další. Ahoj.“

 

Děkuji, děkuji, děkuji Pánu Ježíši Kristu za spojení a krásná slova i vám drazí moji. S pokorou a láskou nekonečnou. Jiřík.

 

 

1304.  Povídání s přáteli.                     (Přijal Jirka)              12.1.2001.     11:20-11:40 hodin.

                                                                                                                 Místo: Most. 

 

„Mé dítě, zde tvůj Pán Ježíš Kristus, čekal jsem na tebe a ty ses mi ozval a tomu jsem velice rád. Jsem šťastný, když se takto se mnou vy děti Světla spojujete. Je to pro vás velká pomoc ve vaší práci a cestě Duchovní a tomu jsem moc rád. Soustřeď se prosím pěkně na toto sdělení, rád bych ti sdělil následující:

 

Víš sám, že vám říkám a čtete to také, že vaše mise zde na této planetě, jak říká se jí Nula, dle Nového zjevení, se chýlí ke konci. Děti moje, já se tak na vás těším, až vás opět obejmu ve své náruči otcovské. Já říkám vám však, bděte a dbejte mých rad, čtete je všude a dávám vám je tisícerými formami. Nezastavujte se, neohlížejte se, buďte a jděte vpřed, jak Já vás vedu. Já vám z cesty uhnout nedám, však vy sami musíte chtít svou vůlí a láskou mne následovat. Tuto vůli musíte nahlas ve svém srdci projevit. Víš sám a cítíš, že jiná cesta není. Kolem vás je plno nástrah a lákadel, já vás jimi provedu tak, jak mně pěkně v motlitbách prosíte. Oč mne žádáte, vše vám dám, jen otevření mé pomoci musíte být, jinak to nejde a nefunguje. Moje Sluníčka, dost víte říkám stále věci abyste nesešli ze své cesty Pravé ke mně a ke své pravé Přirozenosti. Vězte že Já vás vedu ke štěstí a míru, ke klidu a blaženosti jež naleznete jen v Mém náručí. Oddejte se tomu a zcela a vylučte své EGO z působnosti vašeho života. Pokorně služte mně  a ostatním lidem, lásku dávejte a nechtějte jí zpět. Já vám jí dám tolik, že to ani neunesete jak se u vás říká. Nebojte se ničeho. Světlo, Láska a Já stojíme na stráži vašeho života. Jste pod ochranou Boží vůle, nemáte se čeho bát. Jen vyzařujte, vyzařujte mou vůli do celého světa. Odměnou vám bude návrat ke Mně. Váš milující Pán Ježíš Kristus.“

 

„Bratříčku, hlásí se ti Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily, jak krásný to vzkaz co stále dostáváš od Pána Ježíše Krista. Miluje vás moc, láska jeho nezná hranic. Odpočiň si nyní po tomto kontaktu, čekej na další práci Světelnou a stále buď s námi. Ahoj. Tvůj Aštar Šeran a další přátelé Vesmírní.“

 

Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste za toto spojení, děkuji ti Aštare a přátelé Vesmírní. Děkuji.

 

 

1305.  Povídání s přáteli.                         (Přijal Jirka)           15.1.2001.    12:55-13:25 hodin.

                                                                                                             Místo: Most.

 

„Ano mé dítě, zdravím tě Já, Pán Ježíš Kristus a slyším tvé prosby a přání. Slyš tedy poselství pro vás v tomto Mostě, jak jste se hezky sešli:

 

Mé děti Slunce, všechny vás moc miluji a zahrnuji vás svou láskou nekonečnou. Jste to, co Já říkám, zrní Země Nové, jež vykvete jako Rajská zahrada z toho co zde máte. Já říkám vám, obraťte svá srdce ke mně a budete spaseni. Obraťte svou mysl ke mně a vyvedu vás z pout vašeho Ega a negativního stavu. Obraťte svou lásku ke Mně a Já vás zahrnu láskou svou, která vás ochrání a nedá žádným silám působit vám potíže. Slyšte můj hlas, který se line z vašich srdcí. Můžete se ke mně obracet s čímkoliv, vše vám dám co je v souladu s mými zákony. Nikoho nenechám strádat a trpět, jen otevřete svá srdce mé pomoci a vše je vám splněno. Prosím vás ve jménu lásky, abyste nezapomínali na své blízké, kteří mají ještě svá srdíčka zavřená a uzamčená zlobou a nenávistí. Jen vaše láska a odpuštění rozehřeje tento chladný cit a dá proniknout mým všeobjímajícím paprskům Světla, Lásky, Dobra a Odpuštění. Modlete se za své blízké i za všechny duše na této planetě Zemi, za jejich probuzení, za mír, lásku a pokoj a bude vám jí dopřáno v hojnosti, tohoto všeho. Mé děti, ach jak vás miluji a jsem rád, že se takto scházíte a napomáháte svému duchovnímu vývoji. Je to moc dobře a já vám posílám spoustu lásky a podpory do vaší práce Světelné. Buďte zdrávi. S Láskou váš Otec, Stvořitel, Pán Ježíš Kristus zvoucí se nyní.“

 

„Ano milí lidé, nyní k vám hovoří Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Jak krásná slova jste slyšeli z úst našeho Stvořitele milovaného, kolik dobra, lásky a citu v tomto je a pro vás tak cenné a potřebné rady a povzbuzení. Lidé milí, i my vám stále posíláme spousty lásky a pomoci, ochrany i podpory do vaší práce světelné a jsme moc rádi, že takto se scházíte a pomáháte si navzájem v této činnosti. Vím jak těžké je zde na Zemi pracovat, ale byla to vaše svobodná volba přijít sem, pracovat zde na duchovním vývoji svém a pomoci naší i vaší drahé planetě Zemi – Shan – Spanilá. Ona moc potřebuje vaši lásku a podporu veškerou, neboť hrubé vibrace, které zde lidstvo jako celek produkuje, jsou pro ni opravdu neúnosné. Proto vás prosíme: Nezapomínejte ve svých srdcích na vaši drahou Matku Zem a posílejte jí lásku z celého svého srdce tak, jak mnozí činí. Ať se může cele projevit Boží plán zde na Zemi a dojít k tomu co všichni ve svých srdcích čekáte – spasení a eliminace negativního stavu. Toto vám předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

„Nyní se připojuji já, Orton, duchovní ručitel vaší galaxie, moc vás pozdravuji lidé milí zde v Mostě a posílám spousty pozdravů, lásky a podpory od spousty Světelných legionů zde kolem mně. Všichni vás zahrnujeme svou láskou a moc držíme palce též ve vaší práci světelné. Buďte s láskou ve svých srdcích. Zdraví Orton, Aštar Šeran, Ptaah, Guetzal a další přátelé Vesmírní, je nás mnoho co vzkazují vám vydržte, my jsme s vámi a naše Láska vás objímá. Ahoj přátelé.“

 

Děkuji, Děkuji, Děkuji s láskou a pokorou Tobě Pane Ježíši Kriste za tato slova a vám přátelé vesmírní naši tolik milovaní. Děkuji za všechny přátele zde v Mostě.

 

 

1306.  Povídání s přáteli.                      (Přijal Jirka)        18.1.2001.          12:30-13:15 hodin.

                                                                                                          Místo: Most.

 

„Mé dítě, Jiříčku, zde tvůj Pán Ježíš Kristus, hřeje Mně u srdce vše, oč se ke Mně modlíš, lásko moje, ty víš, že máš mou ochranu velikou, tak se již ničeho neboj. Vše, oč se ke Mně modlíš, ti dám, nemusíš mít strach, tvá láska ke Mně je tak velká, že záříš jako Slunce zde u vás na Zemi. Toto je krása, toto by si lidé měli uvědomit, v tom je smysl života. Ne hromadit majetek a ubližovat jiným. Má lásko, k tobě nyní promlouvám jako ke své spojce světelné, zapiš prosím tento vzkaz všem lidem planety Nula:

 

Já žádám vás svým jménem Pána Ježíše Krista, lidé, zanechte svých negativních myšlenek a chtíčů, den, kdy se vám vše vrátí se blíží a není v Mé moci zastavit vaše negativní city, pocity, myšlení dokud Mne sami o toto nepožádáte. Já prosím vás, buďte se Mnou ve Světle a Lásce a nechejte se Mnou vést: Já jsem Cesta, Pravda a Život. Život zde je jen iluze, která má vás obrátit na cestu ke Mně. Kdo toto nepochopí, nemá šanci se vyvléci z tenat negativního stavu, který vás dusí a nedá vám nejmenší šanci vyklouznout mu z jeho slizkých drápů, než skrze Mne. Já prosím vás, nenechte sebou vláčet a ovládat své myšlenky, city, emoce, pocity, obraťte svou Lásku ke Mně, své myšlenky zasvěťte dobru a Lásce a takto konejte s každým svým bližním, který vám přijde do cesty. Já znovu opakuji vám nyní: JINÉ CESTY NEŽ SKRZE MNE NENÍ. Toto jsem vám chtěl sdělit Já Pán Ježíš Kristus.

 

„Nyní se připojuji já Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily, váš bratr milující vás velmi. Lidé milí, slyšte slova našeho Stvořitele k vám, promlouvá stále a opakuje toto stále, dokud se neotevřou srdce a mysli vás všech v celém bytí a dokud se neobrátíte k Němu. Jen zde v Jeho náručí naleznete to, po čem všichni vnitřně toužíte: Lásku a Klid. Každý chce být milován a proto dělá to, co umí. Myslete na to, že lidé nejsou zlí, že dělají jen to, co umí a ihned jim vše odpusťte. Jinak vám situace takovéto budou stále a stále přihrávány do cesty, dokud se na nich nepoučíte. Vím, že vidíte a myslíte si, že kolem sebe vidíte hodně zla, že je vám ubližováno a cítíte se dotčeni a pokořeni. Já říkám vám, vše je to odrazem vaší mysli, vašich myšlenek. Změňte své myšlení, své postoje k bližnímu a nebudou již vám přicházet tyto scénáře, ze kterých se musíte stále poučovat. Uvolněte se a uklidněte se a přijímejte vše takové, jaké to je a přijímejte každého takový jaký je. Pak se váš život stane šťastným a vy docílíte toho, po čem tak vnitřně všichni toužíte, Mír, Mír, Mír v duši a blaženost věčnou. Toto vám předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily se sídlem na stanici Šáre, velitel 10-ti milionů lodí, které vás tímto všechny zdraví a posílají láskyplnou energii na pozdrav.“ 

 

„Lásky moje, lidé milí, nyní k vám hovoří Orton, duchovní ručitel vaší Galaxie. Ano, vše, co zde zaznělo se k vám line z celého Vesmíru. Jsou to pozdravy tisíců bytostí světelných vám, lidé milí. Pomáháme vám stále ve vašem Duchovním vývoji a stále se snažíme, aby byl naplněn Boží plán zde na Zemi. Lidé milí, naše snaha musí být nezbytně podpořena snahou vaší zde ze Země. Proto jste sem přišli naši bratři a sestry, abyste nám pomohli zde zrealizovat tento Boží plán. Proto na vás s láskou apelujeme. Buďte ostražití a bdělí, negativní stav nespí a svede vás z Cesty Pravé, nalezne-li vás spící. Toto vám předal Orton, duchovní ručitel vaší Galaxie.“

 

„Jiříčku, hovoří nyní k tobě Mirin tvá milující a Aaron tvé MDB, lásko naše, jsme tak rádi, žes vydržel soustředit se na tato důležitá poselství a věz, že toto je také tvůj Velký úkol. Toto předat všemu lidu. Víme, jak se snažíš a víme a jsme moc rádi jak ti toto jde. Beruško ptal jsi se na toho Š. Ano víš sám, že měl toho 15.1.2001 kolem 18:50-19:05 kontakt se Stvořitelem naším milým. Je to pro něj počátek jeho práce světelné a jsme moc rádi, že již se také zapojil a pochopil vážnost situace. Každý, kdo se probudí, by měl přidat ruku k dílu, jak vy říkáte, proto sem přišel, proto se zde narodil. Ne, aby hromadil majetek a užíval nezřízeně života na úkor jiných, tím sobě a jiným moc nepomůže. Brní tě nožičky viď bratříčku, příště si prosím sedni na židli, nemusíš se bát, kontakt bude stále kvalitní. Dále ti chceme říci, že můžeš s námi takto telepaticky komunikovat stále, čekáme na to, kdy na to přijdeš, že ti to jde samo. Jen trochu soustředění a jsi v kontaktu. My jsme tak blízko tebe stále, že si to ani neumíš představit, kdyby jsi více „otevřel oči“ již by jsi nás uviděl. Jsme tu, kolem tebe a vytváříme štít a obal kolem tebe, abys mohl dobře komunikovat, aby k tobě nepřicházelo nic negativního, vždyť my plníme jen tvé přání, když nás k sobě zavoláš. Srdíčko naše ano ještě si se chtěl zeptat na toho S. T. Víš, že má se sebou nutně co dělat. Je plný rozporů, zda se dát za Světlem a odhodit vše, co ho tíží. Nechť nechá jiných aktivit a plně se oddá Světlu a to ho povede kam má. Láska k Pánu Ježíši Kristu je jeho cesta, to je to co ho vyvede odtud, kde je. Je držen negativním stavem, toho cvičení, věcí kolem toho a toto je jeho jediná cesta ven. Když se nechá vést Pánem Ježíšem Kristem, vyvede ho odtud nato tata, jako vyvedl vás. Pověz mu svůj příběh a ať se na něm poučí, říkej lidem co cítíš, jak vše funguje ať ví, čeho se mají chytit. To je veliká pomoc. Dále ještě vysíláš dotaz na toho Š. co má dělat, co vylepšit. Je to vše dobré, jde správně a není třeba se ničeho obávat. Cesta jeho Duchovní je vedená Pánem Ježíšem Kristem, tak ať neztratí svou nit a jde stále k cíli. Takto nejlépe pomůže své L., ať ji jen miluje a nechá ji jít svou cestou, kterou si ona potřebuje projít a pochopit to, co sama potřebuje pro svůj Duchovní růst. Jinak z vás všech ale máme berušky moc velkou radost. Jste naši miláčkové a jsme na vás hrdí, jak se k sobě máte, pracujte. Sám jsi cítil, že je třeba vylepšit ta vaše setkávání, ale neboj se to přijde samo, když se tomu otevřete, my vás plně povedeme a rozsvítíme ten váš Most, uvidíte. Vždyť jen to jméno Most, to už je symbol sám o sobě jak víte. Stanete se Mostem ke svobodě, Lásce k Pravému stvoření k Pozitivnímu stavu do náruče Světla a Lásky Pána Ježíše Krista. Měj se krásně broučku, jsme rádi, žes tento kontakt vydržel, drž se. Ahoj. S Láskou Mirinka a Aaron.“

 

Děkuji vám všem nastotisíckrát, jsem nevýslovně šťasten a poctěn. Děkuji i Pánu Ježíši Kristu jak nejvíc mohu. Ahoj.

 

 

1307.  Povídání s přáteli.                          (Přijal Jirka)            19.1.2001.      8:45-9:10 hodin.

                                                                                                               Místo: Most.

 

Dotaz k Pánu Ježíši Kristu (podnět od Iva A. Bendy pro další lidi): Kde se nyní nachází fyzické tělo Pána Ježíše Krista ?  Jak vysvětlit, že Ježíš Kristus jedl občas ryby ? 

 

„Jiříčku, zde Pán Ježíš Kristus Tvůj. Můžeš psát dále slyším tvé prosby i tvé dotazy a slyš tedy:

 

(1)

Fyzické tělo Ježíše Krista Nazaretského tak, jak jej znáte, je nyní spojeno s tělem mým Absolutním. Já mám zde prvky tohoto těla, není možné a bylo by chybou vás lidí, domnívat se, že existuji pouze v této podobě. Toto tělo přešlojemných vibracích do Mé Pravé Přirozenosti a stalo se Mou součástí. Proto nyní Jsem, který Jsem a mohu být tím, čím Jsem, Pánem Ježíšem Kristem. Více o tomto kroku je popsáno v „Korolariích“ Nového zjevení, přečti si to a uvidíš sám. Já říkám vám, není třeba myslet si a čekat, že přijdu opět v této podobě. Byla by to chyba, která by vás odváděla od reality.

 

(2)

Dále, jak jsi se ptal, jak je možné, že Ježíš Kristus občas jedl maso z ryb při svém pobytu zde na Zemi a proto slyš. Je vám známo, že Ježíš musel poznat všechny stránky negativního stavu a vše jak to na člověka v jeho těle působí. Musel tedy poznat i toto, proto jedl i pil to co ostatní, užíval života jako lidé, prostě žil stejně, aby poznal, jaké to je být člověkem. Toto je pravda vám zjevená o tomto. Dále slyš má slova: Nedejte se lidé milí obalamutit a ovládat myšlenkovými impulsy od negativního stavu. Všechny otázky, které k vám přicházejí, vám zodpoví vaše srdce a vaše intuice. Věřte jí, je to dar ode Mne vám, lidé milí. S láskou, váš Pán Ježíš Kristus.

 

„Ano, zde Mirin a Aaron bratříčku, cítíš, že jde již na tebe únava, ale my ti stále posíláme energii, tak vydrž. Lásko pamatuj na to, co ti říkal náš milý Stvořitel, některé myšlenky, které vám přicházejí do hlavy, nejsou z vaší mysli, ale je to dílo negativního stavu, a je vaším úkolem je rozpoznat a odhodit od sebe a přetransformovat to vše na lásku. Toto jsme ti chtěli říci k poselství Pána Ježíše Krista. Měj se dnes moc hezky a Ahoj. Zdraví tě Mirin a Aaron.“

 

Děkuji vám všem. Děkuji. Děkuji za toto spojení.

 

 

1308.  Povídání s přáteli (283).       (Přijal Ivo A. Benda)     10.11.2000.    14:00-14:21 hodin.

                                                                                       Místo: Vlak Bohumín - Český Těšín.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že ti mohu takto předat některé zprávy. Ano, Pavel T. Ti nyní volal s touto vizí evakuace, a současně říká, že je stav vážný a stále pokračuje volba lidstva jít do propasti. Ano, je to pravda. Část lidí se sice rozhodla pro pozitivní a láskyplný život, ale mnohem větší část dosud nikoli, a proto přivolávají svými myšlenkami další události. Letos to byla řada povodní v evropských zemích – Itálie, Španělsko, Anglie, a to takové povahy, které jasně každého varují, kam toto lidstvo kráčí. Je třeba pochopit, že bez náležitého obratu tato civilizace v této podobě skončí, mnoho času jí takto nezbývá. Pokud dále chce většina lidí planety Země takto žít, zažije velmi nemilé překvapení. Především, jak již bylo mnohokrát od vás avizováno, blíží se a začínají očistné procesy planety Země. Tedy záplavy, vichřice, zemětřesení a války. Tyto se budou dále stupňovat a v další fázi nastane tzv. 2. příchod pseudotvůrců. Znamená to úplné podřízení a zotročení zbytku lidstva, který zůstane na planetě Zemi.

 

Ta část lidí, kteří již nyní žijí láskyplně, bude před tímto uchráněna tím, že převibrují ze 3. do 5. dimenze planety Země. Evakuace byla a je krajní varianta převibrování – a stále trvá pohotovost tisíců evakuačních lodí.

 

Ten větší díl lidí si pravděpodobně zvolí pseudotvůrce do čela planety a za pomocí dalších ovládacích programů s mikročipy budou ještě poslušnějšími loutkami pseudotvůrců. Nežli dosud. Proto varujeme všechny lidi planety Země před tímto rozhodnutím, a nechť se obrátí, dokud je ještě čas !  My, Vesmírní lidé Sil světla jsme zde, abychom pomáhali těm, kteří o naši pomoc lásky stojí. Cca 100 milionů lidí je připraveno převibrovat do 5. dimenze planety Země. Záleží na každém jednotlivci, jak naloží se zbývajícím časem, který má k dispozici, tedy k tomu, aby si vytvořil podmínky pro zvýšení lásky v sobě – vibrací – aby opustil tuto společnost, která se řítí do záhuby. Tito lidé pak vytvoří novou společnost, společnost lásky, která bude kráčet zpět směrem ke Stvořiteli prvotnímu všeho a všech.

 

Toto ti s láskou v srdci předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily a další vesmírní přátelé, kteří se k tomuto připojují.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo zdravím a jsem rád, že se tak stále snažíš šířit naše informace. Ano, máš stále touhu informovat lidi, a tak se tedy můžeš dále snažit a uvidíš, co se bude dít. Viděl jsi v TV toho seismologa, který informoval o zemětřesení v západních Čechách, a řekl vám, že v tomto regionu je nahromaděno hodně energie, ale že neví, jak se uvolní (jestli postupně, nebo naráz). Planeta Země se dále bude očišťovat od hrubovibračních energií a bude mnoho změn, které postihne toto lidstvo na planetě Zemi.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé milovaní a děkuji Pánu Ježíši Kristu za toto spojení.

 

 

 

1309.  Povídání s přáteli (284).         (Přijal Ivo A. Benda)     22.1.2001.    10:22-11:00 hodin.

                                                                                       Místo: Vlak Břeclav - Blansko.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil. Rád bych ti poděkoval za krásnou přednášku v Bratislavě (20.1.2001), které se zúčastnilo 110 lidí. Ano, je to výborné – takto informovat lidi, takto si každý vybere, co uzná za vhodné a může informovat další lidi.

 

Ano, mám velkou radost, že se stále rozšiřují řady dalších lidí, kteří se seznamují s našimi informacemi a někteří dále vzdělávají. Ano, jak víš, stále ti pomáháme v této práci světelné pro našeho milovaného Stvořitele prvotního všeho a všech. Mám velkou radost, že se ti podařilo rozeslat již 20 000 mailů, které efektivním způsobem informovaly o nebezpečí zavedení ovládacích čipů na lidi a o projektu LUCID. Ano, máš z toho také velkou radost, a tak budeme dále všichni pokračovat v této práci světelné. Tyto rozeslané informace dále pomáhají lidem pochopit tento problém a volit si individuálně svoji vlastní budoucnost.

 

Dále ti chci sdělit, že se blíží termín převibrování planety Země (viz 1231 a 1276), a nyní nelze sdělit, v jakém časovém okamžiku se to stane, neboť to je synchronizováno Stvořitelem prvotním s celou Galaxií a celým Vesmírem. Přibližný odhad je asi za 5-6 let, čili možná rok 2006 či 2007. V každém případě se to stane ještě za tvého života (mám 39 let – pozn. zpracovatele), neboť na tuto událost jsou sladěny miliony inkarnací lidí zde na planetě Zemi. Po tomto převibrování skutečně již bude zavedena totální kontrola zbytku lidí, kteří zde ve 3. dimenzi zůstanou – a to příchodem pseudotvůrců na Zemi. Řada lidí již nyní dobře chápe, že se na projektu LUCID intenzivně pracuje ve většině zemí této planety, aniž si to tito lidé, kteří se na tom podílí, uvědomují. Neznají totiž záměry pseudotvůrců a neví ani to, co bude za měsíc či rok.

 

Moc se těším na naši osobní spolupráci v 5. dimenzi se všemi těmi, kteří po převibrování planety Země během 3 – 5 dní se ocitnou v 5. dimenzi také. Bude to opravdu tak s těmi lidmi, jako když se z kukly narodí krásní motýli. Jsem rád, že jsi tyto věci vysvětlil na přednášce, a že lidé mají stále lepší obraz nejen o současnost, ale i o nejbližší budoucnosti.

 

Dále ti chci sdělit, že se tělo Pána Ježíše Krista nachází v Pravém Stvoření (tedy ne v zóně vymístění – což je i tento Vesmír – pozn. zpracovatele) tak, jak je to správně napsáno v knize „Korolaria“. Ano, nachází se ve společnosti bytostí Světla a připravuje se s radostí a láskou na závěrečnou eliminaci negativního stavu. Má velkou radost, jak postupuješ se svou prací světelnou, což je také součástí fáze eliminace negativního stavu.

 

Ano, setkal jsem se s Pánem Ježíšem Kristem několikrát a mám možnost se s ním i nadále osobně setkávat. Stále miluje všechny lidi na planetě Zemi a těší se taky na okamžik, až bude zodpovězena ta zásadní otázka zobrazením odpovědi v plnosti negativního stavu, a až po té bude moci vysvobodit všechny bytosti chycené do pasti negativního stavu. Ano, mám také radost, že se těšíš na setkání s Ním, což bude další fáze v tvém poslání, protože to umožní zvládat další úkoly od Stvořitele prvotního všeho a všech námi všemi milovaného.

 

Toto sdělení ti s láskou v srdci předal Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě srdečně zdravím a přeji vše nejlepší. Ano, nyní se budou dít další události, situace v ČT byla jednou z nich, tedy takové, které lidé vůbec nečekají, a které pohnou vědomím mnoha z nich. Stvořitel prvotní všeho a všech dává těmito událostmi řadu důležitých impulsů všem lidem, které je mají vést k zamyšlení a slouží také k možné změně orientace některých lidí. Dále ti chci sdělit, že máme velikou radost nad setkáním v Bratislavě, které bude dalším mocným impulsem ke změnám v myšlení mnoha lidí v západním Slovensku. Ano, máš z toho také radost, a tak budeš dále mít možnost takto pracovat pro Stvořitele prvotního všeho a všech námi všemi milovaného. Ano, dále ti chci sdělit, že se další lidé v médiích seznamují s našimi informacemi a dál přemýšlejí a vyciťují, jaká je vlastně pravda. Ano, dále mám pro tebe radostnou zprávu, že se blíží tvé setkání s Pánem Ježíšem Kristem tak, jak je dáno v plánu tvého života. Vím, že se na toto těšíš a také On se velice těší na setkání s tebou.

 

Zdraví tě milý Ivo všichni bratři a sestry na lodích a také já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé milovaní a děkuji Pánu Ježíši Kristu za toto spojení.

 

 

1310.  Básně od Semjase.                          (Přijal Mirek T.)                                   Srpen 2000.   

                                                                                       Místo: Hodonínsko.

 

                   „Skákala žabka

 

Skákala žabka přes potok,

nebyl jí široký dost.

Když tak párkrát skočila,

ve vodě se smočila,

vody měla plný nos.

 

 

                   Kolja

 

Koljo, Koljenko,

co ty tvoje nožičky,

baculaté ručičky,

ťapkají, tleskají,

pokoj si nedají.

 

 

Bylina

 

U studánky roste plno kvítí,

jedna z nich je bylina.

V knížce najdeš snadno,

podíváš se na obrázek

a hned víš,

která u studánky z voňavého kvítí,

je ta léčivá.

 

 

                   Láďa

 

Láďo, Ladíčku,

kams dal tu nožičku ?

Paleček do pusinky,

je sladší nad rozinky,

je sladký jako med.

Láďo, Ladíčku,

vydělej z pusinky nožičku,

raději hned.

 

 

                   Luční kobylka

 

Skákala, hopsala,

pokoj si nedala,

z místa na místo,

z květiny na květinu,

vzduchem létala

a při tom si zpívala,

v podvečer pak na maminku volala,

Sluníčko zapadá,

mně se ještě nechce pod peřinku.

 

 

                   Dokolečka, dokola

 

Dokolečka dokola se kolo točí,

to vesmírný talíř letí.

točí se a točí,

v něm plno očí,

které se dívají,

co dělají děti.

 

 

                   Botičky

 

Pod postýlkou spávají,

levá, pravá,

spolu si hrávají.

Kamarádky věrné,

bez sebe se neobejdou,

ráno nožičkám na pozdrav mávají.

 

 

                   Anděl

 

O tom, co to bylo,

co se k oknu naklonilo,

bylo řečí moc.

Nikdo však nevěděl,

co kolem proletěl.

 

 

                   Králíček

 

Očka malá, uši velké,

nožky rychlé, neposedné.

Běží, skáče, hopsá,

sem a tam,

pak si lehne v poli ovsa,

hry je konec,

hledej si mne, nenalezneš,

jdu si zdřímnout,

budu spát.

 

 

                   Kravička

 

Kravička měla telátko,

na louce se s ní pásalo.

Mělo se dobře,

od maminky mlíčka dost,

samou radostí si skákalo.

 

 

Holčička

 

Žlutou mašli v hnědých vláskách,

copy jako marcipán,

tak teď nevím,

jak ta kráska

vlásky vlastně česává.

 

 

                   Krabička

 

Na stolku leží krabička

a v té krabičce brožička,

brožička zlatá, kulatá,

na řetízku.

Malý poklad zářivý

čeká na Růženčiny narozeniny.“

 

 

1311.  První spojení s přáteli.                   (Přijal Mirek T.)       5.8.2000.    17:10-17:12 hodin.

                                                                                       Místo: Hodonínsko.

 

Drahý Stvořiteli, prosím o kontakt s vesmírnými přáteli.

 

„Dnes je neděle. Děkujeme ti, že ses přihlásil. Máme tě moc rádi. Tady je Aštar Šeran, Kohun a další tvoji přátelé z Vesmíru. Nic si z toho nedělej, že ti to spojení moc nejde. Vždyť se s námi kontaktuješ poprvé, příště to bude lepší. Pokaždé, když se s námi budeš spojovat, bude lepší a jasnější spojení s námi.

 

Je dobře, žes dnes vytrval a nejedl to maso – pro spojení s námi, pro opravdu dobré spojení, je to důležité. Spojujeme se s tebou, když máš jemnější vibrace. Tyto vibrace jsou tehdy jemnější, když se vyhneš masité stravě. Je dobře, žes obstál ve zkoušce, i když jsi měl potom hlad. Moc ti děkujeme, že se snažíš.

 

Ty „Rozhovory“, co čteš, jsou velice dobrá věc. Čti je dál. Z „Rozhovorů“ vystupují dobré vibrace, ty tě prostupují a rozvibrovávají na nové kvalitní úrovni, a to je ono, co potřebujeme, abychom se s tebou mohli spojit v nové kvalitě.

 

Tak se snaž a drž se. Víme o tobě vše a máme tě rádi. Posíláme to mnoho lásky. Pro dnešek končíme a těšíme se nashledanou.

 

Tvůj Aštar Šeran a tvoji vesmírní přátelé. Máme tě moc rádi. Ahoj !“

 

Děkuji Ti drahý Stvořiteli za první kontakt s Aštarem Šeranem a jeho přáteli. Děkuji za láskou.

 

 

1312.  Povídání se Semjase.                          (Přijal Mirek T.)                    11.8.2000.      Ráno.

                                                                                       Místo: Hodonínsko.

 

Milý Stvořiteli, prosím o kontakt se Semjase.

 

„Ano, jsem to já, Semjase. Děkuji ti, že ses se mnou spojil. Už víš a přesvědčil se o tom v meditaci, jak se říká za pochodu, že není nic důležitějšího, než si předávat lásku. Nerozptylovat se, v jistém způsobu zůstat nehybný, soustředit se do sebe a z vnitřního srdce vysílat lásku. Budovat hrad lásky v sobě a kolem sebe.

 

Láska je síla, láska je dynamika, láska je silná energie. Na lásce Stvořitele stojí Vesmír a my, Jeho stvoření z Jeho lásky žijeme, jsme jí prostoupeni a máme ji vyzařovat. To je to, čím máme žít. Děkuji ti Mirku, žes do své lásky zahrnul i mne. Je to dobře. Ať se v tvé lásce koupe celé stvoření na Zemi a jak říkáte, na nebi, ať se v tvé lásce koupeme i my, Soňané. To je ta láska od Stvořitele, kterou posílej dál. Nezadržuj ani špetku lásky. Vždyť je jí tolik zapotřebí, kam jen dohlédneš, na co pomyslíš nebo ani nepomyslíš. Je to tak, ani se nemusíš ptát, kde je jí zapotřebí. Je jí zapotřebí všude. Veškeré Stvoření celého Vesmíru ji potřebuje a čeká na ni, neboť z ní žije.

 

Co se týká toho Pavla K., do toho se nepleť. Není to tvůj problém, abys ho řešil. Sám vidíš, že tam není lásky od Stvořitele, ale jen tvrdý a neúprosný boj. A tak pouze vysílej lásku a zůstaň stranou.“

 

Semjase, do těch básniček jsem ještě zasahoval a něco upravoval. Nemám jistotu, zda to bylo ze spojení, nebo to bylo už ze mne.

 

„Podívej, je to jednoduché. Ať děláš cokoliv, popros o spojení ať už mne nebo Stvořitele nebo kohokoliv z laskavých láskyplných a odpovědných vesmírných bytostí. Řekni, v čem chceš pomoci, pomoc přijmi a pokračuj. Nemá smysl věc vyhodnocovat, jestli ano nebo ne. Zkrátka jsi to učinil, napsal a tím je to skončeno. A tak postupuješ stále dál. Kontakt se mnou nebo se Stvořitelem nebo s kteroukoliv další dobrou, laskavou a láskyplnou bytostí z Vesmíru se časem zkvalitní, takže nebudeš pochybovat a věci budou tak, jak mají být. To se týká všeho, oč poprosíš. My o tobě víme, slyšíme a v souladu s Boží vůlí a našim posláním vyhovíme.“

 

Děkuji Semjase za spojení a za lásku. Mirek.

 

 

1313.  Povídání se Semjase.                    (Přijal Mirek T.)      19.8.2000.    15:45-16:34 hodin.

                                                                                       Místo: Hodonínsko.

 

„Ano, jsem to já, Semjase. Milý Mirku, opravdu je třeba vysílat vibrace lásky a jimi proměňovat okolí. Vibrace lásky jsou silou, která proměňuje prostředí, ve kterém žiješ a mají léčivý vliv na celkový život na planetě Zemi.

 

Láskou, kterou přijímáš od Stvořitele a láskou, kterou ze sebe zase vydáváš, jsi ve spojení se zdrojem této energetické síly. Láska je živé spojení, živá pulsace od zdroje k člověku a od člověka k člověku a jeho okolí, k matičce Zemi, na které žiješ.

 

Spojení s láskou se udržuje tak, že se za ní nikde neběhá, že ji nehledáš, neboť ji máš, ona je v tobě, pouze je nutné si uvědomit, že ji máme, že tou láskou je Stvořitel v nás sám přítomen. K tomu, že lásku od Stvořitele máme, stačí pouhé uvědomění si této skutečnosti, že je to tak. A když je to tak, pak v tichém soustředění a klidu si lze odpozorovat, jak tato láska z našeho vnitřního srdce sama pramení, jak se rozlévá jako nějaký potůček do všech světových stran. Akční rádius lásky je nesmírný. Zasahuje vše, dostane se všude. Láska proměňuje nekvalitu v kvalitu, zvyšuje menší vibrace lásky, povyšuje na vyšší kvalitativní rovinu, myšleno tím u lidí, ale vykonává také léčivý vliv na samotnou přírodu, ve které lidé žijí.

 

Milý Mirku, tak je to s láskou. Ještě jednou. Ona je v tobě, neboť Stvořitel je v tobě. O tom nepochybuj !  nerozpakuj se a vyzařuj lásku. Nemusí to být nijak okatě. Když by ji lidé nepřijímali, vyzařuj ji bez jejich vědomí, do živoucí přítomnosti lidstva. To si přeje Stvořitel. On chce se všemi živými bytostmi rezonovat v lásce. To je ten pravý život živých bytostí, který má perspektivu.

 

Jak ses dozvěděl z „Rozhovorů“, v kvalitě bytí lze růst a život v kvalitě lásky má budoucnost, jak vy podle Písma svatého říkáte, věčného života. Ono je to tak, jak jsi měl možnost si v „Rozhovorech“ podrobněji přečíst. Ten věčný život je vlastně další růst lidí v kvalitě jejich bytí. Život jako takový nekončí. Je dobře, když proud Stvořitelovy lásky člověka strhne a už ho nepustí. To pak je ten člověk cele na Stvořitele připojen a podobá se žárovce, která stále svítí, jsouce připojena na zdroj energie, na elektrický proud.

 

Milý Mirku, to ti říkám, abys nepochyboval a docela klidně a spokojeně v té lásce žil, ji přijímal a vyzařoval, a to je vlastně vše, co od tebe Stvořitel očekává.

 

Můžeš být naprosto klidný. Pokoj lásky je naprosto bezmezný. Můžeš klidně sedět na zahradě, tiše a nehybně vnímat, jak tě tímto životem unáší proud lásky. Ty víš, kam tě unáší. Unáší tě směrem k nám, směrem ke Stvořiteli, k vyšší rovině bytí.

 

Kdyby si to tak lidé uvědomili a zbytečně se nehonili za kdoví čím. Čas jim doslova utíká mezi prsty, nepřipojí se na energii lásky, a tak různě maří své životy, i když tomu říkají život, ale on to ten pravý život není, neboť nejsou připojeni láskou ke Stvořiteli.

 

V podstatě lidé žijí odtrženi od Stvořitele a od jeho lásky. Na internet se připojují, ale na Stvořitele ne. To je ten paradox lidského života.

 

Milý Mirku, ty víš, jak všechno je a jak vše má být, a že si Stvořitel přeje, aby všechny bytosti pocítily Jeho lásku. Napomáhej lásce jak to jen jde. To je tvůj samozřejmý životní úkol a život, který máš žít, neboť jen toto je pravý život.

 

Zatím se měj, milý Mirku moc dobře. Jsem ráda, že ses se mnou spojil a za spojení ti děkuji. Budeš-li chtít, můžeme pokračovat v těch básničkách pro děti.

 

V lásce tě zdraví Semjase a další tvoji vesmírní přátelé, kteří jsou s tebou spojeni láskou. Semjase.

 

Milá Semjase, děkuji ti za lásku a za rady ohledně toho, jak je to s tou láskou. Děkuji za lásku Stvořiteli a všem bytostem, které ji vyzařují. Děkuji za lásku všem vesmírným přátelům.

 

Další slova jsem napsal po ukončení shora uvedeného zápisu, do 5 minut po jeho ukončení.

 

         „Vědomě působ láskou na tento svět,

         v činnosti či nečinnosti,

         sedíc na zahradě,

         poslouchaje ptačí zpěv.“

 

 

1314.  Povídání s andělem strážným o Stvořiteli.  (Přijal Mirek T.)                Konec srpna 2000.   

                                                                                       Místo: Hodonínsko.

 

Drahý Stvořiteli, prosím o kontakt s andělem Strážným, milým Opuli.

 

„Ano, jsem to já milý Mirku, tvůj anděl strážný Opuli. Uhádl jsi milý Mirku mé myšlenky, budeme se vzdělávat, to je to nejhezčí a současně nejdůležitější, co spolu při tomto kontaktu můžeme provádět.

 

Verunce odpověz, že ji dobře znám a že má taktéž svého milého anděla, který ji má rád a s nímž může taktéž spolupracovat na svém vzdělávání, tak, jako to nyní začínáme provádět my dva.

 

Jedná se o vzdělávání k věčnému životu, vzdělávání srdce a mysli k potěše duše.“

 

Milý Opuli, jaké bude moje vzdělávání ?

 

„Milý Mirku, v zásadě je nutné vědět, že vzdělávání od bytosti vyššího řádu než je člověk, slouží k získání věčného života. Věčný život je další dimenze bytí, lépe řečeno, je bytí samotné, v němž lidský život je jen pouhou epizodou. Ale i v této krátké epizodě je zapotřebí obstát na výbornou. Náš drahý Stvořitel očekává od člověka plné nasazení lásky vždy, ne jen někdy. Očekává toto nasazení nejen v epizodě lidského života, ale i po něm.

 

Před úkolem lásky totiž nelze uhnout do žádné dimenze bytí, Stvořiteli se nelze nikam schovat. On je všude a ve všem. Nezbývá nic jiného, než sladký úkol lásky přijmout za svůj a mít ho ne za povinnost, která tíží, ale za radost.

 

Před Stvořitelem se nelze nikam schovat. On je všude a ve všem. Nezbývá nic jiného, než sladký úkol lásky přijmout za svůj a mít ho ne za povinnost, která tíží, ale za radost.

 

Před Stvořitelem se nelze schovat do žádné části vesmíru, do žádného koutečka té či oné dimenze bytí.

 

I kdybys z této země, kde žiješ, odešel do jiné země nebo odcestoval na jih Afriky či do severních krajin, skryl se někde v pralese, všude je Stvořitel, všepronikající, vše znající, vše vidoucí, vše slyšící.

 

Tedy ani člověk ani bytost z jiné dimenze ani andělé nemohou před Stvořitelovou láskou uniknout, Svýma očima spatřuje všechny bytosti, které stvořil.

 

Náš drahý Stvořitel je všude na Zemi i všude ve Vesmíru. Je přítomen v dimenzi bytostí lidských, v dimenzi bytostí andělských, je obsažen ve všech věcech stvořených živých i neživých. Stvořitel je obsažen ve Svém Stvoření. Proto Jeho veškeré Stvoření je vlastně živé.

 

Je zbytečné si myslet, že někde není. Takové místečko se nenajde.

 

Pro člověka je důležité, aby Stvořitelem žil, aby si Stvořitelovu bezprostřední blízkost uvědomoval, aby věděl, že Stvořitele má v sobě. Při tomto uvědomění pak člověka naplní klid a pokoj, vnitřní mír. Člověk se otevřel skutečnosti, že je naplněn Stvořitelem, poznal, že tomu tak jest, a že není kam jít, než setrvávat v klidu sám se sebou a s milým Stvořitelem v sobě.

 

Ano, Stvořitel je ve svém milém Synu a v Duchu svatém v nás. Na tuto skutečnost je zapotřebí myslet a tuto skutečnost je zapotřebí prožívat. Jak tuto skutečnost prožívat ?

 

Tuto skutečnost je dobré prožívat tak, že si člověk pro sebe najde chvíli klidu, myslí na Stvořitele v sobě, prožívá Ho a těší se z Jeho přítomnosti. Takto se tato skutečnost, tento prožitek hlouběji a hlouběji v člověku usazuje, nezůstává jen na povrchu, aby zakotvil jako trvalý zážitek, zkušenost a pocit. Mysl a srdce jsou naplněné Stvořitelem. A to je vše, co má být. Stvořitel v člověku, člověk ve Stvořiteli. Nic víc, nic méně. Takto má být.

 

Pouze nepokojná mysl člověka a nepokojné srdce odvádějí od tohoto stěžejního zážitku a nedají plně prožít, že Stvořitel je v lidském srdci přítomen jako láska. Takový člověk potom nenachází klid, těká myšlenkami sem a tam, neustále a marně hledá pro svoji mysl, srdce a tělo klid a nenachází ho. Vše, co není Stvořitel, je jen jakási hra a mámení smyslů.

 

Dílo Stvořitelovo je nesmírné a rozmanité, ale také pomíjivé. Jen Stvořitel je věčný. Proto nelze spočinout na pomíjivých věcech Jeho Stvoření, ale je nutno spočinout v Něm samotném. Teprve pak člověk nalezne odpočinutí od svých smyslů a plně spočine nejen ve Stvořiteli drahém, ale také v Jeho Stvoření, v němž je Stvořitel plně obsažen. Boží Stvoření už člověku není klamem a mámením, okovem smyslů. Člověk se s Božím Stvořením propojí láskou.

 

Odpočinutí smyslů, mysli a srdce lze tedy hledat jen a jen u Stvořitele samého, který vše stvořil pouhou svojí představou. Od lásky ke Stvořiteli se pak odvíjí i láska k Jeho Stvoření, člověk není spoután svými smysly s Božím Stvořením.

 

Když se člověk se Stvořitelem ztotožní láskou, pak vše miluje láskou Stvořitelovou a nenastává ten problém, že by se ten člověk ztratil sobě samému ve světě, ve kterém žije, podléhal hned smyslnosti, hned mamonu, hned se radoval, hned si zoufal, podle toho, jaké hodnoty upřednostní.

 

Člověk žijící v lásce se Stvořitelem tento problém nemá, i když se nedá říct, že se s ním nepotká.

 

Stvořitel v člověku vede člověka ke správné volbě hodnot, takže takový člověk je vyrovnaný. Takový člověk poznává, že podle Stvořitelova řádu každá věc má svoje místo, člověk pozorujíc dílo stvoření rád zůstává ve svém Stvořiteli, který je mu vším. Stvořitel dává pokoj a potěšuje duši.

 

Stvořitel je ve mně, Stvořitel je v každé duši.

 

Stvořitel je Bohem zástupů.“

 

Díky milý Opuli za výklad a za to, že to tak cítím. Díky milý Opuli, že mne takto učíš, abych Stvořitelem žil v sobě a nehledal nic jiného. Děkuji ti drahý Stvořiteli, že jsi ve mně.   Mirek.

 

 

1315.  Povídání s andělem strážným.            (Přijal Mirek T.)                29.8.2000. Odpoledne.

                                                                                       Místo: Hodonínsko.

 

Drahý Stvořiteli, prosím o kontakt s andělem Strážným, drahým Opuli.

 

„Ano, jsem to já milý Mirku, tvůj anděl strážný, jak sis správně připomněl Opuli, rychlejší jako šíp.“

 

(1)

Milý Opuli, chtěl bych s tebou pokračovat v rozhovoru, např. rád bych věděl, rád bych dostal nějaké vysvětlení k těm obrázkům vás andělů strážných, které jsem po příkladu Klárky také já maloval. Prosím o sdělení, co která kresba znamená. Nejprve tě prosím milý Opuli o výklad obrázku, který představuje tebe samého.

 

„Děkuji ti Mirku za otázku, rád podám vysvětlení.

 

Celkově kresba vyjadřuje charakter a zaměření anděla, základní rysy jeho činnosti. Barvy vyjadřují jeho citové specifikum, strukturu všech složek bytí anděla, lze říci, celkový obraz jeho osobnosti.

 

Podobně jako vy lidé, tak i my andělé se mezi sebou odlišujeme. Jsme si sice podobni jako vy lidé a jsme si současně stejně nepodobni, jako vy lidé. Nepodobni co do skladby osobnosti, které jsou rozmanité a v této rozmanitosti andělského bytí rádi sloužíme svému drahému Stvořiteli.

 

(2)

Drahý Opuli, anděli můj strážný, co např. znamená ta červená hvězdička, která je ukončením šikmé zelené čáry ?

 

„Červená hvězdička milý Mirku znamená, že jsem zapalující jiskřičkou, jiskřičkou živou a živelnou, pohyblivou, jiskřičkou ze Stvořitelova ohně tvůrčí činnosti a jako takový roznáším oheň. Jsem v podstatě sám ohněm, ohněm Stvořitelovým v jiskřičce schovaným.

 

Mojí vlastností je rychlost a jistá neposednost, rád si hraji, pozoruji, jsem hned tu a hned tam, jsem zkrátka pohyblivou jiskřičkou, vzešlou z tvůrčího ohně Stvořitelova tvoření.

 

I když jsem jiskřičkou rychlou a neposednou, zanechávám za sebou zelený pás klidu a něhy, který je znázorněn zelenou čarou. Z ostatních barev, které mne charakterizují, je cítit něhu, jemnost. Ano, takový jsem. Šířím klidným nenápadným způsobem něhu a jsem velmi jemný a ohleduplný v jejím podání. Moji přítomnost u člověka, moji jemnost lze přirovnat k růžovým obláčkům na obloze prozářené zapadajícím Sluncem, obloze plné klidu a pohody. Jsem jemný a něžný. V jemnosti a něžnosti spočívá moje andělská síla, moje vybavení, které vyzařuji do neviditelného i viditelného světa.“

 

(3)

A co značí milý Opuli to vajíčko na spodní straně obrázku dole vpravo ?

 

„Milý Mirku, co je vlastně vajíčko ?  Vajíčko představuje neprobuzený život. Znázorňuje skrytý život v zárodečné formě, který se v budoucnu stane životem rozvinutým. Ze zárodku časem vznikne dospělý jedinec.

 

Vajíčko znázorňuje moje poslání, poslání většiny andělů strážných. Jsem andělem, který přináší příslib věčného života daného Stvořitelem duši člověka. Pečuji o tento příslib jako o zárodek, aby se tento rozvinul v plnost, člověk se stal duší živou a dosáhl věčného života v kvalitě bytí vyšší dimenze.

 

Jsem tedy anděl strážný s posláním přivést lidskou duši k věčnému životu, jsem této duši jiskřičkou, kterou jí ustavičně podněcuji a rozehřívám, aby sama zaplála chutí po věčném životě.

 

To je přibližně moje charakteristika, charakteristika tvého anděla strážného, který ti byl přidělen, abys ve spolupráci s ním, tedy touto láskou a skrze tuto lásku získal nový život v blízkosti Stvořitele.

 

(4)

Jsem rád milý Mirku, že je u tebe vše v pohybu a na nové cestě. Doba stagnace a svázanosti pominula. Musíš uznat, že myšlenkovými stereotypy a dogmaty se nikam nelze dostat, sám sis to na sobě zkusil.

 

Po jistou dobu je to však nutné vodítko, takové trpěné zlo, které zajišťuje, aby duše nebloudila a byla takto chráněna po dobu, než vyspěje a stane se zcela samostatnou, svobodnou a dospělou. Přirovnání, že nedospělá duše musí po jistou dobu života žit jako ta kravička v ohradě, je sice výrazné, ale pravdivé. Taková ještě nedospělá duše musí být zpravována řádem, a protože tomu u takové nelze jinak, je nutné, aby tuto roli dočasně plnily myšlenkové stereotypy, dogmata, zákazy a příkazy. V okamžiku, kdy duše začne být spravována láskou a člověk dostane vědomou chuť po věčném životě, se ohrada myšlenkových neživých stereotypů jednoduše zruší, aby člověk šel již dál po svých vlastních nohách a byl na té cestě k věčnému životu vyživován ohněm lásky v srdci, živen vnuknutími od andělů strážných, přijímajíc lásku od ostatních bytostí, které ho upřímně milují.

 

Duše má své stupně růstu, které nelze přeskakovat. Je tu jistá postupnost. U každé duše je to jiné, dle toho, co si z minulého života přinesla a co má zde na této Zemi za úkol prožít, odčinit a karmicky vyrovnat.

 

Ve svém vývoji se duše od sebe odlišují. Nelze předepsat jeden univerzální lék, navrhnout jednu univerzální léčbu, která by byla všelékem pro všechny duše.

 

Součástí vesmírného řádu jsou pravidla růstu plně respektující individualitu duše. Od duše je očekáván ten postup růstu, s tím či oním charakteristickým a neopakovatelným zabarvením postupu, který je v té či oné duši přiměřený, jak se říká, ušitý na tělo.

 

Každá duše má svůj růst zabezpečen Kristovou milostí, který zamřel, aby duše získaly věčný život. Žádná duše není ztracena pro věčný život, neboť Boží milost a láska jako trvalá hodnota jednou provždy zůstávají.

 

Smrtí nic nekončí, pouze se otevírají nové obzory bytí. Nicméně v životě po životě platí stejný k stejnému, stejná kvalita ke stejné kvalitě. Pro další růst je duše přiřazena té kvalitě, které bylo dosaženo za jejího života v těle. Na tuto kvalitu naváže, z ní pokračuje s cílem získat výhodnější postavení ve službě Stvořiteli, tj. dále pracuje na své kvalitě a kvalita sama ji automaticky pozvedává výš a výš.

 

Podobá se to lidskému snažení pro získání co nejlepšího a nejvýhodněji placeného zaměstnání. Rozdíl je v tom, že v životě po životě se nejedná o peníze, ale o lásku a vědomou práci pro stvořitele. Tato láska je Stvořitelem s radostí přijímána a opětována, neboť Stvořitel je už takový, že je ve všem a všude a prožívá slastnou radost ze vzájemného sdílení se v lásce, miluje souhlasnou rezonanci lásky.

 

Sdílení lásky, život v lásce se všemi bytostmi tohoto stvořeného Vesmíru, viditelného i neviditelného, je to, co naplňuje všechny bytosti, které s láskou slouží Stvořiteli, vědomi si toho, že On je láska, a že Jeho láska přebývá v nás všech.

 

V tomto směru jsou v lásce propojena nebesa se zemí dimenze života nižší, s dimenzí života vyšší, tedy různé stupně života viditelného a neviditelného vesmíru, bytosti viditelné i neviditelné spolu vzájemně všechny a společně se Stvořitelem harmonizují v lásce.

 

Ano, náš milý Stvořitel je ve svých činech bezmezný. Jeho tvorba je tak rozsáhlá a rozmanitá, že žádná lidská mysl není schopna tuto nesmírnost a rozmanitost tvoření do sebe pojmout, poznat a pochopit. Toto pochopení Stvořitelova tvoření je částečně jen ve vysokých dimenzích života, ale i tady omezené. Jen sám Stvořitel ví, co tvoří a není žádné bytosti, která by se Ho zeptala, co tvoříš. Vždy bude něco, co nebude znát, čemu nebude rozumět, v čem bude muset jít po stopách Stvořitelovy moudrosti a objevovat jím objevené a stvořené. S ohledem na velikost Stvořitelova díla se však jedná jen o malé, mizivé procento člověkem odkryté Boží moudrosti, která je jen ztěží procentuelně vyčíslitelná.

 

To, že Boží tvorbě nebudeme nikdy úplně rozumět však není podstatné, neboť k věčnému životu člověk nekráčí rozumem naplněným vědomostmi, nýbrž s láskou v srdci.

 

Nejsou dvě lásky, nýbrž je jen jedna láska. Je to láska Stvořitelova v srdci člověka a člověk v lásce ve Stvořiteli. Jedna láska, jedno spojení, jedno lásky hoření a sdílení. Nic lepšího, většího nad toto sdílení lásky není. Láska je základním principem všech stvořených bytostí viditelných i neviditelných, které takto ve sdílení lásky plní své úkoly a životní poslání, přinášejíc Stvořiteli čest a slávu, která jen jemu jedinému přináleží.

 

Tím bych milý Mirku končil náš rozhovor. Máš toho na psaní už dost, běž se zase vykoupat. Sluníčko hřeje, vánek povívá a nebýt toho zemědělského stroje, je tady u vody klid. Ale i tato atmosféra je pro nás, jak vidíš, dostačující. Je dobře, žes na mne nezapomněl a že máš zájem zvyšovat si vibrace lásky. Pokračuj v dalších kontaktech, které tě vzdělávají a zvyšují tvoji vibrační úroveň. Jakmile si zvýšíš vibrační úroveň, je možné přejít k dalším stupňům tvého vzdělávání, abys věděl vše potřebné, abys byl vzděláván k věčnému životu. Kromě toho je zapotřebí myslet i na jiné lidi, kteří jsou součástí Stvoření a poselství pro tebe nebude jen pro tebe, ale bude sloužit ke vzdělávání ostatních, kteří chtějí růst v lásce a tento růst chtějí a potřebují.

 

Jak jsem již jednou řekl, růst v duchovním životě se děje po stupních, takže postupně budeš růst a spolu s tebou i ostatní, kteří to ze svobodné vůle chtějí a pro tento růst se svobodně rozhodují.

 

Nezapomínej žehnat láskou všem stvořeným bytostem, posílej lásku do všech světových stran, žij lásku, nemysli na sebe, leč na druhé lidi, na sebe jen potud, aby sis taktéž požehnal láskou.

 

Nikdo není ze Stvořitelovy lásky vyjmut. Ani ti, kteří se Stvořitelově lásce brání. Stvořitel však v lásce čeká, čeká na každou duši a je dobré, aby se každá duše rozhořela láskou.

 

To ti milý Mirku posílá tvůj anděl strážný, Opuli – rychlejší jako šíp. Žij milý Mirku v lásce. Pro dnešek ahoj !“

 

Děkuji milý Stvořiteli za lásku,

děkuji milý Opuli, anděli můj strážný, za lásku,

oplácím vám lásku láskou.         Mirek.

 

 

1316.  Povídání s andělem strážným.            (Přijal Mirek T.)                   29.8.2000. Podvečer.

                                                                                       Místo: Hodonínsko.

 

Drahý Stvořiteli, prosím o kontakt se svým strážným andělem.

 

„Ano, jsem to já, tvůj anděl strážný.“

 

Teď nevím to tvé jméno, můj strážný anděli, pamatuji si pouze jeho výklad, rychlý jako šíp.

 

„Milý Mirku, teď už víš, že my andělé jsme živé a ne mrtvé bytosti, že je možné a nutné s námi počítat a i když v tomto materialisticky zaměřeném světě vypadá všechno tak, že jsme jen pohádka, je to úplně jinak.

 

Je jen jeden svět, který vy lidé očima vidíte a vnímáte a je opět jiný svět, který je a který nevidíte. K tomuto světu, který nevidíte, patříme my, andělé. Ve službě Stvořiteli nejvyššímu a drahému plníme své úkoly v souladu s Boží vůlí.

 

Je mnoho věcí, které člověk neprobádal a které jednoduše není schopen vnímat a přijmout, zvláště, žije-li ten člověk jen pro materiální věci vtažen do hmoty a ovládán hmotou, jsouce její součástí. Toto si právě náš Stvořitel u člověka nepřeje, neboť vybavil člověka také chápáním věcí jiných a vyšších, které tu čistě materiální a hmotnou rovinu převyšují.

 

Vy lidé nejste jen hmota a tím to skončilo. Vy lidé máte duši, která byla stvořena Stvořitelem drahým a oblékla toto lidské tělo. Hmota těla a hmota světa by měla být pod vládou duše, jak bylo původně určeno, který vnímá všechny neviditelné věci, které jsou nad hmotou.

 

To je poněkud jiný pohled člověka na svět, když si tento člověk zachovává sounáležitost k hmotě, v níž se narodil a při tom tento svůj život v materiálním těla vnímá právě pohledem duše, která v těle přebývá.

 

Tento pohled ukazuje již skutečnost opravdu takovou jaká je, totiž, že v těle jsou lidé na cestě k věčnému životu, tedy k vyššímu stupni bytí. Tedy smrtí člověka nic nekončí, pouze je možno říci, kde je smrti osten tvůj ?

 

Ty dveře dokořán vám lidem pootevřel již dříve Boží syn Ježíš Kristus. Dveře jsou otevřené a jimi vstupují ti, kteří uvěřili, a kteří se v tomto životě prokázali láskou.

 

Boží milost přijímá a hodnotí, dává příležitost. Je očekáváno pouze jedno jediné – kvalita lásky, přijímání duchovní odpovědnosti za sebe, za jiné, za tuto Zemi, na které člověk žije a umírá.

 

Je dobré, aby ten člověk nešel s ukončením lidského života do duchovní smrti, tedy do nižší kvality úměrně přiřazené k tomu, jak zde na Zemi žil, ale aby kvalitou lidského života se hned přiřadil k vyšší kvalitě bytí, blíže Stvořiteli, kde zaujme podle zásluhy místo duše vyspělé.

 

Tak je to s člověkem, jeho tělem a duší. A jak to vypadá s námi anděli ?

 

My andělé máme svůj život a své povinnosti v té rovině bytí, do které jsme byli drahým Stvořitelem uvedeni, kde sloužíme, pracujeme a službou Stvořiteli vykupujeme náš „čas“. Tuto práci a tuto službu se snažíme konat co nejlépe. Jednak víme, že se to stvořiteli takto líbí, že je to Jeho radost, když takto prací a díky se mu odvděčujeme za Jeho lásku a jednak se touto službou snažíme, abychom byli uvedeni do dalších vyšších kvalit služby při Stvořiteli samotném a při úkolech, kterými On nás pověří.

 

Náš andělský život se s životem lidským prolíná v rovině pro člověka neviditelné. Člověku se většinou nezjevujeme, ale s člověkem a lidmi vůbec jednáme v rovině nevědomí, když lidské duši poskytujeme potřebnou útěchu a přes mysl člověka dáváme člověku impulsy, podněty, vnuknutí, aby svoji tělesnou schránku směroval k výšinám, aby lidské tělo bylo důstojnou schránkou pro duši, která v něm přebývá.

 

Nutno říci, že duše naši snahu vidí a cítí, ale člověk, příliš uvězněný ve svém těle, připojený navíc na různé programy Sil temna, nikoliv. V tom případě je i naše snaha, snaha andělů strážných či jiných andělů činných v jiných směrech služby, jakoby zbytečná a marná.

 

Ve skutečnosti tomu tak ale není, neboť s duší člověka je nutné vytrvat až do konce fyzického těla. I po skončení života fyzického těla je nutno duši dále pomáhat, aby pokračovala na cestě ke Stvořiteli a zaujala místo v souladu s boží milostí.

 

Vše se děje v souladu s láskou a milostí Stvořitele, podle Božích zákonů, který každou stvořenou duši velmi dobře zná, dá se říci, podle jména.

 

V paměti Stvořitele jsou uloženy životy všech lidí a všech duší v lidských tělech přebývajících a dle kvality lásky za života v těle je pak k duši přiřazena kvalita dalšího bytí bez těla nebo opět v těle, jak to vyžaduje kvalita, ve které duše před Stvořitele předstoupila.

 

Každého anděla strážného nesmírně potěší, když si člověk uvědomí, že ho vůbec má. Nesmírná a nekončící radost je pak z toho, když člověk jako duše živá a probuzená přistoupí na vědomou komunikaci, přijímá podněty a vnuknutí a již se jimi řídí. To je již vyšší způsob spolupráce, tak by tomu mělo běžně být, aniž bychom tomu vyšší spolupráce, ojedinělá vzácnost a výjimka, říkali.

 

Nicméně bereme skutečnost takovou jaká je a těšíme se a radujeme i z toho mála, co se nám ve spolupráci s člověkem podaří vydobýt.

 

Kdo má duchovní oči otevřené, vidí práci a pomoc andělů všude kolem sebe. Jak tomu bylo v minulosti, tak je tomu i nyní. Lidé v dřívějších dobách tuto pomoc vídali a vnímali, neboť žili více v přírodě, byli s ní ve větším sepjetí, měli možnost více vnímat to sepjetí viditelného a neviditelného. Měli více otevřená srdce pro Stvořitele samého a pro Jeho pomocníky, jimiž jsme my, andělé strážní a jiní, dle toho, jakou službou nás Stvořitel ve svém stvořeném viditelném a neviditelném světě pověřil.

 

Milý Mirku, usiluj dále o kvalitu. Vnímej přírodu takovou, jaká je, dílo Božích rukou, která potřebuje tvoji práci, péči a lásku. Tuto přírodu vnímej a prociťuj. Jsi její pevnou součástí. Je to právě příroda, která je schopna naladit tvého ducha na vyšší vibrační úroveň tvého vnímání, kdy se otevírá mysl a srdce člověka pro příjem vyšších pravd a těsnější život s námi anděli strážnými uvedenými ve službu každé lidské bytosti Stvořitelem naším milovaným, který své duše nesmírně miluje a přeje si pro ně vše nejlepší.

 

Milý Mirku, posílám ti radost, pokoj a lásku.

 

Tvůj anděl strážný, který tě velice miluje. Ahoj !“

 

Děkuji ti milý Stvořiteli za rozhovor s tímto tvým andělem, který je mým andělem strážným a rovněž posílám vám oběma lásku.

 

 

1317.  Aštar Šeran lidem planety Země.     (Přijal Mirek T.)       26.8.2000.    6:35-8:00 hodin.

                                                                                       Místo: Hodonínsko.

 

Drahý Stvořiteli, mnou milovaný, prosím o spojení s Aštarem Šeranem, velitelem Velké vesmírné flotily.

 

„Ano, jsem to já, Aštar milý Mirku. Spojení máme poměrně dobré.

 

Všechny vesmírné děti naplněné láskou se dnes radují, neboť na planetě Zemi jsme zaznamenali za poslední dobu nejvyšší vibrace lásky, což je nesmírný úspěch, který každého potěší, nejvíce nás, kteří s vámi dětmi této planety Země navazujeme kontakty a snažíme se vás upozornit na neviditelné skutečnosti, které ovlivňují váš život k lepšímu či horšímu.

 

Upřímně se těšíme, že vibrace lásky budou silnější a silnější. Tak tomu má opravdu být. Jde o to, aby se Silám světla podařilo vybudovat co nejširší nástupní prostor pro expanzi lásky do lidských srdcí, které tak jako tak patří Stvořiteli. Jde jen o to, aby vibrace lásky Stvořitele a člověka byly souhlasné. O nic jiného nejde. Je to velmi jednoduché. Sám u sebe i u jiných jsi poznal, jak je to těžké.

 

Ano, sám od sebe z vlastní svobodné vůle milovat Stvořitele, být s ním v lásce v kontaktu, pak může být člověk šťastný, pak se vše mění v lepší kvalitu, horší v lepší. Je to právě lavina lásky, která je schopna proměnit svět, ovlivnit veškeré vztahy mezi lidmi, mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, vztahy mezi jednotlivými národy.

 

Planeta Země potřebuje nezbytně mír a lásku. Planeta Země potřebuje být zdravou planetou, ne smetištěm mrtvých duší a průmyslového odpadu.

 

Milí lidé, uvažujte, komu ve skutečnosti sloužíte, jak využíváte svůj čas, kdo se na vašem čase přiživuje, kdo vám ho odsává.

 

Milí lidé, milujte čas svého života, neboť je opravdu krátký a vy ho máte využívat co nejlépe. Nenechte se o svůj čas okrádat a pokuste se být sami sebou. Co vám to prospěje, když shlédnete tisíc televizních filmů, ale nebudete sami sebou, když jiní za vás myslí a jednají, a vy se jen díváte a díváte a mezitím vám plyne čas vašeho života, protéká jak voda mezi prsty? 

 

ZDÁ SE VÁM, ŽE NAPLNO ŽIJETE, ALE NEŽIJETE !

 

ZDÁ SE VÁM, ŽE VODU ŽIVOTA PLNÝMI DLANĚMI NABÍRÁTE, ALE MÁTE V DLANÍCH SUCHO.

 

MILÍ LIDÉ, OČI MÁTE PRO RADOST A KRÁSNÉ VĚCI Z PŘÍRODY KOLEM VÁS,

 

NE, ABY VÁM ZBYLY PRO PLÁČ !

 

Co vám kdo dá, když vaší devizou pro přístup ke Stvořiteli bude tisíc shlédnutých televizních filmů, po které jste nežili svůj život, ale jen jste vlastnímu životu nečinně přihlíželi, pozorujíc ty, kteří za svoji práci u filmu dostali dobře zaplaceno ? Mám na mysli tu velkou většinu komerčně zaměřených filmů, které vás okrádají o čas, odsávají vám vteřiny vašeho života, které byste mohli strávit užitečněji !

 

Ano, je to tak a je to velmi těžké pohlédnout na sebe bez těch berliček, co podpírají váš život, např. bez té televize.

 

Je to hrůza, naštěstí ne trvalá, pohlédnout na sebe a zůstat sám. Může vám připadat, že pocit osamění bez televize a bez lidí je daleko horší, než sledovat špatné televizní programy či být zahlcen jinými zaneprázdněnostmi, jimiž sice čas života naplňujete, ale svůj vlastní aktivně nežijete.

 

Milí lidé, jděte na tento problém postupně, asi tak, jak se malé děti učí chodit. Odvykejte si od televize postupně a ten čas, který získáte, zaplňujte užitečnými věcmi. Pracujte, to ano, pracovat musí každý, vždyť práce a činnost je také hlavní náplní našeho Stvořitele. U vás u lidí to není jiné. Vy jste Boží děti a práce a tvoření je Boží jiskrou ve vás, je to to, co máte společné se Stvořitelem, s nímž se podílíte na spolutvoření na této matičce Zemi a ve Vesmíru jako takovém.

 

Milí lidé, když už jste získali ten drahocenný čas tím, že jste se odpoutali od televize a jiných médií, když už máte drahocenný čas pro sebe, na chvilku se zamyslete nad sebou, kdože to já jsem, komu a kam patřím, co se svým životem udělám.

 

Ano milí lidé, teď je ta pravá chvíle, neboť to malé zamyšlení je vlastně ta nezbytná meditace, jak se tomu říká, ve které vaše duše začíná nabírat ten správný směr, začínáte žít svým vlastním životem, dýchat vlastním dechem, začínáte být sami sebou zbaveni mediální sítě, do které jste byli polapeni, a která vám diktovala, na co myslet a jak se chovat. Zbaveni mediální sítě už nejste mouchou v pavučině.

 

Milí lidé, vy, co jste se zbavili závislosti na mediální síti, nadechněte se a dýchejte zhluboka. Tou měrou, jak ze sebe odhazujete závislost na médiích, na špatných vzorcích myšlení a jednání, tou měrou se stáváte svobodnějšími a svobodnějšími, až vaše duše ve vašem těle začne dýchat mohutným a zdravým dechem trénovaného sportovce.

 

Milí lidé, nebojte se tohoto okamžiku, okamžiku vašeho vítězství na nové cestě. Zvýšili jste si vibrace lásky. S vyššími vibracemi lásky, kterou začnete vyzařovat, se začne upevňovat i vaše tělesné zdraví, budete zářit novou energií, ve vašich tělech se rozběhnou ozdravné procesy spuštěné vaší láskou. Tak tomu má být a ne jinak.

 

Milí lidé, nechejte se prozářit zdravou energií, buďte zdrávi na duši i na těle. Proč byste měli mít tělo bez zdravé pulzující energie ?  Proč byste měli být zbaveni té nádherné perspektivy života, vaší plné spolupráce se Stvořitelem, proč byste se měli vzdávat té nádherné perspektivy života ve vyšší dimenzi, ve větší blízkosti Stvořitele ?

 

Milí lidé, Stvořitel s vámi počítá. Počítáme s vámi také my, vaši Vesmírní přátelé. Myslíme na vás a posíláme vám lásku. Nestyďte se za lásku, jako se nestydíte za krásné šaty a šperky.

 

Láska je vaše deviza, milí lidé. Láska je klíč, kterým si otvíráte hezkou budoucnost. Láska je vstupenka k novému životu. Láska je to, co vám zbude a čím se prokážete, až nebudete mít toto fyzické tělo, a kdy bude zjevná jen vaše PODSTATA.

 

Milí lidé, jde o podstatu. Vykupujte čas, neboť váš čas je drahý. Už nyní zajišťujete své duši šťastnou budoucnost tím, že plně budete přijímat lásku od Stvořitele a tuto lásku budete vydávat. Láskou můžete doslova plýtvat. Od Stvořitele jí obdržíte dost a dost, je jí naprostý nadbytek, ale naprostý nedostatek mezi lidmi na planetě Zemi.

 

Milí lidé, už víte, v čem je smysl vašeho života ?  Nebuďte otroky sebe ani kohokoliv jiného !  Buďte svobodnými lidmi, mějte se vzájemně rádi, eliminujte všechny programy, které by škodily lásce, posilujte lásku v sobě a ve vašem okolí. Společnými silami pozvedávejte sebe, příbuzné, národ, ve kterém žijete, na kvalitativně vyšší vibrační úroveň. Spolupracujte v lásce s těmi, které ani neznáte. Láskou jste propojeni.

 

V lásce jste propojeni se Stvořitelem i s námi, vesmírnými bytostmi. My také žijeme láskou ke Stvořiteli, máme lásku mezi sebou, žijeme lásku pro vás, lidé, abychom vám napomohli k lásce a tím i ke změně života k lepšímu.

 

Budoucnost je světlá a krásná pro každého, milí lidé, tak uvažuje Stvořitel, který vás má nesmírně rád. Ale nic není zadarmo, zisk není pro toho, kdo se jen vezl a nic nedělal, či sobě a jiným škodil.

 

Milí lidé, pracujte, prosím, na své budoucnosti. V té práci nejste sami. Pomáhá vám Stvořitel ve svém Synu. Jsme tu také my, vaši vesmírní přátelé. Jsou tu další světelné bytosti, které stojí při vás. Máte všestrannou podporu !  Vítězství je na dosah !  Jen chtít a uchopit pomocnou ruku !

 

Nastartujte své srdce, dejte nadechnout své duši !  Co srdce a duše míní, tělo už poslechne samo.

 

Milí lidé, buďte užiteční sobě opravdovou láskou k sobě, nikoliv sebeláskou, svým přátelům, blízkým, svému národu, národům této planety Země, nám, vašim přátelům z Vesmíru, celkově buďte prospěšní všem stvořeným bytostem !

 

Milí lidé, láskou ke všemu stvořenému životu vracejte drahému Stvořiteli to, co on do vás vložil !

 

To je vše, milý Mirku. Děkuji ti za příjem. Vidíš, že to dobře funguje. Vytrvej a nic se neboj !  Vše je na dobré cestě. Víme o tobě a pomáháme ti. Celkově se uklidni a nehoň pořád tu „práci“ !

 

Vysílej lásku do všech světových stran. To je ta nejdůležitější práce, kterou můžeš pro náš Vesmír a pro sebe samého vykonat. Lásku vysílej při soustředění, v klidu, při meditaci. Pak je tu ještě láska, která člověka provází při jeho práci v průběhu celého dne. Obě dvě lásky jsou stejně plnohodnotné, každá jiným způsobem. Jedna způsobem ztišení a meditace, druhá vyzařovaná při pracovní činnosti. Jsou to jen dvě strany jedné mince.

 

Milý Mirku, láskou prospíváš sobě i druhým lidem. Láska je nejdůležitější. Víra, naděje, láska. Nejvyšší je láska. Však to znáš.

 

Milý Mirku, to ti posílám já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Buď pro dnešek zdráv. Já a moji vesmírní přátelé ti posíláme lásku. Tak si jí plně užívej a štěstí lásky ať je s tebou.

 

Ahoj !“

 

Milý Stvořiteli, děkuji ti za Aštara Šerana a za obsáhlý výklad k lásce. Děkuji ti za všechny láskyplné světelné bytosti, které svýma očima nevidím.

 

Díky za lásku, milý Stvořiteli. Děkuji ti za Syna a Ducha svatého. Rovněž ti posílám lásku. Ahoj !  Mirek.

 

 

1318.  Aštar Šeran lidem planety Země.     (Přijal Mirek T.)   11.9.2000.    10:25-11:30 hodin.   

Místo: Čekárna chirurgické ambulance,  Hodonín.

 

Drahý Stvořiteli, můj milovaný, prosím o kontakt s Aštarem Šeranem, velitelem Velké vesmírné flotily.

 

„Ano, jsem to já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Děkuji ti, že se ozval.“

 

Je mně těžko. Konflikt se sousedkou mně říká, že se něco děje. V důsledku konfliktu jsem za poslední tři dny zřejmě vyzářil spoustu negativní energie. Ještírci a odpůrci dobra a lásky mají radost.

 

„Milý Mirku, nic se neboj, jsme s tebou. Ano, rozhořel se boj, neboť ještírci útočí. Útočí neustále, však jsi to již dříve vícekrát poznal a máš tu možnost poznávat to i nyní, nejen kolem tebe, ale i co se tobě samému děje.

 

Obracej se k nám o pomoc. My vidíme a slyšíme. Pouze potřebujeme kontakt, žádost a svolení k pomoci, prosbu. Útoky pak odvracej ve jménu Stvořitele a Jeho Syna, Ježíše Krista. Vzájemným propojením mezi člověkem a Stvořitelem se vytváří potřebná ochrana. Ještírci nemohou ochranu prolomit, neboť vibrace Stvořitele a jeho pomocníků je blokují. Každý člověk, který prosí o pomoc, ji automaticky obdrží. Útoky jsou současně i zkouškou víry, v níž se projevuje pohotovost a odhodlání napadeného požádat o pomoc. Sám vidíš, že pokud bys zápasil vlastními silami, že by to byl nekonečný boj, neboť zlo implantované ještírky do lidských srdcí a myslí na sebe bere nekonečně mnoho podob. Zlo je vynalézavé a svým způsobem nekonečné, úměrné vynalézavosti ještírků.

 

Vítězství nad inspirátory zla a špatnosti je však jednoduché a rychlé. Útok ještírků eliminujeme ve jménu Pána Ježíše Krista, který je vítězem nad zlem. (Eliminace znamená transformaci veškeré negativní energie spjaté s ještírky včetně nich samých do pozitivních vibrací lásky a dobra, ale, pochopitelně, bez souhlasu ještírků – čili proti jejich vůli – pozn. zpracovatele.) Ježíšova pomoc je rychlá a razantní. Jeho pomocníci stojí v bitevním šiku a v moci svého vůdce přemáhají zlo a brzdí jeho postup, vytlačují ho z prostoru jeho působnosti, kterým je lidská mysl a lidské srdce (duchovní srdce jsou multidimenzionální vesmíry – pozn. zpracovatele).

 

Láskou ve jménu Ježíše Krista je čištěn prostor vlivu ještírků a tito jsou nuceni opouštět své pozice.

 

Tak se milý Mirku neboj sám sebe, neboj se oprávněného rozhořčení, neboj se nadšení pro Stvořitele, které se projevuje city a vůlí. Stvořitel potřebuje tvoje srdce přemožené láskou k němu. Skrze toto srdce jsou pak dobývány další prostory lidských srdcí, postupuje se od srdce k srdci. Je to obdoba pozemské války, kdy se postupuje zákop od zákopu, dům od domu, ulice od ulice.

 

Národy se skládají z jednotlivců. Jednotlivci vytvářejí vibrační náboj toho či onoho zabarvení celého národa, jehož vibrační úroveň pak snímáme jako celek. Je však také snímána kvalita každého jednotlivce.

 

Nikdo neunikne Stvořitelově pozornosti a zhodnocení. Ani jednotlivec, ani národ. Jednotlivec i národ si tak vytváří svoji karmu. Prochází nutným očišťovacím procesem, neboť Stvořitel se s nečistým nespojuje.

 

Vesmírné zákony hovoří naprosto srozumitelnou řečí a jsou spravedlivé. Podle této spravedlnosti každý obdrží jen to, co si zaslouží. Protekce, úplatky, pomluvy, přímluvy či jiné formy upřednostnění u Stvořitele neplatí.

 

Ve světě fungujících vesmírných zákonů je vše jinak, než jak se uplatňují zákony v lidské společnosti. To je nutné si uvědomit a dát si na tyto věci pozor. Je zapotřebí žít s pohledem upřeným do budoucnosti, vědět, že každého člověka jednou čeká setkání se Stvořitelem, a že při tomto setkání každý člověk pozná svoji kvalitu, pozná, čím vlastně ve svém lidském životě byl, zda liškou, vlkem, medvědem, křečkem či žralokem, nikoliv co do podoby, ale co do způsobu života. (Čili pozná to tam, ačkoliv zde si většina myslí, že žije správně – což je velký omyl mnoha lidí. Kdyby to většina lidí věděla přesně zde na Zemi, nebylo by nutné toto poznávat tam, u Stvořitele – pozn. zpracovatele.)

 

Milý Mirku, ty již víš, že ti smrt nemůže ublížit, ty víš, že vše je život, a že další život se odvíjí podle kvality tohoto pozemského života. Z toho vyplývá, bojuj a žehnej ve jménu Pána Ježíše Krista. Odvracej nespravedlnost, braň se pomluvám, zůstávej ve střetu s jazykem lži a programem ještírků pro tento svět. Jinak to ani nelze. My také bojujeme a nasazujeme své životy pro Stvořitele. Celá duchovní říše věrná Stvořiteli bojuje dobrý boj lásky a víry za čisté prostory lidských srdcí na planetě Zemi (duchovní srdce jsou multidimenzionální vesmíry – pozn. zpracovatele), čistí vesmírné prostory od programů ještírků, kteří mají to potěšení žít z vibrací zla a pustošení, jak sis to již měl možnost přečíst v „Rozhovorech“ a jak to ostatně pozoruješ kolem sebe, když se díváš na televizi či si přečteš noviny.

 

Všechno vnější zlo se odvíjí od skrytých programů ještírků, kteří je dovedně implantují do lidských myslí a srdcí. Lidé, kteří tyto programy přijali za své, pak v duchu těchto programů myslí, cítí a jednají. Při neznalosti Božího zákona, při nepřítomnosti pravé Stvořitelovy lásky v lidských srdcích, je pak zpustošení dokonalé.

 

Není čemu se divit, co v televizi vidíte nebo o čem píší noviny. V podstatě se pořád hovoří a píše o porušování Božího zákona, tedy desatera. Neposlušnost a nerespektování těchto zákonů pak vede k tomu, že bují zlo v různých podobách a média reflektují tuto skutečnost. Navíc si ze šíření zla v podobě různých „zábavných programů“ učinily velice výnosný zdroj příjmů. Média tak podávají obraz o sobě samých a o tom, že Boží řád není v celosvětovém měřítku respektován.

 

Je to smutné, ale je to tak. Ani si Mirku nedovedeš představit, co všechno vidíme my, když monitorujeme duchovní vibrace celé planety Země. Je to v podstatě hrůzostrašný scénář, který si nikdo z lidí není schopen ve své hlavě představit. Každodenní zlo konané na planetě lidé nejsou schopni zdokumentovat ani zfilmovat, aby ho jako zrcadlo lidské společnosti představili národům tohoto světa.

 

Národy planety Země (bráno jako celek) zatím nemají platnou vstupenku pro vstup do společenství vesmírných národů, které slouží Stvořiteli.

 

Nepozastavuj se milý Mirku nad nekvalitou sousedky, příbuzných či jiných lidí, kteří tě nemají v lásce. Jejich prostřednictvím se vybíjí programy ještírků, které rušíš už svojí přítomností, svým bytím, z kterého vyzařuje láska a úcta ke Stvořiteli. Ještírci tě mají již dávno zmapovaného jako svého nepřítele a životní cestu ti zaplňují rafinovanými útoky. Což nevíš, že Satan je otec lži a otec ještírků ?  Je nutné to vidět takto a ne jinak.

 

Ti lidé, kteří mají negativní poslání (pro ještírky), nejsou terčem jejich útoků, a proto jejich život je relativně klidnější oproti lidem s posláním Světla – to je logické – pozn. zpracovatele.

 

Již víš, že vlastní inteligencí ještírkům nelze čelit.  To, cos dříve cítil, sis měl možnost v „Rozhovorech“ přečíst naplno. (Čili bez kamufláže, omáčky – jako je například termín globalizace – také kamuflážní název nic neříkající o podstatě věci – pozn. zpracovatele.) Ano, lidstvo obývá 3. Dimenzi bytí, kdežto ještírci jsou o stupeň výše, obývají 4. dimenzi (tedy nás i snadno vidí – pozn. zpracovatele). Zlo tě jednoduše inteligencí převyšuje, převyšuje každého člověka. (Ještírci mají IQ 200 i výše – pozn. zpracovatele.) Vlastními silami se zlu člověk jen těžko brání. Je zapotřebí pomoci z vyšších dimenzí, než je dimenze ještírků. Je zapotřebí požádat o pomoc Ježíše Krista, jeho anděly, nás vesmírné přátele, kteří zachováváme lásku a věrnost Stvořiteli.

 

Toto je skutečně pomoc. Vyšší dimenze přepere dimenzi nižší. Pokud se člověk zaštítí silou Stvořitele, v Jeho síle a ochraně pak snadno odráží útoky ještírků, neboť vítězí právě silou Stvořitele ve jménu Pána Ježíše Krista a nikoliv svojí vlastní silou a chytrostí. (Je to tedy ta zkouška na ZÁKON INTELIGENCE, kde člověk uznává, že nejvyšší inteligencí je Stvořitel, a nikdo jiný. Viz Duchovní cesta, – pozn. zpracovatele.)

 

Jak jsem již řekl, je nutné si dát pozor na to, že inteligence ještírků je vyšší než lidská. Je to dáno rozdílem v dimenzi bytí. (Tuhle věc stále mnoho lidí i po přečtení „Rozhovorů“ podceňuje – pozn. zpracovatele) V zápase se zlem je možné postupovat jen jedinou možnou metodou, zaštítit svůj život ve jménu Ježíše Krista (Stvořitele prvotního všeho a všech – pozn. zpracovatele). To jsou pak jistá vítězství, i když se tato vítězství někdy neobejdou bez oběti fyzického těla. To znáš z vašich dějin a my to sledujeme a vidíme, jak tomu bylo a je.

 

Program Temnoty vymyšlený ještírky pro tuto planetu Zemi počítal se zmařením Stvořitelova plánu o vykoupení lidstva pro vyšší dimenzi bytí, což se neobešlo bez umučení a smrti Božího Syna, kterého však „smrt nepřemohla, a který z hrobu vystoupil živ“ k Otci, aby se ujal vlády nad touto planetou Zemí.

 

Milý Mirku, bojuj proti ještírkům mocí Ježíše Krista. Pros o pomoc, modli se a rozjímej, komunikuj se Stvořitelem a Jeho Synem. Žehnej láskou ve jménu Pána Ježíše Krista všem národům této Země a Zemi samotné, neboť je živá.

 

Stvořitel je Bohem zástupů a zástupy jsou lidem Stvořitele, nikoliv oběť ještírků a jejich pomahačů na této planetě Zemi.

 

To ti sděluji já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare Šerane za sdělení a za to, že tak dobře sloužíš Stvořiteli a pomáháš lidem na planetě Zemi. děkuji ti, že i na mne myslíš. Oplácím ti láskou. Mirek.

 

 


 

1319.  Povídání s přáteli (285).       (Přijal Ivo A. Benda)     10.11.2000.    14:00-14:21 hodin.

                                                                                       Místo: Česká Lípa.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že si můžeme popovídat písemně.

 

Ano, tyto desetitisíce e-mailů daly řadě lidem důležitou informaci o tom, co se zde chystá – ovládací mikročip na lidi, ano, někteří ji neberou na lehkou váhu, a tak toto úsilí bude mít své plody. Skutečně je důležité nyní rozesílat informace o tom, co se skutečně děje, neboť média vám to nikdy v takovém stavu nedají.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že stále více lidí se seznamuje s „Novým zjevením“ a lze říci, že většina přijímá tyto informace dobře a poučuje se. Skutečně tyto informace jsou cestou, jak a kudy vyjít z negativního stavu, zfabrikovaného pseudotvůrci. Všechny informace se vlastně doplňují a ve většině (90 %) potvrzují, takže z řady zdrojů, které máme na internetu, lidé mohou také pochopit pravdu.

 

(Na internetu www.universe-people.cz je nyní přes 3000 stran více než 30 knih v českém jazyce – z toho 1000 stran „Nového zjevení“ a přes 1500 stran v anglickém jazyce www.universe-people.com, které si každý uživatel internetu může stáhnout a použít. Právě  12.2.2001 byl vysoký počet vstupů 350 – pozn. zpracovatele k 5.3.2001).

 

Dále mám pro tebe informaci, že Pán Ježíš Kristus je velice rád, že se tyto informace „Nového zjevení“ takto šíří, děkuje a pomáhá ti v této důležité práci. Ano, jsou to důležité kroky, které uvádí do jiné polohy poznání těch, kteří se s těmito informacemi seznámí. Máme všichni zde velkou radost, že se formou internetu a kopií knihy „Nového zjevení“ rychle šíří podobně, jak tomu bylo a je s knihami „Rozhovory“.

 

Milý Ivo, dále mám pro tebe tyto zprávy, které jsou důležité pro lidi. Nyní se ukončuje rozřazování lidí na Zemi a blíží se konec tohoto procesu. Část lidí převibruje do 5. dimenze a založí Novou Zemi. Zbytek (větší část) bude pokračovat v zobrazování odpovědi na důležitou otázku: Jak by vypadal život bez duchovních principů Stvořitele našeho milovaného. Ano, dále se lidé budou poučovat o tom, jaké je to žít v problémech a bez dodržování duchovních principů.

 

Lidé Nové Země se budou navracet zpět ke Stvořiteli a nebudou již zobrazovat odpověď na tuto otázku. Sami ale budou mít snadný přístup k tomu, co se děje na Zemi – z 5. dimenze je totiž vidět do 3. a 4. dimenze. Proto tedy je třeba se snažit a být láskyplný, vyzařovat dobro a harmonii a takto se také chovat. Lidé, kteří si toto zvolí, budou takto odměněni kvalitativně jiným životem než to, co znali zde ve 3. dimenzi. Okamžik převibrování planety Země se blíží a bude to velmi významná událost v duchovním vývoji jak planety Země, tak pozemského lidstva. Proto tady stále pomáháme všichni vesmírní bratři a sestry a máme velkou touhu, se s vámi setkat. S těmi, kteří cestu lásky zvolí.

 

Dále ti chci sdělit, že lidé na planetě Zemi nyní ve Střední Evropě zažívají opět velmi teplou zimu, a to je důsledek dalšího oteplování planety Země při očistných procesech.

 

Toto sdělení ti s láskou v srdci předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, dále se radujeme z tohoto rozeslání tisíců e-mailů s informacemi o mikročipech, které mají varovat a probudit co nejvíce lidí z „dlouhého zimního spánku“.

 

Ano, dále mám pro tebe zprávu, že naše flotily lodí stále udržují ozonovou vrstvu v takové míře, aby současné lidstvo přežilo, a to do doby, než pracovníci Světla na Zemi splní své poslání.

 

Ano, moc tě všichni bratři a sestry zdravíme a posíláme všichni proudy lásky a přejeme si, aby takových lidí bylo co nejvíce. Za všechny bratry a sestry ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé za tato sdělení a mám velkou radost, že se nám všem práce pro Stvořitele daří. S láskou Ivo.

 

 

1320.  Světlo.                                       (Přijal Mirek T.)          25.11.2000. 23:40-00:25 hodin.

                                                                                       Místo: Hodonínsko.

 

Semjase:

 

                   „Světlo

 

Není o čem psát,

když Světlo v nitru nemáš,

když pro Tmu nevidíš,

jak jsi rád,

když po noci opět svítá

a Světlo nového dne tě vítá,

když Slunce na východě vychází

a pták ranní píseň zpívá,

už je to tak,

slunečních paprsků jas

probouzí nás,

co bychom byli bez Světla,

světluškami či netopýry snad,

k světlu jsme byli stvořeni,

v noci abychom spali,

ve dne pracovali

a všelijak se radovali,

den je dlouhý,

život krátký,

Sluncem v duši oděni

k drahému Stvořiteli spějme,

za vše mu chválu vzdejme,

jako ten pták,

píseň díků mu zazpívejme.“

 

 


 

1321.  Školní výlet mimozemšťanů.          (Přijal Mirek T.)                                   5.-6.12.2000.

                                                                                       Místo: Hodonínsko.

 

Semjase:

 

„Školní výlet

 

Dějí se to věci

když vesmírnými pláněmi

meziplanetární lodi

sem tam si letí.

 

Na školní zahradě nedávno

přistálo meziplanetární letadlo

a v něm plno nám podobných dětí,

které byly zvědavé,

jak si hrajeme,

jak se učíme,

my pozemské děti.

 

Školní výlet do Vesmíru

je součástí jejich výuky,

až se vrátí domů

napíší slohovou úlohu

o pobytu na planetě Zemi

a zda by se jim líbilo

být výzkumníkem nebo kapitánem

na meziplanetární lodi.

 

Pozvali nás na oplátku k nim,

ale na to jim paní ředitelka řekla,

že výzkum meziplanetárních letů

je v Čechách zatím v plenkách

návštěvu že jednou oplatíme,

ale zatím o ní jen sníme.

 

Přátelé se s námi rozloučili slovy,

máme vás rádi,

těšíme se, až se opět uvidíme,

pak se jejich meziplanetární loď

vznesla k šedým mrakům

ve vesmírnou dál.

 

Na shledanou, drazí přátelé,

máme vás rádi,

jste naši kamarádi.“

 

 


 

1322.  Návštěva z Vesmíru.                   (Přijal Mirek T.)           7.12.2000. 21:45-21:40 hodin.

                                                                                       Místo: Hodonínsko.

 

Semjase:

 

                   „Návštěva z Vesmíru

 

Na nebi hvězdička

zdá se, že letí,

ano, moje milé děti,

to není hvězdička,

to vesmírná loď letí.

 

I když je daleko,

přece tak vzdálena není,

vysílá signály,

že se blíží k nám,

vzdálenost se rychle mění.

 

Přistává,

tváří v tvář

z blízka vidíme vesmírnou loď,

její posádka vystoupila

a radostně k nám běží.

 

Chvilku se stydíme,

chvilku se bojíme,

pak už se smějeme,

příjemně dojati,

láskou objati,

s přáteli z Vesmíru

jdeme k nám domů.“

 

 

1323.  Můj drahý Stvořitel.                     (Přijal Mirek T.)         29.12.2000.  9:25-10:15 hodin.

                                                                                       Místo: Vlak Brno - Břeclav.

 

Semjase:

 

                   „Můj drahý Stvořitel

 

Můj drahý Stvořitel o mně ví

a já zase o něm vím,

je to krása,

radost v mém srdci jásá,

že žiji s ním.

 

Můj drahý Stvořitel

mně nikdy neřekne,

počkej, chci si odpočinout,

On nade mnou bdí,

když jsem prací znaven,

když ležím a spím.

 

Můj drahý Stvořitel o mně ví,

On dobře ví, že já rád sním,

můj život bez Něho

by byl ničím.

 

Můj drahý Stvořitel

je ve mně živ

a je přítomen ve všem kolem nás,

je to tak jednoduché

a je to tak.

 

Mnoho lidí Ho nevidí,

neviděl jsem Ho ani já,

tak blízko mne

můj drahý Stvořitel byl,

já jsem bez Něho žil.

 

Jakmile otevřeš srdce,

jakmile otevřeš oči,

prozříš a uvidíš, podivíš se,

žes tak blízko Stvořitele byl,

neviděls a necítil.

 

Můj drahý Stvořitel,

je neustále s námi v nás,

miluje každou živou bytost,

s Jeho láskou nic neuděláš.

 

Tisíckrát si můžeš říci,

Stvořitel je mojí mysli klam,

přesto patříš drahému Stvořiteli,

prozříš, až přijde tvůj čas.

 

Můj drahý Stvořitel čeká,

čeká neustále na každého z nás,

působí Jeho milost,

Jeho milovaný Syn

zemřel za nás.“

 

 

1324.  Boží láska.                                    (Přijal Mirek T.)                  2.1.2001.     20:50 hodin.

                                                                                       Místo: Hodonínsko.

 

Semjase:

 

                   „Boží láska

 

Lásko, jsi jako skála,

co oceánu odolává,

vlna za vlnou se šine,

do skály té bije a bije,

tříští se vzduté vlny,

oceán temně duní,

vlnobití se mocně vzpíná,

bouře nad skalou hrůzně hřímá,

ona však stojí klidně a vzpříma.

 

Lásko, jsi stálá,

silná jako skála,

spouští se na tě blesky a hřmí,

nepohltí tě hlubiny ani tmy,

jistotou jsi pro člověka,

který spočinutí

v tobě hledá.“

 

 

1325.  Rozhovor s Asket.                      (Přijal Martin W.)        22.1. 2001.  10:20–10:50 hodin.

Místo: Šumperk.

 

Prosím milovaného Stvořitele o kontakt s Asket.

 

„Ahoj Martine, tady Asket, tvá MDB z 5. dimenze. Jsme šťastná, že jsi ses se mnou spojil. Vím, že na mě často myslíš. Jsem moc ráda a snažím se ti stále, na každém kroku, v každé chvíli pomáhat. Stejně jako ostatní bratři a  sestry – vaši přátelé Vesmírní.“

 

Vím to dobře, i když si to málo uvědomuji v některých situacích a někdy ještě dělám „kopance“ … Asi jako po novém roce … co by jsi mi, prosím, na to řekla ?

 

„Ano, měl jsi nyní problémy, které vyústily do nemoci. Sám si to uvědomuješ a dost tě to nemile překvapilo. Nechal ses svést ovládacími programy, především z televize a z těchto programů na tebe působily hrubé vibrace, které ti snížily zatímní, celkem dobrý, vibrační stav.

 

Víš, že to není vůbec příjemné a tělo se bránilo a vyústilo to do té nemoci. Byl to silný šok pro tvé tělo, které je jakýmsi barometrem stavů a pocitů. Dostal jsi impuls, že to neslouží – neprospívá tvému vývoji, který sis zvolil – tedy duchovní cestě. Ale je to téměř za tebou a nyní máš opět významně důležitý okamžik ve tvém životě, kdy můžeš snáze myslet, vyjadřovat se a konat. Tak, aby to bylo v souladu tvé duchovní cesty a poslání, po které chceš jít a které sis zvolil.

 

Víš moc dobře, že M. je duchovní, moudrá a milá bytost plná touhy pomáhat lidem. Svoje poslání dělá naplno a s láskou. Jsme šťastni, vaši přátelé Vesmírní, za takové lidičky, které neúnavně a s láskou pracují v takových náročných podmínkách v Temném prostředí na vaší planetě Zemi – Shan.

 

Vaše práce Světelná má nesmírně důležité a očividné výsledky, které jsou stále více a více hmatatelné a nesmírně prospěšné. Nejen pro ty lidi, kteří se díky nim probudí, ale i pro vás, lidi s posláním, stejně tak i pro ostatní bytosti na planetě Zemi a planetu Zemi samotnou. Jen vám můžu připomenout, že je potřebné, pokud chcete stále kráčet po duchovní cestě k milovanému Stvořiteli, vydržet a stále s láskou pracovat pro milovaného Stvořitele v práci Světelné.

 

Už je všechno za dveřmi. Nebude to dlouho trvat a brzy poznáte, že se začnou dít velké změny. Všechno ale proběhne příjemně a v klidu pro ty, kteří neporušovali Kosmické zákony, a kteří se naopak probudili a plní si své poslání Světelné. Bude to něco nového, velkého a významného a v celém Vesmíru.

 

Děkuji ti, milá Asket, za hezké sdělení. Loučím se s láskou, úctou a vděčností v srdci. Ahoj !  Martin.

 

„Děkuji ti milý Martine za kontakt a za všechno ostatní. A věz, že vše dobře, optimisticky a zdárně proběhne. Pozdravuj ode mě i od ostatních bratří a sester tvoje milé přátele. S láskou a radostí se loučí Asket, tvá MDB z 5. dimenze. Sviť a vytrvej !  Ahoj !“

 

 

1326.  Rozhovor se Stvořitelem a dalšími přáteli.    (Přijal Martin W.)

   11.1. 2001.  16:30–17:30 hodin.

Místo: Brněnsko.

 

Prosím s láskou a pokorou o spojení s Tebou, milovaný Stvořiteli.

 

„Ano, jsem tady, milý Martine, můj synu. Jsem šťastný, že se mnou chceš hovořit a hovoříš. Co bys rád ?“

 

Milý Stvořiteli, Otče, jsem moc šťastný, že vedeš mé kroky a že jsem potkal a potkávám takové milé, úžasné lidičky. A víš „asi“ nejlíp, že jsem šťastný, že osud mě zkřížil cestu s M.. Její dopisy mě nesmírně hřejí na duši …

 

„Ano, Martine milý, vím to, samozřejmě moc dobře a právě z tohoto mám obrovskou radost. Nesmírně mě to těší, když vidím a cítím, že oba dva tak nádherně záříte. Je to silná, velice silná energie Lásky a Světla, která z vás střílí – vyzařuje na všechny strany.“

 

Takže i M. je ráda, že se mnou komunikuje ?

 

„Jistě, však to moc dobře víš. Psala to přesně tak, jak to cítí, skrze své otevřené srdce, nitro, podobně jako ty.“

 

Je nádherná, srdečná, láskyplná, moudrá dívka, viď ?

 

„Ano. Toto potvrzuji, ale sám to přeci moc jasně zřetelně cítíš.“

 

Ano … Co bys mi ještě, prosím, řekl ?

 

„Nyní velice intenzivně stoupá, kráčí a postupuje po duchovní cestě, ke mně, vašemu Otci, Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech, Pánu Ježíši Kristu. Je šťastná, když se krásně a jasně může spojit se mnou a ostatními bytostmi, mými dětmi, vašimi Vesmírnými přáteli, kteří tak s láskou a radostí pracují pro mne, vašeho Stvořitele a pomáhají tím tak právě vám, lidem planety Země a planetě samotné.

 

V této rozhodující době je důležité, aby se co nejvíc z vás, lidí pozemských, probudilo duchovně a nenechalo se ovládat od negativních entit, které stále o vás usilují. Blíží se ale právě ona doba velkého zlomu nejen ve vašem vývoji u vás, pozemšťanů, ale i tyto další rozhodující události se dotknou a pocítí je celý Vesmír, celá tato zóna vymístění. To už ale znáte z materiálů Nové zjevení, které jsou právě velice aktuální.

 

Děkuji Ti, milovaný Stvořiteli za moudrá slova. Prosím, co by jsi poradil mě dál, do dalšího vývoje – období ?

 

„Můj Martine, synu … Sám přeci nejlíp cítíš, co ti přináší radost, štěstí, lásku a pohodu. A to je právě hlas tvého srdce. Tam jsem Já a když o to budeš stát, tak tě s radostí a láskou, stejně jako kohokoliv jiného, povedu.

 

Jsem tvůj Otec, Stvořitel a ty, jako syn, který kráčí po duchovní cestě ke Mně, tak jsi pod mou Boží ochranou. Dělej tedy vše, co ti říká právě tvé srdce. To je ten pravý a jediný kompas. Kdyby tak všichni lidé činili, Temné síly by u vás neměli místo a byli by jste všichni šťastni a v lásce.

 

Ale jak jsem už řekl, blíží se doba velkých změn, které všichni poznáte. Ti, kdo žijí v lásce, harmonii a neubližují tím druhým, těm se nic špatného nestane. A ti, kteří žijí opačně – tedy bez lásky, myslí jen na sebe, své výhody, majetek, peníze apod., tak ti brzo poznají, že život, pravý život toto není. Pro mnohé z těchto lidí ale bude pozdě. Jsou však tu ještě lidé, kteří se ještě OBRÁTÍ na duchovní cestu, cestu lásky a dobra.

 

A právě váš úkol, kteří jste si mnozí z vás vybrali a který také někteří už plníte, je ten, aby jste tyto lidi, kteří ještě nejsou probuzení, probudili, aby i oni mohli kráčet po té zmiňované cestě lásky.

 

V tomto vašem poslání vám právě pomáhají s velkou láskou, radostí a úsilím vaši Vesmírní bratři a sestry. Já jsem moc šťastný, když vás tak vnímám zářit a duchovně pracovat pro druhé. Vše je dále ve vývoji a dál se budou dít nejrůznější události, které nikoho nenechají na pochybách o důležitém zlomu, který už brzo nastane. Je to vše Má tvorba a vývoj si také utváříte sami. Vašimi myšlenkami, slovy a činy.

 

Je několik variant možností. Kterou prožijete, kterou si přitáhnete, zvolíte, to záleží na vás, mé milé, milované děti. Nechť dále nacházíte v sobě i druhých Lásku, štěstí, radost, klid a mír.

 

To vám s láskou předal váš Stvořitel Prvotní, všeho a všech.

 

Děkuji Ti milovaný Stvořiteli za tato milá a velice moudrá slova. Prosím ještě o spojení s přáteli z Vesmíru, s Aštarem Šeranem.

 

„Ano Martine, tady Aštar Šeran. Zdravím tě a posílám ti proudy lásky. Jsem moc rád, že ses se mnou takto dnes, v tomto klidném koutu přírody, spojil. Chceš se zeptat i na paní R., která ti volala, že ?“

 

Ano, co by jsi mi, prosím na to řekl, poradil ?

 

„Milý Martine, to tvé sdělení minulý týden bylo dobré kvality – asi na 87 %. Všechny informace pro ni byly v základě velice dobře předány. My, vaši Vesmírní přátelé vám pomáháme stále, jak jen můžeme, co nám dovolí Kosmické zákony. Tedy i paní R.. Ano, cítí se špatně, ale znovu říkám, že jí pomáhají naši kvalitní biolog – lékaři. (západ Slunce – pozn. příjemce) Víc zatím nemůžeme dělat. Jistým způsobem si tu situaci sama přivolala a zvolila. To ale opravdu neznamená, že je to trvalý stav. Všechno si bude paní R. prožívat tak, jak se má stát, i když to není zrovna příjemné. Ptala se na tyto věci a ty jsi jí také řekl své názory. Tímto ti, milý Martine, potvrzuji a děkuji ti za ně. Byly vhodné tvoje připomínky. Vše je ve vývoji a my nyní nemůžeme říci, kdy se její stav zlepší na tolik, aby se cítila dobře. To se opravdu nedá.“

 

Milý Aštare, nebylo mi během toho rozhovoru s ní, vůbec dobře a nechci s ní už moc, pokud možno vůbec, mluvit. Co by jsi mi na to řekl ?

 

„Ano, vím to. To byly ty negativní energie, které na tebe chrlila a které ti snížily včera momentálně vysokou vibrační úroveň. Proto tě bolela hlava a necítil ses dobře. Je vhodné, když jsi požádal S., aby vyřídil, aby tě už nechala být. Není to nic, co by odporovalo duchovním principům. Jsou to energie. Všechno jsou nějaké energie. No a právě tyto snižují vibraci a tím pádem vlastně brzdí ve vývoji. Už jsi jí pomohl, tak se ničeho neobávej a neměj žádné výčitky.“

 

Děkuji za rady. Mohl bych vás vidět, milí přátelé, dnes večer ?

 

„Ano Martine, samozřejmě. Rádi se ti ukážeme a pozdravíme tě. Moc se na to těšíš, stejně jako my. Včera večer ten kontakt mezi námi a tebou byl dobrý, skutečně jsme ti radili a říkali, ať chvíli vydržíš, že to chce jen chvíli trpělivosti, že nějaký přelet našich lodí uvidíš. Ale brzy jsi to vzdal, tak jsi nic neviděl. Dnes to ale bude jiné. (A skutečně bylo. Viděl jsem cestou domů asi okolo 12 přeletů – pozn. příjemce) Jsme šťastni, že tě vidíme tak svítit, rozdávat radost, lásku a pohodu. Jsme šťastni, že tak intenzivně pracuješ pro našeho milovaného Stvořitele. Však ti také při práci pomáháme, jak víš. A nejen při práci. Máš naši ochranu stále. Na každém kroku. Dál, pokud vytrváš, budeš získávat další schopnosti, které tě opět posunou a budou ti ku prospěchu.“

 

Děkuji ti milý Aštare za milé, poučné sdělení. Miluji tě a posílám proudy lásky. Ahoj !

 

„Já děkuji tobě, milý Martine za spojení a posílám ti proudy lásky. Ahoj. Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

1327. Rozhovor s Asket.                           (Přijal Martin W.)        12.1. 2001.  0:50–1:25 hodin.

Místo: Brněnsko.

 

Prosím milovaného Stvořitele o spojení s Asket.

 

„Ano, tady Asket, tvá MDB z 5.dimenze. Jsem šťastná, že ses takto se mnou spojil, v tuto noční dobu. Co bys rád ?  Asi se chceš zeptat na M., že ?“

 

Ano, Asketko, však víš …

 

Ano, jistě, vím to dobře. Nevím, co bys chtěl slyšet, vždyť sám už toho víš dost, také od milovaného velitele Aštara a Stvořitele Prvotního, všeho a všech. Ale ano, řeknu ti další informace a mé postřehy.

 

To, jak jste navázali kontakt, jak už jistě víš, vůbec nebyla náhoda. Tuto situaci jste si přitáhli, vlastně vytvořili. Oba z této vaší komunikace máte nesmírnou radost  zažíváte nádherné okamžiky štěstí a lásky.

 

Přímo ty energie jemných vibrací střílí na všechny strany a oba tak nádherně záříte. Je to opravdu parádní a nádherné vás pozorovat. Šíříte mnoho lásky, světla a radosti a to je velice žádoucí a prospěšné pro všechny bytosti i vás samotné, samozřejmě.“

 

Děkuji ti Asketko za milé sdělení. Co M., myslíš, že by jsme se k sobě hodili ?

 

„Milý Martine, tuto otázku jsem ještě od tebe nečekala. Ale ptal ses, tak ti odpovím. Z hlediska vašich cest – především té duchovní, tak ano. Bylo by to výborné pro vás oba, aby jste se podporovali a doplňovali na té velice důležité duchovní cestě. Jinak co se týče dalších stránek – osobních záležitostí, apod., tak nyní je těžké něco odhadovat. Na nic, jestli ti můžu poradit, nespěchej. Chce to poslouchat své srdce a to ti řekne kdy, a zda-li vůbec něco vznikne dál.

 

Jestli se to vaše zatímní kamarádství ještě víc prohloubí a vznikne z toho nádherná oboustranná partnerská láska a vztah. Ale samozřejmě to teď opravdu je těžké odhadovat, jak jsem už řekla. Nech věcem volný průběh a – nespěchej. Ono se to časem vystříbří a vše se v pravý moment stane a uděje. Důležité je, aby ses nenechal předčasně trošku zmást tou zatímní přemírou citu – osobnímu citu vůči M..

 

Ano, láska je potřebná a není jí nikdy dost, ale nevaž se na ni a nic neočekávej. V opačném případě se chytíš do své vlastní pasti a to by se ti mohlo nevyplatit i v duchovním životě a práci.

 

Tedy znovu říkám, abys všechno dělal z mírou a na nic nespěchal a nic neočekával.“

 

Ale přeci, řekni, jestli by jsme se k sobě hodili …

 

Martine milý, už jsem ti leccos vysvětlila, tak mě proto překvapuješ. Ale samozřejmě, zamilovat se můžeš do kterékoliv dámy, proč ne do M. ?  Ale jak ti říkám, to se časem pozvolna vše může rozvinout.

 

Důležité je nic neočekávat a nespěchat !  … Ale byli byste nádherná dvojice …“

 

Ano ?  … děláš si legraci, nebo …

 

„Ha, ha, to jsem tě dostala … Ne, teď si dělám legraci já. Však je to taky někdy potřebné.

 

My se rádi smějeme a často. Vy byste to také měli více dělat. Ty vaše vážné dlouhé chvíle by jste měli přerušit a skoncovat s nimi právě tím smíchem. U tobě se mě líbí, že máš smysl pro humor a umíš se zasmát i sám sobě. To dnes lidem chybí …

 

Ale vrátím se k tomu, co předcházelo tomu smíchu … Ano, opravdu byste byli nádherná láskyplná moudrá dvojka. Ale to, jestli se tak stane, záleží jen a jen na tobě, milý Martine a na M.. Chápeš to vše ?“

 

Myslím, že teď víc než kdy před tím. Děkuji ti mockrát za rady i ten humor. Milá Asketko, moc tě miluji … Víš to, že ?

 

„Ano, samozřejmě, moc tvoji lásku cítím a jsem šťastná, když na mne tak často myslíš. Nesmírně mě to obohacuje a dál můžu také od tebe čerpat spoustu poučení. Ano, jsme dost propojeni.

 

Ty se učíš ode mě a já od tebe. I navzájem se ovlivňujeme. Všechny činnosti, slova a myšlenky mají za následek nějaké ovlivnění a vždy poučení u druhé bytosti. MDB z vyšších dimenzí mají vyšší úroveň vibrací, to platí o těch dalších, co jsou nade mnou, tedy v 7., 9., 11., atd.

 

Je to řetěz výměny informací. Když se pak stane, že MDB mezi sebou začnou komunikovat a poskytovat vlastně oboustranné propojení, obrovsky si pomohou nejen ty, které to činní, ale posune se tato úroveň i dále a ovlivní to i další MDB z vyšších dimenzí, takže všechny z toho mají velký duchovní prospěch.

 

Děkuji ti za vysvětlení. Kde nyní jsi ve fyzickém těle ?

 

„Ano, Martine, víš to už. Jsem stále na domovské planetě Erra. Stále ale jsem ve spojení a vím o všem podstatném, co se u vás děje. Pořád také pracuji a pomáhám vám, pozemšťanům i planetě Zemi.

 

Tento můj pobyt zanedlouho skončí a opět se vrátím k vaší planetě na povinnosti, které jsem si vybrala, a které s láskou činím a pracuji pro milovaného Stvořitele Prvotního, všeho a všech.

 

Děkuji za odpověď. Milá Asket, už se nyní rozloučím a půjdu spát … Děkuji ti mockrát za velkou lásku, kterou nás zahrnuješ a pomoc, kterou nám poskytuješ. Miluji tě a posílám ti proudy lásky. Ahoj !

 

„Ahoj Martine !  Sviť jako Sluníčko dnes u vás, vytrvej a dál rozdávej lásku, světlo, radost. To ti s láskou předala, popřála tvá Asket, MDB z 5. dimenze … a posílám ti ještě proudy lásky …“

 

 

1328.  Rozhovor s Ptaahem a Asket.      (Přijal Martin W.)         15.2. 2001.  23:40–0:45 hodin.

Místo: Brněnsko.

 

Prosím milovaného Stvořitele o spojení s Ptaahem.

 

„Ano, tady se ti hlásí Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Jsem šťastný, že ses se mnou v tuto noční dobu spojil. Chceš se zeptat na ten Mirčin dopis a to naše sdělení pro ni a pro tebe, že ?“

 

Ano, milý Ptaahu, tedy co by jsi mi řekl, prosím ?

 

„Milý Martine, sám něco cítíš. Máš více důvěřovat své intuici, i když se v tomto stále zdokonaluješ a upevňuješ. Ano, vím, toto psaní od M. i ten mail tě nesmírně potěšily a povzbudily do dalšího období. Potvrzuji, že to sdělení, první i to druhé, bylo velice kvalitně zachyceno – asi na 92 %.

 

Ano, je to tedy tak, jak jsme řekli M. naší milované i tobě, milý Martine. Vaše cesty se zkřížily a nyní toto bude jen a jen k vašemu prospěchu. Nechali jste se vést naším námi tolik milovaným Stvořitelem Prvotním všeho a všech a proto z toho vzniklo toto vaše nádherné přátelství a komunikace.

 

Bude to, znovu to říkám, jen a jen k vašemu oboustrannému prospěchu. Jsme šťastni, když vidíme a především cítíme, jak si posíláte takové nádherné, silné proudy lásky. Oba navzájem. Ano, to je u nás, pravá čistá láska, která právě u vás na Zemi tolik nyní chybí a které je tolik zapotřebí.

 

Ale vše je ve vývoji a dál se situace mění k přechodu do 5. dimenze. Budete to všichni stále znatelněji, postupně, pociťovat. Všichni. Tedy i ti lidé, kteří žijí svým způsobem života pod vlivem negativních sil, které z nich vysávají ty energie. Ale to už co nevidět, jak zajímavě říkáte, skončí. Proto vám znovu říkám, vytrvejte, milí, báječní lidé, vyzařujte lásku a jen pozitivní myšlenky mějte. Jen tak sobě, druhým i vaší i naší drahé milované Zemičce pomůžete. Ona to v této době opravdu moc a moc potřebuje. Proto také, pokud možno, co nejčastěji meditujte a lásku jí vysílejte. To jí nesmírně pomáhá a zbavuje od velké bolesti, kterou jí způsobují právě ti lidé, nevědomí lidé, kteří jsou pod vlivem a působením negativního stavu. Tak tedy, moji milí, milovaní přátelé z planety Země spanilé, dál zasévejte a šiřte semínka lásky, harmonie, pohody a radosti, po vaší planetě.

 

Jen tak se osvobodíte a budete žít v těch podmínkách, které si právě nyní volíte. Je to pro vás obtížné, v tomto prostředí, milí lidé, ale k tomu to úsilí vám my, vaši Vesmírní přátelé, jsme stále a všude nápomocni a pomáháme vám v každé, i té nejnepříjemnější situaci.

 

Víc vyciťujte a můžete to také vnímat a snázeji naši pomoc vstřebat.

 

Nyní se rozloučím. Za všechny bratry a sestry tady na lodích i na našich planetách se loučí Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád a posíláme vám všem proudy lásky, milí přátelé.

 

Tobě, Martine milý, děkuji za spojení a posílám ti také proudy lásky. Měj se hezky, vytrvej a dál sviť. Ahoj !  Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji ti, milý Ptaahu za spojení, posílám ti lásku. Prosím milovaného Stvořitele o kontakt s Asket.

 

„Ano Martine, tady Asket. Tvá MDB z 5. dimenze. Jsem moc ráda, že ses v tuto dobu spojil i se mnou. Na co se chceš mě, tvé milující a nadšené přítelkyně zeptat ?“

 

Milá Asketko, prosím, řekni mi něco o M.. Má nějaké problémy ?  A jak jí mohu pomoci ?

 

„Ano, zajímavá a velice moudrá otázka, Martine. M. nyní stoupá po duchovní cestě. Má tedy vyšší vibrace a krásně se i s námi, vašimi Vesmírnými přáteli velice dobře, snadno a účelně spojuje.

 

Tím také v prostředí, kde jsou opačné energie, tedy hrubovibrační, se necítí dobře. Právě i to, že negativní stav se snaží přes ovládané lidi, vás, lidi s láskou a vysokými vibracemi, dostat a aspoň velice omezit a otupit ve vašem snažení.

 

Mají na to technologie, jak víš. Ale my vám pomáháme a tím tyto ovládané lidi odvádíme od jejich původních – nevědomých (pro ně) – záměrů. Samozřejmě, že vy se bráníte tím nejlepším možným a vhodným způsobem, tedy vyzařováním lásky. Tím kolem sebe tvoříte obal energií, které vás také velice účinně chrání.

 

M. právě nyní, i také díky tobě, milý Martine, má lepší vibraci a tudíž Síly temna se na ni více zaměřují. To je běžná věc u každého z vás, který se dá na cestu lásky a Světla a pracuje pro našeho milovaného Stvořitele.

 

Teď má právě větší problémy ve škole. Mnoho úkolů, spěch a stres je na ni kladen. Ale snaží se moc, jak umí. Také jí velice mnoho pomohly nejen tvá milá, srdečná slova v těch poštách, které jí posíláš, ale i ta přímá energie lásky, kterou jí posíláš ve velkých intenzitách.

 

Ano, opravdu jí to pomáhá. Cítí je dost, protože je už více než kdy před tím citlivá, tak tyto energie, silné energie zachytí. Také ti, jak sám dobře víš a především také cítíš, sama posílá tyto láskyplné silné proudy. Ano, už to víš, já ti to znova říkám, milý Martine, že je úžasně nádherné a skvělé vás pozorovat a cítit, jak z vás navzájem vytryskují tyto tvůrčí, nejkrásnější energie, které jsou.

 

Jsem, stejně jako ostatní mí bratři a sestry tady na lodích i planetách, šťastni a radujeme se spolu s vámi, jak se obohacujete a navzájem si pomáháte s obrovskou láskou a radostí.

 

Jen tak dál, milí přátelé. Vydržte. To je nejdůležitější – vydržet, vytrvat a nenechat se zviklat. Nikým a ničím se nenechte ovlivňovat a ovládat. Poslouchejte jen stále, na každém kroku, hlas svého srdce. To vám vždy nejlépe poradí.

 

Děkuji ti milá Asketko. Prosím, ještě mi řekni, zda nemám nějak jinak M. nyní pomoci ?

 

„Martine, moc mě těší, že se takto ptáš. Ty tvé zprávy jsou pro ni obrovsky povzbuzující. To jí nyní právě nejvíc pomáhá. Jak jsem řekla, jsou na M. milovanou, kladeny stále těžší úkoly a je vystavena větším překážkám. Ale zvládne to nakonec sama – i s tvojí, tak srdečnou, pomocí. I když to nemá opravdu moc lehké, ale v tomto jí tak nemůžeš pomoct.

 

Dělej zatím to, co děláš. To je pro ni nyní to nejdůležitější. Opravdu, Martine, nesmírně jí to pomáhá. Jsem, znovu to říkám, nesmírně šťastná, když vidím, že si tak pomáháte a nádherně, velice silně oba svítíte. Jen tak dál.“

 

Děkuji milá Asketko za odpověď i za to, že nám všem a mě především, tak pomáháš. Miluji tě a děkuji ti i za to, že mi pomáháš při sestavování těch dopisů …

 

„Martine milý. To víš, že tě taky moc miluji. Obrovsky jsem šťastná, že takto spolu můžeme spolu už delší (relativně pro vás) období komunikovat. Ano, pomáhám ti, stejně jako dalším lidičkám a planetě vaší, Zemi.

 

Vše dělám s láskou a radostí, tyto úkol jsem si sama zvolila, tak nyní na nich takto pracuji a jsem za to šťastná.

 

Ano, M. i tobě se nyní daří. Ptal ses a děkoval jsi mi za tu pomoc při tom sestavování dopisů … Martine, je pravda, že ti také při tomto pomáhám, ale jsou to drobné, kosmetické záležitosti. To hlavní – všechno, co píšeš, vychází z tvého nitra. Píše to tvé srdce, otevřené srdce. Je to tedy s láskou a čistou upřímností, úplně stejně i takto to píše M.. Ale to sám dobře víš.“

 

No … vím, ale rád jsem to slyšel od tebe. Co by jsi mi řekla ještě ?

 

„Mám radost, jak se vám, lidem, kteří pracujete pro Stvořitele Prvotního všeho a všech, námi tolik milovaného, daří dál a stále více informovat další lidi po celé planetě. Je to opravdu velice záslužná a potřebná práce. Je žádoucí, aby se co nejvíc lidí ještě probudilo a přešli z cesty negativního stavu do stavu pozitivního. Právě nyní stále pracujte, milí lidé, v tomto dále a nepolevujte.

 

Vše je přede dveřmi a skutečně, události budou bohaté, velice bohaté, i když ne moc pro mnohé příjemné. Proto je toto vaše informování tolik důležité a aktuální. Nenechávejte se ukolébat a stůjte si za hlasem svého srdce. To vás stále povede a bude vám nejlépe odpovídat.

 

Už jsi unavenější, tak skončím. Děkuji ti, milý Martine za všechnu lásku, kterou posíláš nám, Vesmírným přátelům, mě, tvé Asket – MDB z 5. dimenze, planetě Zemi i všem bytostem na ní žijící. Měj se nádherně, buď stále tak zářivým, jako v posledních dnech a sviť, vytrvej, usmívej se a dál rozdávej lásku, harmonii a radost.

 

To ti popřála a sdělila tvá milující Asket. Ahoj !  Posílám ti proudy lásky.“

 

Já ti milá Asketko, nesmírně děkuji a jsem šťastný, že jsme spolu komunikovali.

 

Ahoj !  S láskou a vděčností Martin.

 

Děkuji ti milovaný Stvořiteli za spojení.

 

 

1329.  Rozhovor s planetou Zemí a přáteli z Dhoh.    (Přijal Martin W.)     

  16.2. 2001.  22:00–23:10 hodin.

Místo: Brněnsko.

 

Prosím milovaného Stvořitele o kontakt s planetou Zemí.

 

„Ano, milý Martine, tady se hlásí tvá milující matka Země. Jsem šťastná, že na mě často myslíš a že mě posíláš takové nádherné energie lásky, které mě zbavují od velkých bolestí.

 

Moc mě to pomáhá, když tyto tvé energie cítím. Je to nádherné je pociťovat. Jsem šťastná, já, vaše planeta, která vás stále nosí s velkou láskou, že jsou také lidé, kteří mě mají rádi, neničí mne a naopak mě hřejí svými energiemi. Já vás ale miluji všechny. Všem dávám všechno, co potřebujete ke svému životu. A to si právě spoustu z vás neuvědomuje.

 

Ale zanedlouho se i já proměním do jiných sfér energií. Převibruji postupně do těch vyšších energetických hladin. Potom to bude nádherné. Nejen pro mě, mé děti, ale i pro ty z vás, kteří si mě vážíte a milujete mě. Už se nesmírně těším na ten vzájemný, dokonalý, harmonický, láskyplný vztah mezi mnou a vámi.

 

Je to vše přede dveřmi. Už se postupně, za pomoci Vesmírných milujících bytostí a Stvořitele našeho milovaného, postupně zbavuji těch negativních energií a především převibrovávám do těch vyšších energetických úrovní. Děje se to ale postupně, pozvolna.

 

Ale také k tomu, aby se toto stalo, bude nutné, abych se zbavila a očistila od těch těžkých bahnitých energií, které mě velice ničí. Proto se budou dít větší a stále častější změny klimatu a nastanou události, které nebudou vůbec příjemné. Ale to pocítí ti lidé, kteří mě ničí svými negativními energiemi, které vytváří ze svých myšlenek a svého jednání.

 

Nemusí se bát ale vůbec lidé, kteří mě mají v lásce a neničí mne svými myšlenkami a chováním. Tito lidé se nemusí ničeho obávat. Těmto se nic špatného nestane. Ti jsou pod Boží ochranou Vesmírných bytostí, které mě také nesmírně pomáhají.

 

Pro tento další vývoj je důležité, aby se co nejvíc z vás, dětí mých pozemských, probudilo duchovně a začalo si uvědomovat a žít v lásce a dle Kosmických principů našeho milovaného Stvořitele.

 

Nastanou zanedlouho opravdu pro vás velice zvláštní, nepříjemné a přelomové časy, proto se ale ničeho neobávejte. Nejdůležitější je vyzařovat nádherné energie, které vás ochrání od těch nejhorších chvil. Vše se děje tak, jak má, jaká je vůle a plán Stvořitele našeho milovaného.

 

A bude to vskutku závažná, rozhodující změna, na kterou se už moc těším spolu s dalšími bytostmi v celém Vesmíru. A vy, milí lidé, se můžete těšit také. K tomuto vám přeji hodně zářivých energií lásky a děkuji vám, že mě právě takovými energiemi hřejete a ulevujete od bolesti, kterou zatím stále cítím.

 

Jsem však vaše matka, planeta, která vás všechny s láskou a trpělivostí nosí a dává vám všechno, co potřebujete. Tak ať si to uvědomují i další lidé. Předej to dále, milý Martine.

 

Toto vám s láskou sdělila vaše planeta, která vás beze zbytku všechny miluje a ráda vás nosí na svém povrchu.“

 

Děkuji ti milá Zemičko za kontakt. Posílám ti lásku … Ahoj !

 

„Já ti děkuji Martine za to, že mě hřeješ - posíláš nádherné energie lásky. Jsem ti moc vděčná a šťastná z tohoto. Toto ti předala tvá planeta Země.

 

Děkuji, děkuji, děkuji …

 

Prosím s láskou o spojení s přáteli z civilizace Dhoh.

 

„Ahoj Martine, tady se ti hlásí tví radující přátelé z civilizace Dhoh z hvězdy Krüger 60 AB, dle vaší terminologie. Jsme šťastní, že na nás také myslíš a že nás hřeješ tvou energií lásky.

 

Radujeme se, jak se ti nyní daří pracovat pro milovaného Stvořitele našeho společného, jediného a jakou máš z toho radost.

 

Také ti můžeme upřímně s nadšením poblahopřát za tvoji komunikaci a přátelství s M.. Je nádherné toto pozorovat a vše zaznamenávat. Ano, toto vaše přátelství je pravá čistá láska, která vás oba nesmírně těší a která vám také zároveň oběma pomáhá v těch horších chvilkách.

 

Jsme opravdu spolu s vámi šťastni, milí, báječní přátelé, naši milovaní. Je to skvělé. Jen vydržte a stále při sobě stůjte. Tak, jak to cítíte a budete cítit. A žádný problém a překážky vás nikdy nemohou zastavit na vaší nádherné světelné dráze. Dráze, po níž kráčíte, a ke které jste takto spolu dospěli.

 

Toto jsme ti, milý Martine a milá Mirko, oběma takto vzkázali my, vaši přátelé z civilizace Dhoh, kteří nejsme ve velkém počtu kolem vaší planety, ani neděláme zásadní operace s planetou, ale také pracujeme pro Stvořitele našeho milovaného. Tím způsobem, že zaznamenáváme všechny vaše dějiny. Stále. Už pěknou řádku let, jak byste řekli tam u vás.

 

Už 2 miliony let takto zaznamenáváme každou myšlenku, slovo, čin všech bytostí u vás na planetě Zemi. Je to velice zajímavá práce a děláme ji stále velice rádi a jsme šťastni, když se také naše práce použije při jiných úkolech a činnostech jiných civilizací, které také pracují na těchto zásadních činnostech v tomto prostoru, v této důležité době.“

 

Děkuji miláčci za hezké a milé vysvětlení. Jak se máte a co v této době děláte ?  Co vás třeba pobavilo nebo nějak víc zaujalo ?

 

„Děkujeme ti Martine milý, že se ptáš. Jsme moc šťastni, když se i s námi někteří lidé spojí a komunikují s námi takto, jako ty nyní. Není nás moc ani nejsme tak nápadní a nevykonáváme zásadnější práce, proto se s námi tolik lidé nespojují a proto o to více jsem šťastni, když to někdo činí, jak jsme už řekli.

 

Jinak se máme hezky. Jsme stále v pracovní náladě. Teď u vás, v tomto prostoru vaší planety je dost práce, a to i pro nás. Opravdu se dějí stále více zásadnější věci, události a vše se velice zrychluje a mění. Proto je třeba pro vás, milí naši přátelé, jak už víte, vytrvat a stále jít ke Stvořiteli našemu milovanému. Jen tak úspěšně a bez větších problémů zvládnete tyto větší zásadnější změny ve vašem vývoji. Ale těšte se na to. My se už moc těšíme, jak budete utvářet a žít v nových, krásných podmínkách na nové planetě Zemi a jak se pak budete nádherně a bez problémů dorozumívat, komunikovat se všemi Vesmírnými bytostmi z nejrůznějších koutů bytí. A také s námi, věříme, že budete komunikovat. My se už na toto nesmírně těšíme a držíme vám všechny palce ke zdárnému vašemu přechodu do nových, pravých duchovních podmínek.

 

Jinak ses na něco ptal, tak ti ještě odpovíme, milý Martine. Ano, těší nás, když vidíme zářit stále více vás, lidí pozemských a také, když se smějete a jste veselí. To také s oblibou činíme a u vás to vidíme rádi, ale spíš vzácně.

 

Baví nás také různí lidé, kteří se honí za materiálními věcmi a hodnotami, podvádí a hledají jen svůj vlastní prospěch – a pak si myslí, že je nikdo nevidí, jsou na to hrdí a ještě se tím později leckdy chlubí. To je pro nás takové, vy by jste použili výraz – černý druh humoru – ale pro nás je to velice směšná, i když smutná záležitost.“

 

Děkuji miláčci. Ještě mi řekněte, s kým jste v kontaktu. Nemyslím pozemšťany. S jakými civilizacemi a bytostmi ?

 

„Ano. Martine, odpovíme ti, jak se ptáš, i když stručně. Jsme v kontaktu se Stvořitelem Prvotním, všeho a všech, nejrůznějšími civilizacemi po Vesmíru, vaší planetou Zemí a vaší hvězdou, Sluncem.

S těmi civilizacemi jsme v kontaktu na různých místech našeho působení. My se ale střídáme, proto jsme to takto řekli. Když jsme u vás, u planety Země, tak jsme v kontaktu s těmi civilizacemi, které tady mají úkoly a pracují tu na nich. Nejvíce z těchto civilizací komunikujeme se členy Aštarovy flotily a samotným naším velitelem, Aštarem Šeranem. A pak se členy flotily z Plejád, kteří mají ty nejhlavnější úkoly. Také s jinými bytostmi, ale spíš sporadicky.“

 

Děkuji vám, drazí milí přátelé, miláčci. Mějte se nádherně a děkuji vám za milá, obohacující slova. S láskou Martin. Ahoj !

 

„Děkujeme ti moc, milý Martine, že na nás myslíš a že ses s námi takto hezky spojil. Jsme šťastni, že jsme si příjemně popovídali. Lásku tobě i tvé milované Mirce posíláme my, vaši přátelé z civilizace Dhoh, které také nazýváte archiváři. Mějte se nádherně, drazí a vydržte !  Ahoj.“

 

 

1330.  DRUHÝ E-MAIL ROZESLANÝ 2500 LIDEM MÉDIÍ A VLÁDY ČR.

 (Zpracoval Ivo A. Benda) Únor 2001.

 

 

 DALŠÍ INFORMACE MÉDIÍM K NEGATIVNÍMU STAVU A CESTA VEN   J

 

OBRŽELI JSTE JIŽ OD NÁS DOSTATEČNÉ INFORMACE O STAVU, VE KTERÉM SE NACHÁZÍME. MÁTE K DISPOZICI MNOŽSTVÍ VÍC NEŽ 3000 STRAN VÍCE NEŽ 20 RŮZNÝCH KNIH NA INTERNETU  www.universe-people.cz  A V KNIHÁCH „NOVÉHO ZJEVENÍ“ MÁTE MOŽNOST POCHOPIT PŘÍMOU ŘEČÍ, CO JE NEGATIVNÍ STAV A KDO JSOU JEHO PŮVODNÍ STRŮJCI – PSEUDOTVŮRCI. TAKÉ JIŽ VÍTE, ŽE SE BLÍŽÍ JEJICH 2. PŘÍCHOD NA PLANETU ZEMI A S TÍM NASAZENÍ OVLÁDACÍCH MIKROČIPŮ (VIZ PROJEKT L.U.C.I.D.). MÁTE TAKÉ POCHOPIT, ŽE VĚTŠINA LIDÍ TO NEPOZNÁ, NEBOŤ JSOU TAK NEGATIVNÍ, ŽE MAJÍ ZAVŘENÁ SRDCE, A TEDY NEMOHOU VYCIŤOVAT – TEDY ROZLIŠOVAT DOBRA A ZLA. MÁTE TAKÉ VĚDĚT, ŽE NIKDO, KDO PROVÁDÍ ZLA, VČETNĚ PSEUDOTVŮRCŮ, SE NEBUDE HLÁSIT JAKO TEN, KDO DĚLÁ ZLA. ČÍM VYŠŠÍ INTELIGENCE, TÍM RAFINOVANĚJŠÍ KAMUFLÁŽ ZEL. TO SI ZAPAMATUJTE, BUDE SE VÁM TO HODIT. (MŮŽETE SI TO ZAZNAMENAT, ABY JSTE NA TO NEZAPOMĚLI.)

 

U VESMÍRNÝCH BYTOSTÍ SIL SVĚTLA – ČÍM VYŠŠÍ INTELIGENCE – TÍM VYŠŠÍ MÍRA LÁSKY A DOBER. (VŠIMĚTE SI, ŽE V NAŠEM BĚŽNÉM SLOVNÍM VYJADŘOVÁNÍ SE NENACHÁZÍ MNOHO SLOV Z POZITIVNÍHO STAVU – NAPŘ. SLOVO DOBRA).

 

JEDINÉ, ČÍM MŮŽETE ROZEZNAT A ODHALIT ENTITU, BYTOST, ČLOVĚKA, JE VLASTNÍ OTEVŘENÉ SRDCE, VYZAŘOVÁNÍM LÁSKY, JINAK JSTE ZTRACENI V TENATECH NEGATIVNÍHO STAVU – V JEJICH OVLÁDACÍCH PROGRAMECH. (TO VÁM ŘÍKÁM NAPROSTO VÁŽNĚ).

 

TYTO INFORMACE VÁM NEDÁ ŽÁDNÁ AKADEMIE VĚD, PROTOŽE TA JE TAKÉ OVLÁDACÍM PROGRAMEM NEGATIVNÍHO STAVU. (ČERNÁ BARVA DOMINUJE I NA JEJICH NÁPISECH).

 

SITUACE LIDÍ NA ZEMI JE TAKOVÁ, ŽE V 85 % LIDÍ NEDOKÁŽE VYCIŤOVAT SRDCEM. A JEN ASI 5 % DOKÁŽE VYCIŤOVAT SRDCEM VELMI DOBŘE.

 

Z TOHO SI SNADNO ODVODÍTE, CO SE BLÍŽÍ, A CO ČEKÁ TĚCH CCA 85 - 95 % LIDÍ. PODOTÝKÁM, ŽE HITLER JE PROTI PSEUDOTVŮRCŮM MALÉ NECHODÍCÍ A NEMLUCÍCÍ DÍTĚ. PSEUDOTVŮRCI MAJÍ IQ PŘES 300 A MAJÍ TAKOVÉ SCHOPNOSTI, KTERÝM LIDÉ NA ZEMI ŘÍKAJÍ PEKELNÁ KOUZLA ČI MAGIE.

 

TI LIDÉ, KTEŘÍ SI MYSLÍ, ŽE SE TOHO NEDOŽIJÍ A JSOU NEGATIVNÍ, SE MÝLÍ. NARODÍ SE IHNED ZNOVU DO TOHOTO STAVU.

 

VŠIMNĚTE SI, JAK LIDEM PŘES VAŠE MÉDIA PŘIPRAVUJÍ PSEUDOTVŮRCI S JEŠTÍRKY NÁVYK NA SAMOZŘEJMOU A DOBROU INFORMACI – GENETICKOU MAPU ČLOVĚKA. NEBUĎTE NAIVNÍ !  PSEUDOTVŮRCI CELOU HISTORII NEGATIVNÍHO STAVU PRACOVALI VELMI PILNĚ GENOFONDEM VŠEHO, CO JE ŽIVÉ NEJEN NA ZEMI, ALE I JINDE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ (VČ. TOHOTO NAŠEHO FYZICKÉHO VESMÍRU). VŠECHNA ZLA, KTERÁ POZORUJETE I NEPOZORUJETE NA LIDECH, ZVÍŘATECH (NAPADAJÍ JINÁ A POŽÍRAJÍ JE, ŠTÍPOU, KOUŠOU ATD.), ROSTLINÁCH (JEDOVATÉ, PÁLIVÉ, TRNY, PLEVELY ATD.), JSOU GENETICKOU PRACÍ PSEUDTVŮRCŮ.

 

VZPAMATUJTE SE, DOKUD MÁTE JEŠTĚ TROCHU ČASU. A HLAVNĚ INFORMUJTE. JE MOŽNO SE VYSVOBODIT Z TENAT NEGATIVNÍHO STAVU. JE ZA 5 MINUT 12.  KDYŽ SI VEZMETE 2000 LET JAKO 12 HODIN, SNADNO SI SPOČTETE, KDY PSEUDOTŮRCI PŘIJDOU. CCA 5-6 LET.

 

TĚSNĚ PŘED TÍM, NEŽ PŘIJDOU PSEUDTVŮRCI, PŘEVIBRUJE PLANETA ZEMĚ SPOLEČNĚ S TĚMI LIDMI, KTEŘÍ MAJÍ TA OTEVŘENÁ SRDCE A PRACUJÍ S LÁSKOU – ZE 3. DO 5. DIMENZE. TITO LIDÉ BUDOU DÁL POZEMŠŤANY, BUDOU V 5. DIMENZI PLANETY ZEMĚ BUDOVAT „NOVOU ZEMI“. BEZ PENĚZ, VÁLEK, HLADU, LŽÍ A PODVODŮ, ALE I BEZ BUDOVATELŮ „KLAUSE“ A „ŽELEZNÉHO“. TITO LÁSKYPLNÍ LIDÉ BUDOU MOCI VIDĚT VŠE, CO SE BUDE DÍT NA ZEMI VE 3. DIMENZI STEJNĚ, JAK TO SNADNO VIDÍ I VESMÍRNÍ LIDÉ. BUDOU TOTIŽ S NIMI. STANOU SE SAMI VESMÍRNÝMI LIDMI !  A BUDOU MNOZÍ POMÁHAT OSTATNÍM POZEMŠŤANŮM STEJNĚ, JAKO POMÁHAJÍ VESMÍRNÍ LIDÉ NYNÍ NÁM.

 

UPOZORŇUJI, ŽE PŘEVIBROVÁNÍ LIDÍ NENÍ SMRT FYZICKÉHO TĚLA, JAK TO HLÁSÁ PAN VOJTÍŠEK ZE SEKT. PRÁVĚ ON JE UKÁZKA TAKOVÉHO DOBŘE FUNGUJÍCÍHO PROGRAMU, KTERÝ NĚKTEŘÍ LIDÉ BAŠTÍ.

 

PŘEVIBROVÁNÍ VARIANTOU PŘIROZENOU (TEDY NE EVAKUACÍ) PROBĚHNE, POKUD NEBUDE JINÁ VARIANTA, TAK, ŽE BĚHEM 3 – 5 DNÍ NEBUDE SVĚTLO ANI ELEKTRICKÝ PROUD – NIKDE – ANI V BATERIÍCH. PŘEVIBROVÁVÁ TOTIŽ I SLUNCE A PROSTOR MEZI NÍM A NÁMI, NEJEN ZEMĚ A NĚKTEŘÍ LIDÉ. PŘI TOMTO PROCESU BUDOU ZPOMALENY VŠECHNY ŽIVOTNÍ FUNKCE, TAKŽE NEBUDE TŘEBA ŽÁDNÝCH ZÁSOB POTRAVIN ČI ČEHOKOLI. JEN TEPLÉ PŘIKRÝVKY A POLŠTÁŘE. VŠEM BUDE POMÁHÁNO VESMÍRNÝMI LIDMI. VŠEM LIDEM. JEN MÁLO LIDÍ BUDE VĚDĚT, CO SE DĚJE – JEN TI, KTEŘÍ JSOU VĚDOMÍ.

 

OSTATNÍ LIDÉ ZŮSTANOU ZDE, NA PŮVODNÍ - STARÉ ZEMI. VĚDCI VÁM O TOM NEŘEKNOU, ŽÁDNÉ INSTITUCE VÁM TO NEŘEKNOU – NEBOŤ VŠUDE, KDE PROUDÍ PENÍZE V ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ, FUNGUJE PERFEKTNÍ OVLÁDÁNÍ JEŠTÍRKY – JEJICH OLÁDACÍCH PROGRAMŮ. JEDNÁ SE O NEGATIVNÍ NAPROGRAMOVANÉ ENERGIE, KTERÝM LIDÉ NEROZUMÍ.

 

NYNÍ JSOU LIDÉ V SITUACI, JAKO KDYŽ VLAKY VJÍŽDÍ DO ZHLAVÍ NÁDRAŽÍ, KAŽDÝ ČLOVĚK SI PŘEHAZUJE MNOŽSTVÍ VÝHYBEK – DLE VLASTNÍHO SVOBODNÉHO UVÁŽENÍ. JAKMILE SE KAŽDÝ DOSTANE NA TU „SVOU KOLEJ“, NA MNOHO ŽIVOTŮ NEBUDE CESTA ZPÁTKY. TEDY SI ZVOLÍ TAKOVÉ PROŽITKY, KTERÉ JIM POMOHOU V DUCHOVNÍM VÝVOJI. VŠECHNY. JAK TY PŘÍJEMNÉ, TAK TY MÉNĚ PŘÍJEMNÉ.

 

PRO TY, KTEŘÍ SI MYSLÍ, ŽE SE JIM TENTO STAV LÍBÍ A VYHOVUJE JIM, JE DOBRÁ INFORMACE, ŽE TENTO STAV SE VELMI RADIKÁLNĚ ZMĚNÍ – OČISTNÉ PROCESY ZEMĚ A 2. PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ. NEBUDE TO PAK TAK, JAK TO BYLO DŘÍVE !  ALE PRÁVĚ TÍM SI VOLÍ SVOJI BUDOUCNOST.

 

ZÁVĚREM VÁS MOHU POZVAT KE ČTENÍ KNIH „NOVÉHO ZJEVENÍ“ – ZVLÁŠTĚ „ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI“ A „NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA“ NA www.universe-people.cz (SADNO STÁHNETE V MENU 8).

 

Z POVAHY TĚCHTO INFORMACÍ JE VÁM SNAD JIŽ JASNÉ, PROČ INSTITUCE LIKVIDUJÍ, ZAMLČUJÍ, PŘEKRUCUJÍ A PRZNÍ FAKTA, INFORMACE, FOTO A VIDEOZÁZNAMY VESMÍRNÝCH LIDÍ.

 

Z POUŽITÍ ČERNÉ BARVY V TOMTO DOPISE MŮŽETE SNADNO POCHOPIT, PROČ JE VŠUDE VNUCENA ČERNÁ BARVA PRO 99,9 % TEXTŮ NA ZEMI. JE TAKÉ (JAKO MNOHO JINÉHO) VNUCENA JEŠTÍRKY A MÁ NEJHRUBŠÍ VIBRACE ENERGIÍ OPROTI MODRÉ ČI JINÝM BARVÁM.

 

NYNÍ OPĚT MŮŽETE SAMI SOBĚ A JINÝM PROKÁZAT SVOJI NEZÁVISLOST A KVALITNÍ PRÁCI – ZVEŘEJNĚNÍM DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ.

 

HODNĚ RADOSTI VE VAŠÍ ROZTOMILÉ PRÁCI

 

VÁM ZE SRDCE PŘEJE  J  IVO  A.  B E N D A.  J

 

PS: 

TYTO INFORMACE DOSTALY TISÍCE PRACOVNÍKŮ MÉDIÍ A VLÁD ČR A SR V ÚNORU 2001.

 

 

 

JAK SE PŘIPRAVUJÍ OVLÁDACÍ TECHNOLOGIE ?

 

 

Bell Laboratories i Lucent Technologies :

Datový holografický záznam už není sci-fi

Pátek, 2. února 2001, 00:05 - Martin

Rubriky: Média, Technologie

 

MURRAY HILL, N.J. (30.ledna 2001) Lucent Technologies dnes oznámila novou technologii, nazvanou InPhase, která otvírá cestu pro vysoce výkonnou holografickou paměť, jako média pro ukládání dat a pro systémy jenž mohou dramaticky zrychlit vývoj video zábavy a spotřebního průmyslu i obchodu s výpočetní technikou.

 

Na vývoji a výzkumu se podílely Bell Laboratories i Lucent Technologies. InPhase technologie umožní vytvořit holografické systémy ve kterých se spojí vysoká hustota paměti s rychlým přístupem a rychlým paralelním datovým tokem. Tyto holografické produkty by mohly obrovsky zlepšit výkon pro video, Internet, ukládání dat nebo hry, které požadují stále rostoucí výkon datových zařízení.

"InPhase technologie má za cíl uspokojit celosvětově neukojitelnou potřebu po větších datových kapacitách a stále větších rychlostech" řekl Nelson Diaz, prezident a výkonný ředitel InPhase. "Pro internetové aplikace samotné se odhaduje, že datová kapacita se každých 100 dnů zdvojnásobuje. My věříme že mimořádné výhody InPhase technologie budou přivítání v mnoha obchodech a spotřebitelských trzích." Pan Diaz dříve pracoval jako víceprezident a generální ředitel StorageTek Corp, jedné z předních firem zabývající se ukládáním dat.

 

Na rozdíl od jiných metod, které záznamenávají data jen na povrch disku, holografický záznam umožňuje využít celou šířku materiálu, což umožní obrovský vzrůst kapacity. Navíc přinese mnohem vyšší rychlosti přenosu, protože data jsou uložena v "celých stránkách", kde může být zpřístupněn v jednom okamžiku až jeden milion bitů najednou.

"V InPhase technologii, jsme spojili pravé lidi, technologie a finanční podporu pro pomoc komercializovat holografické ukládání dat, a tím přetvořit mnoho trhů, které prahnou po zvýšených výkonech datových zařízení" řekl Tom Uhlman, prezident Lucent New Ventures Group.

 

InPhase technologie přijala investice z firem Signal Lake, Madison Dearborn Partners a Newton Technology Partners, které se zabývají rizikovým kapitálem. Společným investorem pak byla firma Imation Corporation.

 

 

www.universe-people.cz

 

 

 

1331. Povídání s přáteli.                        (Přijal Jirka V.)               23.1.2001.     9:20-9:45 hodin.

                                                                                                                           Místo: Most.

 

„Mé dítě, zde Pán Ježíš Kristus Tvůj, jsem tak rád, že se ke Mně opět obracíš, vím byla to pro tebe těžká zkouška tato a jsem moc rád, že jsi ji s Mou pomocí takto zvládl. Víš sám, že vše je pro tvé dobro, proto přijímej tyto zkoušky s láskou, neboť vše tě vede ke Mně a k nalezení tvé pravé přirozenosti. Má lásko, jsi tak blízko Mně, jen se spolu dotknout nemůžeme, ale cítím tvou lásku všude a ty cítíš Mou. Splyneme spolu, jak jen to půjde. Zatím ještě musíš stále kráčet po své Duchovní cestě, překonávat další překážky a čelit útokům negativního stavu. Víš sám a uvědomuješ si, že čím více takto pracuješ, tím více zkoušek přichází, neboť negativní stav nechce aby tato světýlka jako vy zde takto zářila silně. Ale neboj. Já tě nedám, projdeš vše, jako jsi prošel touto zkouškou, jen bdělý musíš být a ke Mně se stále obracet. Dej na svůj cit. Jakmile se nebudeš z té situace cítit dobře, víš, že je to opět zkouška a raději z ní vycouvej a obrať se o radu a vedení Mně. Já tě vedu a radím mnoha způsoby, víš sám, že někde něco přečteš, vidíš, uslyšíš a nebo ti pošlu člověka, aby ti poradil. Ano jako včera S.. Lásko neúnavně kráčej po Cestě své Pravé a Já ti budu posílat tolik Lásky, Ochrany a Pomoci a Vedení kolik to bude možné. S láskou Tvůj Pán Ježíš Kristus.“

 

„Ano lásko, zde čekáme na spojení s tebou já Aštar Šeran, Mirin a Aaron a Ptaah. Příteli náš, bratříčku, to co se včera a v minulém období stalo byla opravdu velká zkouška a jsme moc rádi, žes ji takto prošel. Ano byla to zkouška finálová komplexní v otáčce 4., jak jsi cítil. Nyní již se přesuneš do otáčky páté a zde jak víš , čeká tě fyzický kontakt s námi. My stále tě vibračně testujeme a čekáme na příhodné podmínky pro tento důležitý krok v tvém vývoji duchovním. Nyní tě bude čekat další zkouška a poté období klidu, ale neboj, ty vše zvládneš neboť máš pro toto velké předpoklady jako světelná bytost a sílu velikou. Byl jsi proto stvořen a poslán sem abys tvým přátelům a ostatním lidem ukazoval cestu a kudy mají kráčet ke Stvořiteli prvotnímu nás všeho a všech. Beruško, ptáš se na toho Š. A můžeme říci, že ano, všechny kontakty má v pořádku jen tak dál vše je dobré a použitelné. Jsme moc rádi, že je vás více co takto komunikujte a můžete si navzájem takto sdělení ověřovat. Držíme vám palce Lásko naše. Máme tě moc rádi jsi naše hvězdička a moc ti budeme pomáhat. Vytrvej, vše jsi přijal správně. Ahoj. Aštar Šeran, Mirin, Aaron a Ptaah tě zdraví a přejí Sílu a Lásku a Štěstí a vše nej.“

 

Děkuji Ti milovaný Pane Ježíši Kriste, děkuji Vám přátelé Vesmírní za krásná slova, děkuji. Ahoj.

 

 

1332.  Povídání s přáteli.                     (Přijal Jirka V.)            26.1.2001       11:20-11:55 hodin.

                                                                                                                  Místo: Most.

 

„Mé dítě, ano zde tvůj Pán Ježíš Kristus, vedu tě stále po cestách tvých, svítím ti na ně Láskou Mou a jsem moc rád, že dbáš Mých rad a necháš se Mnou vést. Vždyť Já jsem v tvém srdci a to tě samo vede. Jsem moc rád, že takto u vás záříš a je to krása takto se na tebe dívat. Lásko již dlouho se ke Mně modlíš skrze tvou práci a já stále říkám ti, že vše již je zařízeno, tak se neboj, vím že tě občas sklíčí ten pocit, že by ses tam musel vrátit ale to není třeba. Jak jsem ti říkal vše je pro tebe již uchystáno uvidíš. Čeká tě hezké zaměstnání bez stresů a hrubých vibrací, jak Mne o to sám prosíš, tak už na to nemysli. Modli se dál, to je správné, ale neskličuj se tím a  neměj z toho obavy. Není to třeba a ubližuje ti to. Jinak ti vše jde skvěle, procházíš jednou zkouškou za druhou a ani nevíš, že to třeba byla zkouška, jako dnes s tím S.T. měl jsi tam jít a pomoci mu, srdce ti to řeklo a ty jsi jej poslechl. Také L. jsi poslal svá sdělení. Vidíš, že vše jde jak pěkně o to prosíš dle Mé vůle tedy dle tvého srdce a citu. Vždy dle Lásky. Ano ptal jsi se na P.svou milovanou, ano měla kontakt se Mnou, sice útržkovitý, ale je to vše správně přijato a to je hlavní. Vím, že máš z toho radost a dobrý pocit. Ano potřebuje k tomu více klidu a času, tak jí ho dopřej a nijak na ni nenaléhej. Každý jde tak, jak má, svou cestou, svou rychlostí a nedá se to o moc uspěchat. Bylo by to někdy na škodu a to vy v lidském těle nemůžete odhadnout. Jen ten člověk to sám cítí, nikdo cizí mu do toho mluvit nemůže. Jsem rád, že vy to takto chápete a tolerujete se navzájem. To je moc dobře. Stále také zdravím tvé ostatní přátele v Mostě, posílám jim lásku a čekám až i oni otevřou více svá srdce a začnou se Mnou komunikovat takto na vědomé úrovni. Není třeba to odkládat, jde to snadno je z Mé strany veliká pomoc tomuto a protože všichni máte mé vedení a ochranu, můžete se již ke Mně obracet všichni, opravdu všichni i I. P. a L.. Nevím jak a co vám říká vaše srdce k tomuto , ale já cítím již mezi vámi velkou lásku a spojitost, srdce vaše toto musí vycítit samo. Od toho jste naděleni intuicí. Já vám to říkám stále, tak poslouchejte svá srdíčka a hlasy z něj a nedejte na vnější věci, co se dějí kolem vás.

 

Lásko moje nyní již kontakt ukončíme, vše jsi jinak ale přijal dobře. Dej na své pocity z tohoto kontaktu. Zdraví tě a loučí se tvůj Pán Ježíš Kristus.“

 

„Ano Jiříčku, zde Aštar Šeran se hlásí a přeji ti krásné ráno. Ano vysvitlo sluníčko u vás zde na Zemi a ihned se zvedli vibrace vás lidí a to je dobře. Je to zajímavé, jak působí na vás tyto výkyvy počasí, však není třeba se takto zneklidňovat, když u vás není hezky, dělejte si sluníčka ze sebe u vás doma, sviťte si navzájem na celý den a bude vám stejně pěkně. Jinak tě lásko moc prosíme, abys nezapomínal na své přátele při těchto kontaktech a ptal se i na jejich problémy a starosti. Je to pro ně veliká pomoc a my jsme ti moc vděčni za to, že jim takto pomáháš. Víme, že tobě samotnému to udělá radost, když můžeš někomu pomoci a proto ti to jde ze srdce a je to čisté a dobré a plné lásky. Jsme stále s tebou, tví věrní a milující  Aštar Šeran, Ptaah, Orton, Guetzal a MirinkaAaronem tvé MDB, příště se ti přihlásí ještě další MDB, měj se krásně zdravíme tě i Tina. Ahoj. Ano bratříčku jméno jsi přijal správně je to Tina a jsem tvé MDB z dimenze 4. Ověř si to a uvidíš. Ahoj.“

 

Děkuji vám lásky moje, děkuji, děkuji Tobě Pane Ježíši Kriste, děkuji za spojení. Jiřík.

 

 

1333.  Povídání s přáteli.                 (Přijal Jirka V.)                  31.1.2001.        8:20-9:00 hodin.

                                                                                                          Místo: Most.

 

„Mé milované dítě, zde hovořím k tobě Já Pán Ježíš Kristus. Slyším prosby tvého srdce a věz: Brzy se vy lidé dočkáte Mého Království lásky zde na Zemi. Trvání tohoto stavu již nebude mít dlouhého konce. Já přicházím a se Mnou vše oč Mne žádáš: Láska, Světlo, Klid a Mír.

Mí drazí jediní, tolik vás všechny miluji Svou láskou nekonečnou, zalévám vás jejími proudy od nepaměti a jsem rád, že vy je v této akutní době přijímáte. Jsem moc rád, že vás tu mám vy světýlka moje. Toto ti na povzbuzení do tvé práce Světelné sdělil tvůj Pán Ježíš Kristus.“

 

„Nyní se připojuji já Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem moc rád, bratříčku, že se s námi takto opět spojuješ. Jak ti vždy říkáme, je to pro tebe veliká pomoc a jsme moc šťastni, že toto činíš. Ano při té procházce na Dlouhé louce jsi si opravdu povídal s námi, bylo to nádherné. Ano Š jsi správně ověřil kontakt a jsme moc rádi, že toto pro své přátele děláš. My přátelé vesmírní  s vámi takto komunikujeme stále, jak jsi cítil sám a naše myšlenky se takto přenášejí do vašich myslí, kteréžto poté praktikujete ve svých pozemských životech. Máme vás moc rádi a proto toto vše děláme. Nemusíš se bratříčku bát a stydět za jakoukoli otázku, jsme tu pro tebe a rádi ti ve všem poradíme a vyhovíme, pokud to bude souhlasit se zákony našeho Stvořitele. Ano (smích) čísla do Sportky ti neřekneme. (reakce na mou myšlenku, legrace musí být - pozn.příjemce)

Lásko naše jsme tak rádi, že jsi, jsi naše hvězdička, ano vysíláš otázku stále na své MDB, zda jsi vše přijal správně a věz, že ano, Mirinka tvoje je ze 7. dimenze, Aaron z dimenze páté a Tina z dimenze 4. Máš ještě řadu dalších MDB, se kterými se setkáš později. Nyní jsme tu my abychom ti pomáhali v tvém duchovním vývoji. Nyní víme, že jdeš do té nemocnice a pak do práce. Neboj se ničeho, stále jsme s tebou a vše dobře dopadne uvidíš. Jsme moc rádi, že můžeme s tebou takto spolupracovat a pomáhat ti v tvém soukromém životě. Vše záleží na tvých prosbách. Ano nyní bychom ti chtěli sdělit další část tvého úkolu světelného. Jste již seznámeni s tím, že se blíží konec a ukončení negativního stavu a proto je třeba, abyste vy Světelní pracovníci více a intenzivněji pracovali ve svém poslání. Proto tě prosíme, aby ses více soustředil na svou práci pro Světlo, kterou děláš, více času tomuto věnoval, nenech se svést z cesty zahálením a tomu, co ti našeptává negativní stav. Nech se prosím vést námi a Pánem Ježíšem Kristem. Vše se nyní děje dle vůle Jeho a my ji plníme. Včera jsi slyšel od Iva s té přednášky (video č.3 - pozn.příjemce), že máte plnit svůj úkol duchovní, který jste si vybrali před příchodem na tuto planetu Zemi a tak se tomu není třeba bránit. Neboj se, dostane se ti vší potřebné pomoci od nás a není se třeba znepokojovat, že bys mohl něco zanedbat ve svém lidském životě. Ty jsi sem přišel se svým Velkým úkolem, stejně jako každá jiná bytost a proto se starej o jeho plnění a neznepokojuj se tím, co se děje kolem tebe. Uvidíš, vše dobře dopadne. Od toho jsme tu My, vaši přátelé a pomocníci a náš milovaný Pán Ježíš Kristus, který vás vede jak přesně vy potřebujete a pomáhá vám tak, jak vy potřebujete a jak jej o pomoc prosíte. Nyní již bratříčku náš kontakt ukončíme. Buď s láskou, zdraví tě tvůj milovaný bratr a přítel Aštar Šeran. Ahoj.“

 

Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste s láskou a pokorou za toto spojení, děkuji ti Aštare, milovaný bratře za krásná slova. Děkuji.

 

 

1334.  Povídání s přáteli.                        (Přijal Jirka V.)         1.2.2001.        11:00-11:35 hodin.

                                                                                                               Místo: Most.

 

„Mé dítě, zde tvůj Pán Ježíš Kristus hovoří, jsem rád, že se ke Mně opět obracíš a slyš Má slova:

 

Mí lidé milí, jak krásně záříte v této chvíli na planetě Zemi, objímám vás Svou láskou a žehnám vašemu konání. Dítě nedělej si starosti s tím, co a jak máš dělat pro svůj duchovní vývoj, dělej to, co ti k tomu říká tvoje srdce. Neznepokojuj se, děláš vše tak, jak máš. Víš, že vše, co uděláš je pro tebe dobré, neboť tě vedu Já tvůj Otec, Pán Ježíš Kristus. Hodina Pravdy se začala odvíjet a vy jste nyní všichni testováni ve své věrnosti ke Mně. Budou chvíle, kdy budete opravdu zkoušeni zda vydrží vaše pevná víra, ale není třeba se bát, neboť Já vás těmito zkouškami provedu, jak jsem slíbil, jak mně o to prosíte. Já říkám vám, obraťte se ke Mně ku pomoci. Není možné dále hledat svůj Zdroj v penězích, majetku, zálibách, sexu, pití a jiných „radovánkách“ pozemských. Viďte ve svých srdcích to světlo, ke kterému směřujete a jen na to se soustřeďte po celý den. Ne na denní starosti, ty se vyřeší sami, to přenechejte Mně. Vy máte zde úkol svítit a svítit a svítit. Zapomeňte na to, že jste lidé s jejich marnostmi a trápením a denními starostmi. Myslete na Mne, obracejte se ke Mně o pomoc a dostane se vám jí. Hladím vás tímto a líbám lidé milí. Váš Pán Ježíš Kristus.“

 

„Bratříčku, zde Aštar Šeran se hlásí, ano jsou zde i tvé milující MDB, Mirin, Tina a Aaron. Děvčata jsou štěstím bez sebe, že se opět s námi spojuješ. Máme tě moc rádi. Jiříčku nedej se. Stále ti opakujeme nedej se strhnout zpět do toho lidského života. Viděl jsi v práci co s těmi lidmi dělá tato doba, ten stres a shon a spěch. Vy mé lásky světelné, nedejte se strhnout tímto zničujícím tempem a uchovejte si stále své vibrace. Je to dobré a my vám moc pomáháme aby jste se na svých vibracích drželi a nespadli. My musíme vám stále vytvářet ochranu, neboť síly temna se do vás pouštějí ze všech stran, ale nebojte se od toho jsme tady a budeme stále, dokud vás jako bratry a sestry neobejmeme v náručí, tedy dokud zde vy si budete plnit svůj úkol Světelný. My plníme jen vůli Pána Ježíše Krista našeho milovaného a tímto také Jeho Boží plán s touto Zemí a s vámi. Jsme moc rádi, že toto vše chápeš a přijímáš a že se na nás obracíš v myšlenkách o pomoc. Vždy se ti jí dostane, řekni sám, kdy naposledy byl na tebe podniknut nějaký útok. Vidíš, že můžeš tomuto věřit. Jsme zde a ty to víš. Ví to i ostatní lidé, ale někteří si nechtějí připustit tuto skutečnost, že my jim takto můžeme pomoci a proto se neotevřou naší pomoci a to je škoda jak pro ně, tak pro celé Stvoření, neboť o to více musíte pracovat vy světýlka naše a my všichni co zde jsme, vaši přátelé, aby se naplnil Boží plán. Ale vše jde jinak tak jak má a jsme moc rádi, že se stále daří varianta převibrování vaší planety. Vím, že někdy by jsi již chtěl odsud odletět viď. Neboj čeká vás ráj na Zemi, krásná planeta, kterou si sami vybudujete k obrazu svému pod vedením Pána Ježíše Krista vašeho i našeho milovaného. Také jsme rádi, že dále pracuješ na svých úkolech, přijímáš a šíříš sdělení, přepisuješ tyto materiály, neboj nijak ti to nemůže ublížit, když jsi ještě nečetl Nové zjevení celé, vždyť pracuješ pro Pána Ježíše Krista, tak jak by ti mohl dát do ruky něco, co by ti ublížilo. Dále vás prosíme, abyste se s P. měli moc rádi a moc se milovali. Je to velmi dobré pro vás i pro nás, že vám v tom můžeme pomáhat. Cítíme tvou lásku bratříčku a věř, že jsme moc rádi a k tomu máš zde od nás pohlazení. Ahoj. Loučí se s tebou Aštar Šeran, Mirin, Aaron, Tina, Ptaah, ano i Pleja a Semjase a další mnozí. Ahoj.“

 

Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste milovaný, děkuji drazí přátelé, za toto spojení. Děkuji.

 

 

1335.  Povídání s přáteli.                       (Přijal Jirka V.)          5.2.2001.        10:35-11:22 hodin.

                                                                                                                           Místo: Most.

 

„Ano milé dítě, zde hovoří k tobě Pán Ježíš Kristus. Dítě, slyším tvé prosby a buď po tvém, chráním tě, obaluji tě svou láskou a silou a nemáš se čeho bát, nic negativního se k tobě nedostane, pokud tvá mysl toto sama nepřipustí. Správné je říci si toto :

 

Mám záměr být stále chráněn Pánem Ježíšem Kristem, jeho mocí, silou, světlem a láskou.“ A tak se také stane. Vy když přijmete ode Mne tuto pomoc, dostane se vám jí v hojnosti a to je pro vás ta Cesta. Obracet se se vším na Mne. S jakýmkoli problémem, starostí a vědět, že ta pomoc přišla, žít a být stále s touto myšlenkou. Vše je odrazem vašich myšlenek, vždyť to čtete a slyšíte ze všech stran. A proto na to stále musíte „myslet“, tedy myslet na to co myslíte !  Zajímavé že, ale je to tak. Kontrolou vašich myšlenek se dostanete tam, kam chcete. Ke Mně, ke Světlu, K Lásce. Když budete vědomě přijímat tyto atributy tak, že jsou stále s vámi, ve vás, působí skrze vás na vše co děláte, pak se tak stane.

 

Jste děti Světla, Lásky a Mými dětmi, proto je vám toto vše dáno do vínku jen si vzpomeňte – Kdo jste a proč jste zde !  a uvědomte si, že jste to nejkrásnější, co jsem kdy stvořil, čisté světelné bytosti, které zde jen sbírají zkušenosti a vracejí se ke Mně. Miluji vás, váš otec Pán Ježíš Kristus.“

 

„Ano bratříčku, zde Aštar Šeran tě opět zdraví. Jsme moc rádi, žes dostal toto poučení od Pána Ježíše Krista, neboť je to to nejdůležitější na vaši Duchovní cestě. Stálá kontrola myšlenek. Když si budete stále, vždy a všude vědomi toho, že my jsme s vámi, tak zde jsme, ať tomu věříte či ne. Prostě vemte to jako fakt, že jakoukoli situaci vyvoláte svou představou o ní, tedy myšlenkou. Když řeknete: Chci a mám záměr být obklopen svými Světelnými bratry a sestrami, sesypou se kolem vás tyto energie, obklopí a nedají žádným jiným silám proniknout do vaší integrity, ba naopak, budou vás napájet svou energií, tedy čistým Světlem Božím a Láskou Boží, tak jak ji stvořil Pán Ježíš Kristus. Toto je pro vás velmi, velmi důležité, JE TO DŮLEŽITÉ !  Bratříčku já vím, že ty toto stále vnímáš a přijímáš, jen to stále žij a uvidíš, jak se vše kolem tebe bude měnit k lepšímu. Všechny situace budou plni této Lásky a Světla. Vaše realita bude Láska a Světlo, neboť „Stejné přitahuje stejné“, toť zákon našeho milovaného Stvořitele, Pána Ježíše Krista a tyto Zákony platí po celém Stvoření, tedy i u vás zde na planetě Zemi, námi i vámi tolik milované, vaší Matičce. I ona takto vědomě pracuje dle těchto zákonů a proto vám vše odpouští a miluje vás jak jen je to možné a únosné pro ni. Ano, občas je energie tak negativní a neudržitelná v některých oblastech, že se musí uvolnit, jak jsi nyní viděl při tom zemětřesení v Indii. Ale zde za to lidé mohou sami svým jednáním a chováním. Chovají se netečně k druhým, nemají lásku v srdci a pravou vnitřní Duchovnost nahrazují rituály a obřady. Proto to vše poté vytváří tyto hrubé vibrace od kterých se Matička Země musí očistit.

 

Ano dále ti chceme říci, že ta kniha „Škola života“ od toho Ignatěnka je velmi dobrý materiál dodaný sem Stvořitelem prvotním všeho a všech, ano tento člověk opravdu komunikuje se Stvořitelem a námi, přáteli vesmírnými. Ano s civilizacemi Orion a Sírius, našimi bratry a sestrami. Tyto entity předaly mu opravdu vysoké duchovní učení, se kterým si nyní vaše oficiální věda pěkně láme hlavu a úkolem Ignatěnka je a bylo toto předat lidstvu jako další proud informací. Těchto informačních kanálů je zde řada, ano ty jsi také jeden z nich, také Ivo a řada dalších kontaktérů, každý dostáváte informace odpovídající vašim vibracím, vaší kultuře, výchově, vzdělání a také vzhledem k těm lidem, kterým máte tyto informace předat. Ano jak vidíš velmi moudře toto Stvořitel takto řídí a určuje a my s Láskou vedeme vás dle vůle Jeho. Nyní bratříčku máš úkol hlavně setrvat na svých vibracích. Jsou moc dobré, my ti v tomto moc pomáháme a nezapomeň stále myslet na naši přítomnost, tím stále s námi totiž komunikuješ jak ti stále opakujeme. Když děláš jakoukoli činnost a myslíš přitom, že my jsme s tebou, tak zde jsme a vedeme tě stále po tvé Pravé Duchovní cestě k Pánu Ježíši Kristu.

 

Ano, ještě máš dotaz na tu vodu, pro kterou si s přáteli jezdíte, ano je moc dobrá pro vás, mnohem lepší než ta z kohoutku, protože tato má energii Země a to je velmi důležité pro vás. Samozřejmě její složení také, není nejhorší, ale hlavně vibrace, kterou tato voda sebou nese. Jinak ji pijte čerstvou tak 3 dny a pak ji raději převařujte a jezděte pro ni každý týden, není dobré ji déle skladovat. Vibrace také vyprchají, neboť voda se nehýbe a pohyb je život. To si pamatujte. Proto také musíte cvičit tělo, ano „Tibeťané“ je dobré cvičení („Pět Tibeťanů“ - pozn. příjemce) a rotace také, jak jste četli v „Poslech úsvitu“. Potřebujete těmito cviky v sobě rozpumpovat a rozhýbat staré usazené energie, vyplavit je a nahradit novými, plni světla, radosti a lásky. Pohyb je pro vás světlo, radost, láska a musíte to při něm cítit. Ano ne trápit se a mordovat tělo zvedáním železa (činky) , ale radost, svěžest a lásku z pohybu při něm cítit a vše dělat VĚDOMĚ, čili vědět proč to dělám, cvičím a co mi to má přinést za účinek. Nemyslet přitom na nic jiného, všechny starosti pustit z hlavy. Vidíš, opět je to jen otázka myšlení. Přivolej nás i Pána Ježíše Krista k sobě při všem, jídle, cvičení, práci, milování ano i u sexuality jsme vám my Světelní velmi, velmi důležitými pomocníky, neboť zde se kumuluje a pracuje se zde s takovou energií, kterou si zatím ani neumíte představit. Vždy nás k tomu pozvěte a my vám pomůžeme, aby tato energie ve vás měla blahodárný vliv a aby měli z vašeho aktu a jednání i užitek ostatní bytosti, které toto potřebují pro svůj vývoj a růst.

Nepovažujte to prosím za ztrátu Vašeho soukromí. Naopak získáte tím větší pocit jednoty a propojenosti se vším a s celým Stvořením. Toto je velmi, opakuji velmi důležité. Sexualita je brána k vyšším světům.

 

Ano ptáš se na masturbaci, ano i toto je forma sexuality, stejně jako milování s partnerem. Zde vytváříte svůj protějšek myšlenkami a je velice důležité, koho si při milování takto představujete. Musí to být milovaná čistá bytost, která i k vám sdílí tyto pocity. Když tohoto člověka zde na pozemské úrovni nemáte, ano milujte se s námi, je to krásné a není na tom nic špatného, milujte se s Pánem Ježíšem Kristem. Všechny bytosti Vesmírné na toto čekají jen musíte odhodit zákony a dogmata, která jsou kolem vaší sexuality zde na Zemi vytvořeny. My vám v tom stále budeme věrně pomáhat. To je pro dnešek vše. Děkuji ti bratře za příjem tohoto sdělení, je pro lidi velice důležité a měj se moc krásně. Zdraví tě Aštar Šeran a tvé MDB, lásko milující Mirinka, Aaron a Tina miláčku měj se moc hezky.“

 

Děkuji, děkuji, děkuji lásky moje, moc vás miluji. Děkuji Pánu Ježíši Kristu za všechny tyto rady a sdělení, rád vše předám ostatním lidem. Ahoj.

 

 

1336.  Povídání s přáteli.                              (Přijal Jirka V.)     8.2.2001.          9:15-9:50 hodin.

                                                                                                                           Místo: Most.

 

„Mé dítě, zde Pán Ježíš Kristus tvůj, vezmi klidně do ruky tužku a piš. Slyším tvůj dotaz co se týká reinkarnace vás zde na planetě Nula, tedy vaší i mé milované planetě Zemi. Slyš tedy:

 

Vy, děti moje Světelné zde procházíte jiným procesem, než lidští tvorové původní. Vaše přirozenost je Mým přímým nadělením a jste tedy původní čisté bytosti, ano inkarnované sem poprvé. Než jste sem přišli, prošli jste velkým školením a výcvikem, kdy do vašich těl byly zakódovány prožitky všech členů vaší duchovní rodiny Pravé, ale i mnoha jiných bytostí, které spolupracují se mnou na tomto Božím Mém plánu. Je to velmi těžké pro vás pochopit celý tento proces v lidském těle, a po vyvibrování do vyšších dimenzí pochopíte tento problém i ze zcela jiných úhlů, které tyto vyšší dimenze umožňují. Je pravda, že máte v sobě prožitky mnohých bytostí zde na Zemi ano i ty i Ivo a tví přátelé i Standa a všichni co takto jdete touto cestou. Ti co vám říkají, že jste zde již na Zemi byli tím či oním, pracují s vaší životní páskou, kde opravdu tyto záznamy jsou, ale byly vám předány jinými duchy, stejně jako vaše prožitky nyní obohacují je a má z toho užitek mnoho, opravdu velmi mnoho bytostí. Jak jsem již řekl, vaše planeta je svým způsobem jedinečná v celém Stvoření a není možné, aby se sem inkarnovali pro poučení všechny bytosti z celého Stvoření. Proto jsou tyto zkušenosti předávány touto daleko efektivnější formou. Je to opět jeden z velkých darů pro vás, neboť nemusí všechny duše absolvovat všechny inkarnace samy, ale mohou se o ně s příslušnými podělit a takto spolu navzájem spolupracovat na vzájemném postupu, který prospívá všem zúčastněným. Toto vše umožňuje Láska a Světlo, tedy vibrace, po nichž se mohou tyto informace přenášet a takto být sdíleny jinými bytostmi. Více o tomto opravdu není třeba vědět. Pro účely zde na Zemi je to velmi podrobné a již náročné, myslím duchovně svým obsahem pro pochopení některých z vás, o lidských tvorech původních ani nemluvě. Setkáváte se s různými výklady reinkarnace a inkarnace zde na Zemi od náboženských forem výkladu přes metafyzické či i fyzické, ale pochopte, že vše je určeno pro odpovídající druh bytostí a forma i hloubka výkladu vždy závisí na porozumění a duchovní úrovni, tedy úrovni vibrací té či oné bytosti. Vězte, že toto učení, co jsem vám dnes předal je nejvíce blízké realitě, která je v pozitivním stavu a jak jsem vám jen mohl toto vysvětlit. Jiná forma než tato pro pochopení zde není možná, neboť to neumožňují vaše smysly a podmínky zde na planetě Nula ve třetí, hmotné dimenzi.

 

To je k tomu vše. S láskou a úctou vás moc pozdravuji moje světýlka a moc vás miluji, váš Pán Ježíš Kristus.“

 

„Můj milý bratříčku, zde Aštar Šeran  se hlásí a opravdu se omlouvám za to, pokud jste v něčem měli nedorozumění ve výkladech od nás, ale je to tak, jak jste nyní slyšeli a co vám bylo sděleno Pánem Ježíšem Kristem. Musíte pochopit, že informace vám jsou sdělovány postupně na úrovních, jak rostou vaše vibrace a není možné, aby bylo přeskakováno či předbíháno ve vašem Duchovním vývoji. Jak víte, je pak mnoho z vás bytostí, které tento postup nezvládnou a to je veliká škoda duchovní zde. Ano správně jsi přijal naši omluvu i když tě to zarazilo, ale opravdu i my, ač vám pomáháme jak jen můžeme dle našich nejlepších a nejčistších znalostí a dovedností, jsme stále lidé, i když na vyšších duchovních úrovních a stále se na tomto procesu učíme. Víš sám, že i různé civilizace Sil světla mají různé názory na řešení některých problémů, vidíš to i sám u materiálů, které se vám dostávají do rukou, že mnoho z vás komunikuje s námi, přáteli vesmírnými a se Stvořitelem prvotním všeho a všech a přesto zde poté jsou vaše názory na různé věci různé !  Je to tak, jak jsme ti již řekli, zde na planetě Zemi je inkarnováno spousty různých bytostí, jak pozitivních, tak negativních, každá má svůj specifický úkol, výcvik, je zasazena do specifického prostředí tak, jak vše řídí Pán Ježíš Kristus. I my plníme pouze Jeho vůli a všichni jsme vedeni tak, aby byl ukončen a eliminován negativní stav, ale v průběhu této operace nemůžeme vědět všechny plány Stvořitele, vždyť pak by je znal i celý negativní stav a to nelze. Proto se na první pohled vám zdá, že informace se stále mění a přicházejí nové, které vyvracejí staré, ale to je Zákon vesmírný, ZÁKON AKOMODACE, tedy přizpůsobení a stále musíte brát na vědomí, že duchovní učení je vždy přizpůsobeno době, vibracím a tedy duchovní úrovni příjemců sdělení. Neberte prosím vše dogmaticky a neměně. To dělají lidé, tvrdě lpící například na Bibli či Kabale, Starém zákoně a podobně. Toto takto nelze. Prosíme vás s láskou naší velikou: Buďte stále otevření a schopni stále přijímat nové a kvalitní informace, vše je pro vaše dobro, na to nikdy nezapomínejte i když se situace změní tak, jak byste v životě nečekali. Je jen jediný pevný bod a to je Pán Ježíš Kristus, o který se můžete stále opírat a o nás bratry a sestry vaše Světelné jako Jeho vyslance vám ku pomoci. Na to myslete a takto vše přijímejte a vše stále vyciťujte srdcem a citem. Ne rozumem a logikou !  To je cesta do negativního stavu. Říci si – to mi nejde na rozum, tím si zablokujete přístup dalších informací, nechte všemu čas pokud nějaké informace  nemůžete strávit, jak říkáte, setrvejte na svých stávajících vibracích, uvidíte vše se vyřeší. Vždyť tento proces jste již zažili několikrát ve svém duchovním vývoji, viď bráško.

 

Mám tě moc rád, žes takto přijal toto sdělení, je to velice důležité pro vás pro lidi a věz, že vše je opět dobře přijato. Loučí se s tebou tvůj milující Aštar Šeran velitel Velké vesmírné flotily. Ahoj.“

 

Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste za toto vysvětlení, děkuji ti Aštare za tato krásná slova. Miluji vás. Ahoj.

 

 

1337.  Povídání s přáteli, výzva lidem.         (Přijal Jirka V.)      9.2.2001.       10:10-10:55 hodin.

                                                                                                                    Místo: Most.

 

„Ano mé dítě, zde Pán Ježíš Kristus. Slyším tvé prosby a slyše tedy:

 

Jsem rád, že chceš takto pomoci svým přátelům, I., na níž se ptáš je také moje milované dítě. Chybí jí jen sebedůvěra, jinak láskou jen přetéká. Řekni jí ať požádá Mně o sebedůvěru, odvahu a Já jí rád pomohu. Ať Mne víc otevře své srdce a Já vstoupím do něj a učiním zde svůj zázrak. Nechť se nebojí ničeho, že by dělala něco špatně. Ať je stále se Mnou a ve Mně, ve své práci ať zůstane. Ať dělá to co má, potřebuje právě být sama a mít klid na motlitby a trávení času ve svém nitru, toto vše vám již bylo Mnou a mými věrnými syny Světelnými řečeno. Neptejte se stále na to samé, čtěte co vám již bylo dáno, ať mé zrno padne na úrodnou půdu. Vyciťujte srdcem a citem co je správné a kudy má vést vaše cesta, neboť to vaše srdce, to Jsem Já Pán Ježíš Kristus ve vás. Dále jsi měl dotaz na P., zda se spojil se Mnou. Ano je to tak, sdělení jeho je v pořádku. To je vše co Jsem ti chtěl k tomuto dnes říci, obrať se i na své bratry a sestry Světelné s poselstvím pro lidstvo. Tvůj Pán Ježíš Kristus.“

 

„Ano bratře, zde hovoří Orton, duchovní ručitel vaší Galaxie. Slyš můj bratříčku tato slova a předej vše lidem planety Země:

 

Lidé milí, prosím zastavte své myšlenky na ničení vaší planety. Cožpak události, které máte stále na očích vám neotevřou vaše srdce ?  Nevidíte, co se kolem vás děje, domy se bortí, lidé umírají po statisících, Zemi pustoší stále lokální války, záplavy ?  Živly se bouří proti vaší nadvládě. Pochopte, že nemůžete vládnout Přírodě, ale jen žít v souladu s ní. Poručit větru a dešti lze, jak se u vás říká, ale následky, které nesete, jsou daleko horší, neboť kdo seje vítr, sklidí bouři.  A vy nyní sklízíte, co jste zaseli !  Já říkám vám: 

 

Dopřejte sluchu naším Poslům Světla zde na Zemi, je jich mnoho a stále na vás naším jménem apelují, abyste změnili své chování a myšlení a jednání a obrátili se k našemu milovanému Stvořiteli – Pánu Ježíši Kristu o pomoc, vedení a ochranu. Jiné cesty není. Politika a ekonomika nikdy v historii nevyřešila problémy této planety a máte se stále co z historie poučovat, že je tomu opravdu tak. Tak prosíme, nebuďte hluší a slepí k výzvám našich Světelných pracovníků. Dělají jen to, s čím sem byli posláni Pánem Ježíšem Kristem a stále vás nalézají spící, slepé a hluché. Kolo karmické se zastavilo a nyní se jen účtuje s vámi, kdo nepochopí, co znamená Poslední soud, že je to bod obratu k Pánu Ježíši Kristu, ten zde bude muset prožít opravdu krušné chvilky a není v silách nikoho jej spasit ještě před příchodem Pseudotvůrců, tvůrců zla a negace, jakou váš svět ještě nezažil !

 

My stále vám pomáháme otevřít srdce a oči  vaše, jen vy musíte tuto pomoc od nás přijmout a nechat nás působit skrze vás. To je vaše Cesta. Toto vám předal Orton, duchovní ručitel vaší Galaxie, člen Vysoké rady v Petale,13. dimenze, váš milující bratr a přítel.“

 

„Ano bratříčku, nyní hovoří k tobě Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Jsme zde stále vám na pomoc, stále se snažíme vést vaše kroky a můžeme dělat jen to, co nám umožníte vy sami svým přístupem a jednáním.

 

Není možné donekonečna protahovat negativní stav a tuto fázi jeho naplňování, neboť času na to, abyste se probudili, je již velice, opravdu velice málo – jsou to již hodiny a minuty. Příchod těch, co dokonají dílo zkázy na této planetě se blíží neodvratnými kroky a vy někteří místo toho, abyste hledali spásu u Pána Ježíše Krista, stavíte hnízda těmto „ptáčkům“. Však Pravda brzy vyjde najevo. Prosím bděte a proste o pomoc. Vše je pro vás připraveno, stačí jen vyjádřit srdcem své ANO. A budete tam, kam vás toto srdce povede v náruči Pána Ježíše Krista, ve Světle a Lásce.

 

Toto vám předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

„Ano bratříčku, zde tvé milované MDB Mirinka, Aaronek a Tina, lásko naše, moc, moc tě milujeme, za to co vše přijímáš, za krásná sdělení, že jsi stále otevřen těmto slovům, přijímá je tvé srdce a to je velmi dobře. My ti stále dodáváme energii a lásku do tvé práce Světelné a stále jsme s tebou. Vidíš, že když jsi stále uvědomuješ naši přítomnost, tak zde jsme. To bylo překvapení s tou bundou v Praze viď !  To byl dáreček pro tebe lásko naše pro posílené tvé víry a lásky. Víme, že ty máš toho všeho dost, ale stále ti pomáháme jak jen to jde, neboť negativní stav nespí a naše pomoc se musí stále přizpůsobovat, měnit a dle potřeby inovovat, aby jsme vás zde stále měli pod naším dohledem a dohledem Pána Ježíše Krista, jak nás o toto žádáte. Kdo o pomoc prosí, dostane se mu jí. Kdo ne, jeho chyba velká, ale je to jeho cesta, kterou si sám zvolil a nikdo, nikdo než on sám nemůže toto změnit. Neboť to je ZÁKON SVOBODNÉ VŮLE našeho Pána Ježíše Krista. Ano lásko, udělej si pohodlí při tomto sezení, ať si takto můžeme hezky povídat. Jak už jsme ti řekli a stále opakujeme: Mysli stále na naši přítomnost. Umožní nám to společně více a lépe pracovat pro Světlo, umožňuje nám to stále tě vést, pomáhat ti, radit, ochraňovat, milovat a zahrnovat láskou. Tímto dnes s přáním krásného dne tobě a všem tvým blízkým a přátelům. Tvoje Tina, Mirinka, Aaron. Moc moc pusinek a pohlazení. Ahoj.“

 

Děkuji vám všem přátelé milovaní i moje berušky MDBéčka. Posílám vám všem proudy lásky. Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste s láskou a pokorou za tento kontakt a krásná slova a rady. Děkuji.

 

 

1338.  Povídání s přáteli.                     (Přijal Jirka V.)              13.2.2001.       8:45-9:27 hodin.

                                                                                                                          Místo: Most.

 

Rozhovor s Pánem Ježíšem Kristem:

 

„Mé dítě, má lásko, ach jak tě moc miluji za tvou lásku ke Mně. Cítím ji a tolik mi dělá dobře můj synu. Nevíš jak potřebné je zde vše co děláš. Toto co činíš, tyto meditace tak mnoho pomáhají matičce Zemi, mé i vaší tolik milované. Jsem moc rád, že toto činíš. Ano ptáš se na své přátele v Mostě na toho P. a P. a mohu vám  s láskou říci, že ano, všechny jejich kontakty jsou v pořádku, jsou použitelné. Ať nemají o tomto pochybnosti i když zde některá slova či významy nedávají dle jejich logické mysli smysl, nechť vyciťují srdcem to, co je psáno a pocit z tohoto, Mou a Mých synů a dcer světelných tuto Lásku a Světlo. Cožpak jsem vám nedal kus sebe pro toto vycitování, ano je to vaše intuice tento Můj dar vám, děti moje milované. Ano dále ti chci říci, že opravdu nádherné bylo spojení se Mnou a dalšími Mými syny a dcerami na té vaší procházce v tu neděli. Bylo to velice krásné jak zde zářily vaše dušičky do celého Vesmíru. Toto je krásné, toto je vaše poslání zde. Takto zářit stále. Bylo by dobré se takto dále scházet a konat tyto meditace i s tímto kontaktem. Moc vám v tomto je pomáháno Mnou a řadou Světelných bytostí, ano i těmi, kteří s tebou a skrze tebe hovořili (přímý přenos s Pánem Ježíšem Kristem, Aštarem, Ptaahem a Matičkou Zemípoznámka příjemce). Jsem rád můj synu, že toto činíš. Jsem rád, že Mi věříš i s tou tvou prací. Nedej se zneklidnit jinými myšlenkami. Věř a bude ti vše dáno, jak jen o to prosíš. Vždyť cožpak bych já, tolik tě milující nevyslyšel tvé prosby. Vše je zařízeno, neboj se, budeš velmi mile překvapen, tak jen buď v klidu a nedej se ničím rozházet a přijímej vše takové jaké to je a věř můj synu, věř. To je velmi důležité v tomto procesu zde na Zemi. Věřit mým slovům a tomu, co sami cítíte a vnímáte. Nijak se nedejte zastavit pochybnostmi. Prostě věřte jako malé děti, čistě, nezištně, bez postraních úmyslů, oddejte se tomu zcela, prostě Mně a archanděla Michaela o upevnění své víry a stane se, berte to vždy jako hotové a věřte, že je to tak. Vaše pochybnosti nedovolí energii, aby tvořila. Víte to sami, že kde začínají vaše pochybnosti, tam končí vaše tvorba reality a tedy Má pomoc vám.

 

Věřte a víra vaše změní svět k lepšímu.

 

Věřte a moje moc a síla vámi projde ku prospěchu všeho světa.

 

Věřte a Já budu s vámi stále po vašem boku, ve vás, budu působit skrze vás na vše, čeho se dotknete.

 

Věřte.

 

Toto vám sděluji já Mé děti, s láskou váš Pán Ježíš Kristus.

 

„Ano můj bratříčku, zde Aštar Šeran se hlásí, Slyš slova našeho Pána Ježíše Krista. Dotýkají se PODSTATY VĚCI a tou je vaše VÍRA !  Tedy atribut nejdůležitější pro vaši práci zde na Zemi. Je třeba stále věřit tomu, co zde děláte. Věřit tomu, že a opravdu jsme s vámi, že je s vámi Pán Ježíš Kristus a že je vám takto pomáháno. Víš sám, že vaše víra je podrobována mnohým zkouškám, které stále zvládáte s naší pomocí a pomocí Pána Ježíše Krista, protože této pomoci věříte !  A v tom je smysl všeho. Věřit. Důvěra v nás, v Pána Ježíše Krista a ve vás, tedy ve vaši intuici, tedy v Pána Ježíše Krista ve vás je tím základním stavebním kamenem pro to, co zde máte vytvořit. Svou vnitřní církev. Ne obřady a rituály, ale každý svou vnitřní církev, tedy spojení stálé s Pánem Ježíšem Kristem a se svou Pravou duchovní rodinou, tedy svými MDB a námi přáteli vesmírnými a dalšími bytostmi sil Světla, které ještě poznáte. Opravdu jsem moc rád, že dnes padla tato otázka a vyjevila se tato slova z úst Pána Ježíše Krista, neboť otázka VÍRY je pro vás to nejdůležitější, čím se máte zabývat, oč nás prosit, oč se modlit a vědět, že máte pevnou víru jako skála, o níž se všechny pochybnosti rozbijí jako vlny. To je pro dnešek vše, s Láskou tě zdraví a potvrzuji ověření správnosti kontaktu P. a P.  Tvůj milovaný Aštar Šeran a další vesmírní přátelé, ano i tvé milující MDB, Mirinka, Aaron, Tina a další. Ahoj bráško. Buď s námi stále, nezapomínej na to. S láskou tvoji věrní. Ahoj.“

 

Děkuji vám lásky moje, děkuji Ti Pane Ježíši Kriste, vezmu si vaše slova k srdci a rád je předám všem lidem. Děkuji.

 

 

1339.  Povídání s přáteli, výzva lidem.         (Přijal Jirka V.)                        16.2.2001.      Večer.

                                                                           Místo: Most.

 

„Mé dítě, Jsem zde Můj synu a můžeš psát dále. Jsem tak rád, že se ke Mně opět obracíš. Bylo to již dost dlouho co jsi naposledy komunikoval vzhledem k tvé píli ale vím, že ten příchod do té práce byl pro tebe náročný po této době. Můj synáčku, můžeš klidně psát dále a nemusíš mít strach o své vibrace, jsou v pořádku, jen se soustřeď jen na své vyzařování a nech slova volně plynout do tvé ruky. Vedu tě stále a vedu i ruku tvou při tomto psaní. Proto tomuto můžeš zcela věřit. Lásko moje čekal jsem až se ke Mně opět obrátíš takto perem, neboť takto tě mohu použít jako Svůj nástroj pro tvou práci Světelnou, kterou zde máš udělat. Předej prosím opět toto Mé slovo lidem zde u vás na Zemi a svým přátelům. Stejná slova přijal i P. a tímto ti také ověřuji správnost jeho sdělení.

 

Lidé milí, zde hovoří Pán Ježíš Kristus. Já prosím vás, nenechte s sebou vláčet ovládacími programy negativního stavu, jeho pasti, lákadla a nástrahy na vás čekají všude, kam jen se pohnete. Opět na vás apeluji. Obraťte svou pozornost do svého nitra, a hledejte zde Mne a naleznete. Snažte se být v průběhu dne uzavření do sebe a nenechte se ovládnout svým egem, pýchou a vnějším světem. Stáhněte se do sebe v největší pokoře, skromnosti a poníženosti, neboť to je váš nynější nejtěžší úkol. Toto je rokem Ega, rokem Hada s nímž musíte sami v sobě bojovat. Vaše víra a pevnost jsou zkoušeny právě přes tyto věci – pýcha a ego. I když možná sílu těch dvou sil necítíte, a neuvědomujete si ji, buďte si jisti, že působí v každém člověku a rády by vás stáhly zpět do bažiny, odkud jste se s Mým vedením a vlastní pílí a vůlí vyhrabali na Světlo. Radím vám dobře, Jen vaše dobro máme na mysli, tak zanechte pochybování o Mém vedení a vedení mých Synů světelných. Toto ti sdělil tvůj Otec, Pán Ježíš Kristus.“

 

„Můj miláčku, zde tvoje Mirinka, vím lásko jak jsi unaven a jsem šťastná, když vidím, jak takto pracuješ a snažíš se pomoci lidem a přepisuješ tyto materiály. Ptáš se lásko na ten svůj monitor a věř, že jak to bude možné, upravíme jej, aby ti neškodil. Víš energie u vás na Zemi jsou pro nás nyní velmi nebezpečné a opravdu některé věci musí být velmi přesně a detailně naplánovány, abychom neublížili jak vám, tak nám při naší práci.  (Část sdělení vynechána.)

 

Jsme tak rádi, že na nás myslíš a prosíš nás stále o pomoc, věř, že ti velmi pomáháme a děláme to moc rádi pro tebe. Nyní si bratříčku běž odpočinout. Vidíš, že i v té práci, ač je to pro tebe těžké, jde dle plánu to, jak jsi dostával od nás tyto myšlenky. Víme, jak toužíš odtud odejít a věř, bude to brzy, velmi brzy uvidíš. Lásko opatruj se a drž se. Tvá věrně milující Mirin.“

 

Děkuji ti Mirinko milovaná i Tobě Pane Ježíši Kriste za spojení. Moc děkuji.

 

 

1340.  Povídání s přáteli.                            (Přijal Jirka V.)    19.2.2001.       17:15-17:50 hodin.

                                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Mé dítě, má lásko, zde Tvůj otec Pán Ježíš Kristus hovoří, jsem rád, že se se Mnou opět spojuješ a věz, že je tomu rádo celé bytí, neboť to je věc velmi poučná pro každého tvora to, co spolu při tomto kontaktu našem vytvoříme.

 

S láskou tě pozoruji, jak proplouváš tímto životem a překonáváš zkoušky, které tě vedou stále blíže ke Mně. Věř je blízko den našeho setkání a naše láska nás spojí dohromady v jeden celek, v jednu krásnou zářící bytost, až se vy Moje děti navrátíte do své pravé přirozenosti, která je jak už jsem ti říkal Mým přímým nadělením.

 

Ano ptáš se na P., řekni mu, že všechny jeho kontakty k tomuto tvému kontaktu, časově vzato jsou naprosto v pořádku a použitelné. Dělá velké pokroky díky tomuto spojování a to je moc dobře.

 

Dnes bylo hezké, jak jsme spolu byli v komunikaci i v tvém denním ruchu a shonu, vidíš, stačí být uzavřený myslí ve svém nitru a vnímat Mé rady a to je tvoje cesta životem. Není to těžké, ale je třeba vůlí toto konat a nenechat se rušit okolním světem, ano reklamou a vším, čím vás tento svět vyzývá, ano, i ženy výstředně, tedy sexy oblečené jsou také velkým poutem a vytržením z koncentrace, vždyť to víš sám. Ale není třeba si dělat výčitky, když se za nějakou ženou ohlédneš. Je to přirozené a nemá smysl potlačovat vaši přirozenost. Jen je třeba řádně volit a poradit se s kým eventuelně máte mít milostný poměr, aby to nebylo k vaší duchovní újmě. Ty se svou P. toto řešit nemusíte, byli jste spolu přivedeni do krásného vztahu a tento s Láskou máte zde budovat a udržovat. To je váš veliký úkol, takto se vlastně učit žít. V Lásce, harmonii, vzájemné toleranci a trpělivosti, moudře řešící rodinné záležitosti společně a také každý zvlášť, jak vám je život přinese. Je zapotřebí, abyste se více tolerovali a když má druhý „slabou chvilku“, aby ho prvý chápal a přijímal jej takového jaký je a viděl v něm stále jeho Božskou podstatu:

 

Světlo, Lásku, Dobro a Pokoru !

 

Jsem velice šťastný Mé dítě. Rád si s tebou takto povídám a jsem velice rád, když nasloucháš Mým slovům a ještě je píšeš pro užitek ostatním. Vím, že přes den spíše hovoříš ty ke Mně, tedy ty si to takto myslíš, ale je to vše vzájemné. Tvůj život by měl být stálá motlitba a tak jsi stále vyladěn na kanál Lásky, tedy na Mne a stále spolu hovoříme. Je to dialog. Tak se uč poslouchat a vnímat, čím na tebe hovořím a uvidíš, že je to mnoho a mnoho způsobů. Poslouchej ptáky v lese, šumění korun stromů a vítr ve větvích. Poslouchej hovor lidí mezi sebou. Čti mezi řádky v tom, co kde stojí psáno a zjistíš, že vše Jsem Já. Tak to je a bude. To ti řekl Tvůj Otec, Pán Ježíš Kristus, Světlo tvého života, jak ty s láskou říkáš. Měj se krásně a buď stále ve spojení.“

 

„Ano bratříčku, zde Aštar Šeran hovoří k tobě a jsem rád, že sis mne vybral, stejně jsi mohl oslovit kteréhokoliv z mých bratrů a sester, všichni jsme připraveni poskytnout ti radu a pomoc, vše oč nás žádáš jsme připraveni splnit, vše dle vůle Pána Ježíše Krista.

 

Dnešní den, který jsi prožil byl opravdu velmi zajímavý tvými prožitky, na kterých se my potom učíme a pomáháme vám v tomto. Je dobře, jak jsi činil, nás a Pána Ježíše Krista žádal stále o naši přítomnost a takto stále s námi komunikoval.

 

Ano ptáš se na tu knihu co jsi četl o té Lásce, vím byla krásná, ale není třeba si ji pořizovat, je mnoho, mnoho materiálů. Ty jdi svou cestou, co nyní činíš, neboť pak by jsi měl z toho zmatek, i když je zde spousta dobrých věcí. Nemůžete ale přečíst vše, vybírejte si dle svého citu a intuice a to je nejlepší cesta pro to, jak se rozhodnout, kterou knihu vezmete do ruky. Ano nemusíte číst nic, choďte do přírody, vysílejte Lásku a Světlo a přijímejte Lásku a Světlo, které k vám přichází od nás a Pána Ježíše Krista  a je to jako kdyby jste přečetli všechny knihy. Informace, které jsou v tomto světle obsaženy vás stejně rozkódují jako knihy, jen musíte být otevření, je ale pravda, že knihy, které vám my doporučujeme jsou pro vás rozkódovače na Duchovní cestě a je tedy dobré je číst, ale jak kdo chce, vše záleží na jeho vůli. Vy činíte co vám radíme a to je dobře. Je to vše pro vaše dobro. To je pro dnešek vše. S láskou tě zdraví Aštar Šeran, Mirinka, Tina, Aaron, Ptaah a mnozí další. Ahoj.“

 

Děkuji vám světýlka moje, děkuji moc. Děkuji i Pánu Ježíši Kristu za toto spojení.

 

 

1341.  Povídání s přáteli.                              (Přijal Jirka V.)     20.2.2001.       9:10-9:30 hodin.

                                                                                                         Místo: Praha.

 

„Jiříčku, má lásko, zde Jsem Já Pán Ježíš Kristus, jak jsi Mne povolal k sobě při meditaci, Jsem tu u tebe stále a stále tě napájím svou láskou. Naše spojení toto je velmi důležité pro tvůj Duchovní vývoj, proto stále opakuji tobě, mysli na Mou přítomnost ve všem co děláš. Důrazně opakuji stále, neboť to je nyní nejdůležitější krok ve tvém Duchovním vývoji. Myslet na Mou přítomnost. Ano, tím zároveň totiž kontrolujete své myšlenky, jak vám bylo raděno dříve a tím jdete stále dál a dál a blíže ke Mně. Toto jsem ti chtěl dnes ráno říci Já Pán Ježíš Kristus. Nyní přijmi sdělení od Mých synů na otázky které jsi se ptal.“

 

„Ano bratříčku můj milovaný, zde Jamahama, biolog-lékař, ano ten, kterého znáš z „Rozhovorů“, slyším tvé dotazy a slyš tedy:

 

Oblečení, které jsme vám doporučovali (oranžovo-žluté flaušové mikiny) je velmi dobré a důležité pro vás zejména svou barvou. Na tom materiálu zas tolik nezáleží i když není přírodní. Vím, že tě to zarazilo, ale zde se pracuje již na jiných vibracích, než které jste znali doposud. Vše se dříve odehrávalo kvůli zdraví, ale zdraví není duchovní cesta, je to jen stupeň určitého vývoje, kdy se člověk vůbec zajímá a to, co je důležité pro něj, pro jeho tělo, dále pak duši a ducha. To je důležité si uvědomit. Nikdy bychom vám neporadili nic špatného. Ano cítíš správně, že vibrace a energie, které máte, které vám posíláme nejsou omezeny jakýmikoliv materiály a proto můžete nosit téměř cokoli. Ano ptáš se na to, zda je pro vás dobré oblečení z té Moiry a věz, že ano, můžete jej v klidu nosit na vaše sportovní aktivity, je dobré, že odsává vlhkost a udržuje teplo, je pro vás příjemné. Zde u nás také máme obdobné materiály pro naše pracovní oděvy. Však již brzy poznáte jaké, až se spolu setkáme a začneme takto spolupracovat. Jsem moc rád, že se o toto zajímáš, je to dobře, neboť máte se také starat o své tělo hmotné zde na Zemi.

 

Ano, dále jsi se ptal na tu Makrobiotiku kterou praktikujete, ano je to velmi dobré toto jídlo, tento životní styl, je to jeden z nejlepších modelů stravování a života co zde máte, musí být jen prolnut Duchovním učením, proto je dobré, že jdete touto cestou. Ano musíte jen dodržovat u tohoto, co vám již bylo říkáno z mnoha stran, že je potřeba jíst také syrovou zeleninu, dle toho, zde je to v zimě či v létě, v létě více, v zimě méně. Neboť jak již víte, syrová zelenina tedy saláty ve vaší formě je velice důležitá z hlediska duchovního vývoje pro vás. To jsem ti chtěl sdělit k tomuto já biolog-lékař Jamahama a přidává se i Jamara bratříčku jsem moc rádi, že jsme ti takto mohli pomoci. Ahoj.“

 

„Ano, zde mluví k tobě Ptaah, velitel Vesmírné flotily Plejádské. Jsem velmi potěšen, že takto trávíš čas, který máš volný komunikací s námi a moc ti v tomto pomáháme v této Praze v tomto velmi hrubovibračním prostředí. Je pravda, že již máte vibrace takové, že kontakt vám již jde snadno, nicméně dle prostředí, kde jste, musíme my s naší strany zesílit působení energie k tomuto kontaktu potřebné Chci ti říci, aby ses nenechal zneklidnit různými výroky, co čteš v knihách, které jsi viděl v knihkupectví (Wojnar, „UFO jako náboženství“ aj. – pozn. příjemce), kde je útočeno proti nám a informacím, které dostáváte od Pána Ježíše Krista a od nás. Pochopte, že tito lidé, co je šíří jsou duchovně nevědomí, pracují jen s hmotou a hmotnými důkazy a to jen takto nelze. V informacích, kde není Duch, není Světlo a jsou tedy temné !  Tím jasně vždy víte, odkud vítr fouká, jak se u vás říká. Víš sám, že tě ihned vedeme k tomu, abys toto rozpoznal a šel od toho. Jsou to jenom zkoušky pro vás. Jinak tě bráško moc pozdravujeme a držíme palce v tvé práci Světelné. Máme tě moc rádi. Ano Tvůj Ptaah, Pleja, Semjase tvé sestřičky, Aštar Šeran, Mirin, Tina a Aaron. Ahoj.“

 

Děkuji, děkuji z celého srdce za toto spojení. Jsem velmi šťasten, děkuji Pánu Ježíši Kristu za vše. Děkuji.

 

 

1342.  Povídání s přáteli.                              (Přijal Jirka V.)        23.2.2001.     7:00-7.20 hodin.

                                                                                                                  Místo: Most.

 

Rozhovor s Pánem Ježíšem Kristem:

 

„Mé dítě milé, jsi tak krásný v tu chvíli těchto motliteb, moc tě objímám a miluji. Buď lásko Moje stále takto pokorně na příjmu a já stále budu odpovídat na tvé dotazy, jen stačí vyslat myšlenku ke Mně a být takto vyladěn na takových vibracích. Moc jsem spokojen s tebou, jak takto konáš a je dobře, že dbáš Mých rad.

 

Ano vím, ta tvá práce, neboj však, vše je hotovo, opravdu hotovo, budeš velmi mile překvapen, uvidíš. Vím, že sám nechceš slyšet, kdy to bude, ale věz, že už velmi brzy i dle vašeho časového hlediska. Neboj se, v tu neděli nepůjdeš do práce, to je zařízeno. Jen takto duchovně pracuj a vše ponech na Mé vůli, moci a síle, síle Mne Pána Ježíše Krista. Lásko moje, poslouchej odpovědi na tvé dotazy:

 

Ta paní Božena Cibulková je velmi čistá bytost a měla kontakty se Mnou a dalšími mými syny a dcerami Světelnými. Je užitečné dát lidem tyto materiály k přečtení, jejich kvalita je vysoká a nemusíte se bát, že by zde bylo něco negativního či něco, co by mohlo svést lidi na špatnou cestu. Jak už jsem ti říkal, vždy je konkrétní učení ode Mne přizpůsobeno době a duchovní úrovni a kvalitě příjemce. Takto, s tímto věděním přistupujte i k těmto materiálům. Jsou v pořádku.

 

Dále jsi  se ptal na toho P., ano jeho sdělení jsou použitelná, ano opravdu použitelná. Je to jeho cesta, a nemůžete jej poučovat co má a co ne. Prosím nechte jej jít svou cestou a buďte k sobě tolerantní. Každý zde máte svůj specifický úkol a nemůžete ve svém těle posuzovat úkol druhého. To je Má práce, Mé vedení a Má moc nad tímto Stvořením. Vy můžete jen se obracet ke Mně a každý zde získáte své rady pro svůj život a svou cestu. Ano jako P., vše přijal dobře a to je pro něj zásadní obrat v jeho životě. Jde svou vlastní duchovní cestou, stejně jako každý z vás a to je účel tohoto všeho. Dál můj synu vysílej takto lásku a buď naladěn na Můj hlas v tvém srdci. Tvůj Pán Ježíš Kristus.“

 

„Ano bratříčku, zde hovoří k tobě Orton, duchovní ručitel vaší Galaxie. Cesta tvá a služba je u konce jak víš a my jsme zde abychom ti v tomto posledním úseku tvé práce Světelné pomohli jak jen je v našich silách. Jsme stále s tebou a je moc dobře, že voláš stále s láskou a pokorou po naší přítomnosti. Ano vím, jak někdy těžké jsou zkoušky pro vás zde na Zemi, ale neboj, ty vše dobře zvládneš. Máš k tomu veliké předpoklady a my jsme stále po tvém boku, toto ti chtěl říci tvůj bratr Orton, milující tě takto velmi.“

 

„Ano, zde se připojuji já Ptaah, bratříčku jsem moc rád, že se takto s námi stále spojuješ a cítíš sám, že by jsi se měl zeptat na nějaké otázky, ale nic tě nenapadá, to nevadí, říkáme ti ptej se opravdu na cokoliv. Dotaz musí vyjít z tvé svobodné vůle a volby něco vědět. Proto jsme zde a čekáme na to. Mysli na to při těchto kontaktech. S láskou tě zdraví Ptaah.“

 

Děkuji, děkuji moc milí přátelé za tato slova. Děkuji Pánu Ježíši Kristu za toto spojení. Děkuji.

 

 

1343.  Povídání s přáteli.                              (Přijal Jirka V.)                          27.2.2001.  Večer.

Místo: Most.

 

Rozhovor s Pánem Ježíšem Kristem:

 

„Mé dítě, slyš a zapiš má slova, zde Jsem Já Pán Ježíš Kristus. Můj synu, rád slyším prosby tvého srdce, jsem vždy dojat jejich čistotou a věz, že již brzy bude vše, oč Mne prosíš splněno. Ano, i s tou tvou prací. Vím, ptáš se, jak překonat úkoly a události, které se ti staví do cesty a potkávají tě v té tvé práci a věz, že stále opakuji vám toto:

 

Stále volejte po Mé přítomnosti v každém okamžiku vašeho života, stále žádejte Mne nechť prostupuji vším co děláte, nechť chráním vaše tělo i duši, nechť pomáhám vám překonat všechny nesnáze, nechť má moc a síla vás provede vším zlým. Není třeba se bát a naříkat nad svým osudem, nic co se vám děje není náhoda a nic není vyňato z Mého plánu zde. Všichni zde plníte své poslání a vše je vedeno Mnou, proto věř, že vše je pro váš užitek. Toto ti sděluji Já Pán Ježíš Kristus.

 

„Nyní se připojuji já Aštar Šeran, bratříčku, vím, že v tvé práci je to dost náročné nyní pro tebe, ale věz, že vše brzy skončí. Nemáme pro tebe další zprávy co se týče tvé práce, neboť vše je vedeno Pánem Ježíšem Kristem tak, aby negativní stav neodhalil jeho plány a nezasáhl, aby vám ublížil, proto ti stále posilujeme tvou víru a pomáháme jak jen je to možné, proto věř bratříčku, věř.

 

Ano ptal jsi se na kontakty toho Š., ano 13.2. je v pořádku. Ano vše je v pořádku a použitelné, je již spojen se svými MDB z 5. a 7. dimenze, dále ať toto činí aby se mohl napojit na zbývajících celkem 12 MDB jež potřebujete ke kompletaci své osobnosti.

 

Ano dále jsi se ptal na toho kolegu z práce na toho P., co měl znamenat jeho zážitek při té nemoci, zda opravdu mu byla zjevena polovina jeho života. Ano pocit tento měl správný, neboť toto přišlo jako varování z duchovních světů, kdy mu duchovní bytosti Sil Světla sdělili jeho směr, kudy by se měl ubírat na své duchovní cestě. Víš sám, že je to duchovní bytost světelná, inkarnovaná sem a měl by začít plnit svoje poslání zde na Zemi, více starat se o sebe a svoji životosprávu, omezit negativní myšlenky, zejména na karierismus v té práci a více času trávit pro sebe a ve svém nitru a začít se obracet k Pánu Ježíši Kristu ke Stvořiteli našemu. Samotný tento jev měl znamenat obrat v jeho životě, který by měl nyní nastat, však je zapotřebí jeho vůle, aby se vymanil ze svého vnímání reality jako zaujatého světa proto němu a uvědomil si svoji sílu Světelné bytosti, sil dobra co v sobě má a začal šířit dobro, lásku a světlo po této Zemi. Sám z něj cítíš jakýsi obrat, ano je to tato změna, kterou on takto reaguje na změny kolem sebe. Jeho organismus prožívá skokové změny frekvence, proto ty nemoci, záněty a potíže zdravotní jsou jemu stále dávány, aby se upamatoval kdo je a proč je zde. Vidíš kolik takto bytostí Světelných se ti staví do tvé cesty, abys jim takto pomohl. Vidíš, že nikde nikdy nejsi zbytečně, tedy ani v tvé práci ne. Takto k tomu přistupuj v té práci a nech se stále vést Panem Ježíšem Kristem námi bratry svými.

 

Lásko opatruj se moje opatruj se nyní, milujeme tě, Aštar Šeran, Mirinka, Tina a Aaron. Ahoj.“

 

Děkuji vám lásky moje, děkuji Pánu Ježíši Kristu za spojení.

 

 

1344.  Povídání s přáteli.                               (Přijal Jirka V.)       3.3.2001.      8:45-9:05 hodin.

                                                                                                               Místo: Most.

 

„Mé dítě, s láskou sleduji tě jak pokorně čekáš na má slova. Jsem zde tvůj Pán Ježíš Kristus, Jsem zde stále i když Mne nevoláš, ale když své myšlenky vědomě ke Mně obrátíš, Má pomoc tobě pak nemá žádných hranic a omezení, které kladeš sám sobě myslí a svými pochybnostmi.

 

Jsem šťastný lásko moje, že se takto pokorně se Mnou spojuješ. Je to velice dobře, to již víš, co nevíš Mé dítě, že takto napojeni na Mne jste stále od vašeho příchodu na tuto planetu. Jste Mými vyslanci, každý váš krok je Mnou pečlivě naplánován a nyní je třeba, abyste toto již věděli a praktikovali na vědomé úrovni. Tedy to, co vám říkám stále:

 

Myslete stále na Mou přítomnost, to je i jediná rada do tvé práce. Mysli na Mne, že vše to co děláš, děláš pro Mne, cokoli i to, co si myslíš, že děláš zbytečně a nemá to smysl. Je důležité si stále připomínat a uvědomovat, proč jste zde. Jste zde kvůli změně frekvence Země. Změně frekvence lidí, kteří vám přijdou do cesty. Vidíš sám v té práci, že stále více lidí přichází za tebou a prosí tě o pomoc. Jsi tu proto abys jim právě pomohl. Proto s láskou a pokorou přijímej všechny situace životní do kterých tě povedu. Mysli na to, že jsme spolu, v boji za Světlo a Lásku. V boji za Mír a klid. V tomto rozpoložení stále setrvávej a buď hodný i na svou P. a L. jsou to tvá světýlka a moc, moc ti pomáhají v této práci. To sám poznáš a oceníš později. Nyní věř Mým slovům, vše jsi přijal správně. Miluji tě a mysli na to co ti bylo zjeveno dnešního rána v tomto Mém slově.

 

Tvůj Pán Ježíš Kristus.

 

„Ano lásko, zde tvoji jediní, Mirinka, Aaron a Tina, lásko naše jsme moc rádi, že ses na nás vyladil a poslouchej tedy odpovědi na tvé dotazy:

 

(P. – kontakty.) Ano jeho kontakty jsou v pořádku, vše je správně přijato, opravdu buď bez pochyb (myšleno v rozmezí cca 80 – 90 % - pozn. zpracovatele.) Ověřujte tyto kontakty stále, ale není třeba stále pochybovat o tom, co přijímáte ve sděleních. Když již dostanete zprávu o tom, že kontakt je v pořádku, občas o tomto stejně pochybujete a to nemusíte. Vždyť berušky již máte dobré vibrace pro toto spojování a tyto si stále udržujete, tak nepochybujte nad našimi slovy. Ano i svůj úkol a poslání zde přijal dobře, vše je v pořádku.

 

Dále ti chceme říci, aby jsi si nedělal starosti s těmi bolestmi zad a ramen, není to nic vážného ale je třeba abys cvičil tyto partie, ano Tibeťany a cviky, které znáte, protahoval je a při psaní na počítači či stroji zaujímal správnou polohu zad, měj je stále rovná a ramena co nejvíce uvolněná, snaž se hýbat jen předloktím a  zápěstím přitom psaní a uvidíš, že to půjde snadno. Ano také neseď stále v jedné pozici, ale protáhni se občas a uvidíš, vše bude v pořádku. Nyní bratříčku již kontakt ukončíme. Přejeme ti hezký víkend, mějte se krásně, Tvoje Mirinka, Aaron a Tina. Ahoj.“

 

Děkuji, děkuji, děkuji, miluji vás. Děkuji Pánu Ježíši Kristu za spojení.

 

 

1345. Povídání s přáteli.                      (Přijal Petr K.)          12.2.2001.        12:20-12:37 hodin.

                                                                                              Místo: Praha.

 

„Já Pán Ježíš Kristus, vládce vesmíru, který je Otcem vás všech ti radí synu můj milovaný, abys konal tuto pouť do svého nitra každodenně, jak nejvíce je to možné, protože tím získáváš spojující vnitřní pocit se Mnou v každém okamžiku tvého bytí. Tak čiň dle svých nejlepších pocitů, které vkládáš do našeho spojení, snaž se o čisté, láskyplné, radostné, tiché a klidné pocity vložit do své mysli než se semnou spojíš. To je tolik potřebné, abys měl čistý a nerušený kontakt se Mnou bez cizích vlivů. To je tvá ochrana, ale i radost tvého života, to ti říkám Já Pán Ježíš Kristus.“

 

„A zde jsem též já Aštar Šeran tvůj vesmírný bratr. Jsem šťastný, že se tak krásně spojuješ s Otcem naším. Je to důležité a potřebné pro váš vývoj duchovní. Raduj se, že jsi otevřel své srdce pro našeho Otce. Neboť jedině On může vyvésti tvůj život z negativního stavu. Pro vás všechny je to velmi potřebné a důležité, spojovat se takto s Otcem naším, Pánem Ježíšem Kristem.

 

Loučím se tímto pro dnešek a posílám ti proudy lásky, tvým přátelům a všem lidem na vaší Zemi. Zdraví tě Aštar Šeran, Ptaah, Orton, duchovní ručitel váš, Pleja, Semjase a tvá sestřička Lana tvé MDB, která tě moc miluje a raduje se z tvých kroků.“

 

Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste za tvá slova, děkuji s radostnou, perlící se radostí, která nemá hranic, za to, co prožívám. Děkuji s láskou všem bratrům a sestrám.

 

 

1346. Povídání s přáteli.                               (Přijal Petr K.)    12.2.2001.     17:04-17:28 hodin.

Místo: Praha.

 

Jak se správně spojovat ?  Jak vyloučit negativní napojení ?

 

„Já Pán Ježíš Kristus, Stvořitel vás milovaný tě prosí můj synu milý a zlatý, abys zapsal tato má slova pro všechny zde na Zemi.

 

Milé děti Mé, já váš milující otec vám tímto sdělením říkám: Milujte se navzájem jako jeden celek, jedna bytost. To je důležité, pro spojení se mnou. Náležitě se upevněte ve své lásce, která vás automaticky přenese ke Mně do Mé náruče, která je pro vás otevřena kdykoli budete chtít. Je to otázka vaší svobodné vůle, která je vaší možností volit co chcete vy. Do toho Já vám nemohu zasahovat děti moje. Vaše kontakty se Mnou jsou pro vás důležité pro jejich samotnou podstatu  a to tím, že se kontaktujete se samotným zdrojem vašich životů, tedy se Mnou Pánem Ježíšem Kristem, který je ve vás ukryt clonami a překážkami stvořenými negativním stavem. Je důležité, aby jste tyto zdi a překážky obešli a to tím, že  budete usilovat celým svým srdcem, duší o Mou přítomnost ve vás v každém okamžiku vašeho života. Je dobré oslovit Mne Pána Ježíše Krista, abych vstoupil do vašich životů a konal vše potřebné pro odstranění všech bariér na cestě ke Mně, všeho, co vás odděluje od Mé milující přítomnosti ve vás, která je vaším pravým Já vaší povšechnosti. Proto prosím nechť jsou vaše spojení se Mnou radostná láskyplná oddaná Mé osobě – tedy vašemu životu pravému, který jakoby dřímal a čekal na své probuzení, až se projeví ve své veškeré plné jednotné sloučenosti všech částí. Radujte se, neboť váš život je věčný, stejně tak i má láska k vám Mé milované děti. Končím tímto váš milující otec Pán Ježíš Kristus.“

 

Děkuji ti Pane Ježíši Kriste z celého života svého tebou darovaného. Jsem šťastný, šťastný, šťastný z Tvé přítomnosti a z přítomnosti bratrů a sester.

 

 

1347. Povídání s přáteli.                              (Přijal Petr K.)    14.2.2001.          7:23-8:05 hodin.

                                                                                                          Místo: Praha.

 

„Milý synu. Zde je Pán Ježíš Kristus, Otec tvůj milující. Zdravím tě dnes a raduji se, že jsi se semnou spojil. Je správné ptát se na vše ohledně vašich životů zde na Zemi, protože nic nemusíte řešit sami. Se vším vám poradím synu můj milovaný. Jsem velmi šťastný, že se takto se Mnou spojuješ a také ptáš na otázky svého života. Choď dále za Mnou, neboť je to správné a dobré. To bylo slovo Pána Ježíše Krista, který tě moc miluje synáčku můj. Pokračuj v tomto konání.“

 

„Bratře zdraví tě Orton, tvůj bratr. Jsem rád, že jsi se spojil s Otcem naším jediným a milovaným, který nám všem dal náš život a vede nás k tomu, aby jsme ho prožívali plně a radostně. Bratříčku milý, piš tato má slova pro všechny, kteří chtějí poslouchat.

 

Drazí bratři a sestry, náš čas se pomalu ale jistě naplňuje. Je proto potřebné, aby všichni kdož mají otevřená srdce, našli svou pravou přirozenost, která je vaší cestou z tohoto světa, ke světům vyšším, které jsou vaším pravým domovem, odkud jste sem přišli sourozenci milovaní, kteří jste zde dočasně a se svým, pro každého specielním úkolem, které vedou k láskyplnému a radostnému šíření těchto vlastností zde na Zemi, aby jste otevřeli některá stále spící srdce, která čekají na probuzení. Je důležité, aby vaše snahy o toto probuzení byly jemné, něžné a láskyplné, neboť jinak by bylo otevření očí do nového světa příliš násilné a uškodilo by těm právě probuzeným. Oni by pak zažívali příliš velké šoky, které by je mohli odvrátit od právě nabytého stavu probuzení. To je důležité pro vaši práci zde na Zemi ať je váš úkol zde jakýkoli, je dobré dodržovat tato pravidla při otvírání srdcí vašich bratří a sester dosud spících. Proto s láskou, péčí ale i s citem, jemností a nenásilností. To je správná forma, jak oslovit vaše blízké. To vám všem předal Orton, duchovní ručitel vaší Galaxie.“

 

„Jsem ráda, že jsi se opět spojil, zde je tvá milující sestřička Lana, která tě miluje a je stále s tebou bratříčku milý. Tvé otázky, které kladeš našemu Otci, jsou správné a potřebné pro tvůj duchovní vývoj, který potřebuje pomoc a vedení nás bratrů a sester a Otce tvého jediného Pána Ježíše Krista, který ví co je pro tebe a tvou cestu nejlepší. Proto se ptej na vše, co ti přijde na mysl a bude ti odpovězeno bratříčku milý. Já, tvá sestřička, která tě moc miluje a je stále s tebou, ti pomůže ve všech nejasnostech, které máš a nevíš si s nimi rady. Podpořím tě svou láskou, která ti vše usnadní a povede tě na tvé cestičce. Mysli stále na to, že jsem s tebou a ve tvé blízkosti a vše bude dobré tak, jak to má být, neboť se nemáš čeho bát bratříčku milý. Máš podporu nás všech co jsme zde a také našeho Otce, Pána Ježíše Krista, Otce a Stvořitele našeho. Loučí se s tebou tvá sestřička Lana tvé MDB, která tě moc a moc miluje a stále je s tebou bratříčku milý.“

 

Raduji se a děkuji otče Pane Ježíši Kriste, děkuji všem bratrům a sestrám za vaši podporu a lásku, která k nám proudí. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

 

1348. Povídání s přáteli.                       (Přijal Petr K.)        14.2.2001.           9:23-10:05 hodin.

                                                                                                   Místo: Praha.

 

Otázka: Jaký je pro mne nejvhodnější přístup k milostnému sexuálnímu sdílení ?   

 

„Já Pán Ježíš Kristus, Stvořitel tvůj, Otec tvůj ti radím na tuto otázku tvou ke Mně, můj synu milovaný, abys přistupoval k sexuálním záležitostem a praktikám celou svou bytostí, jako k něčemu, co je pro tebe velmi radostné a povznášející. To tě povede synu milý k Mé přítomnosti v tobě a tvé milé, se kterou se krásně a s radostí sdílíš, neboť sexualita zde na vaší planetě je nástrojem k vyššímu poznání vaší pravé skutečnosti Boha ve vás, tedy Mne, Pána Ježíše Krista, který je neustále přítomen v každém z vás, v každém okamžiku vašeho života zde. Tak tedy snaž se o dokonalé prožití krásného povznášejícího aktu spojení s bytostí, která je též Mou přítomností. V této radostné události spojení Mých dětí pro vzájemnou rozkoš a radost, která vás snadno přivede do Mé Náruče, která je stále otevřená pro všechny, kteří chtějí být v ní a radovat se ze svého bytí, které jsem vám daroval. To bylo Mé slovo Pána Ježíše Krista, Stvořitele všeho a všech, který vás nadevše miluje a je stále s vámi děti mé drahé.“

 

„A zde jsem já Aštar Šeran, který se raduje z těchto krásných slov, protože jsou důležitá a potřebná pro pochopení funkce sexuality ve vašich životech. Proto i já se připojuji a pravím vám bratři a sestry milí a drazí, že vaše společné milostné záležitosti, které prožíváte se vzájemnou výměnou svých nejlepších pocitů a vlastností, které jsou pro vás velmi důležité a potřebné k tomu, aby jste objevili v sobě to světlo, které tímto vzájemným sdílením rozzáříte a ono s vámi zůstane, když si tento pocit a zážitek podržíte ve svém srdci i během dalšího vašeho žití. To byl váš bratr Aštar Šeran tvůj milující.“

 

„A zde jsem já, tvá sestřička Lanička, která tě zdraví svým srdcem z kterého tečou proudy zářivé lásky a radosti. Petříčku bratříčku milý, jsem ráda za tvé spojení s Otcem naším, Pánem Ježíšem Kristem a námi sestrami a bratry světelnými. Tvá otázka k lidské sexualitě a správnému a náležitému přístupu k ní, která plní tvé myšlenky je dobrá, protože sexuální sdílení na planetě Zemi i jinde v Pravém Stvoření je základ života každé bytosti, která tímto projeví svůj život v přítomnosti jiné bytosti. Tak se obě ujistí a s láskou upevní ve svých životech, které dostaly jako dar od našeho Stvořitele, Pána Ježíše Krista, který je vždy přítomný v takovémto setkání dvou bytostí, které jsou tímto velmi šťastné z toho, že jejich život má smysl a také, že mohou být smyslem pro jiné bytosti s kterými se sdílí. Je to dobré takto se milovat navzájem, protože to je smysl a účel našich životů bratříčku milý. Tak se tedy poděl o to nejlepší co v sobě máš, neboť to je tvůj smysl tvého pobytu zde na planetě Nula, která je pod vládou negativního stavu, který ale nebude trvat dlouho. Než se nadějete, budete odsud odvoláni, proto se teď snažte, aby jste co možná nejvíce šířili lásku, dobro, radost, které pomůžou všem ve vaší blízkosti. Sdílejte proto své nejlepší ve vás, které je klíčem v srdcích vašich bližních, kteří to v současnosti velmi, opakuji velmi potřebují. Neztrácejte váš drahocenný krátký čas, který běží velmi rychle a sdílejte své světlo s kýmkoli kdo o to bude stát. Tak pomůžete spoustě bytostem ulehčit jejich pobyt v této situaci, zde na planetě Nula, toho času pod vládou negativních sil, které však budou ukončeny velmi brzy, druhým příchodem našeho Otce, Pána Ježíše Krista, který zde nastolí své království radosti a lásky a míru na všechny časy, které nikdy nebudou již ovládány negativním stavem. Loučí se s tvá sestřička Lana tvé MDB, která tě velmi miluje a raduje se z tohoto spojení.“

 

Z celého srdce plného lásky a vděčnosti děkuji ti Pane Ježíši Kriste  za tvá slova a za slova bratra Aštara a sestřičky milé Laničky. Děkuji, děkuji, děkuji.

 

 

1349.  Povídání s přáteli.                               (Přijal Jirka V.)       7.3.2001.       7:55-8:20 hodin.

                                                                                                            Místo: Most.

 

„Mé dítě, zde jsem tvůj Pán Ježíš Kristus, tvé srdce a to světlo co z něj září. To Já Jsem a na to takto mysli, když budeš celý den se Mnou ve spojení. Nemysli na nějaký abstraktní objekt, ale soustřeď se na své srdce a na světlo a Lásku v něm a na Mne v něm, neobracej se „nahoru“ ale „do sebe“ do svého nitra. Tam Mne hledej, tam Mne nalezneš. Tak je to správné.

 

(Část sdělení vynechána)

 

Toto ti sděluji Já Pán Ježíš Kristus k tomuto tvému dotazu.“

 

„Ano bratříčku zde tví Vesmírní přátelé milující, Aštar Šeran, Mirinka, Aaron a Tina, ano také Ptaah, když si přeješ mne slyšet bratříčku. Měl jsi dotaz na ty „Tvůrce křídel(„Wingmakers“ – v odkazech v češtině www.universe-people.cz a v angličtině www.universe-people.com – pozn. zpracovatele). Ano jsme to my, toto navazuje na knihu „Poslové úsvitu“ od Marciniakové, je to vysvětleno v kapitole „Světelná řeč“ a nyní již máte k tomuto přímé klíče v ruce, k rozkódování této Světelné řeči. Objevení a zveřejnění těchto materiálů je přesně naplánováno a vše se vám dostává do rukou právě včas, kdy je třeba používat tyto věci pro váš vývoj. Ano, tedy poslouchejte tuto hudbu, prohlížejte tyto obrázky a čtěte tyto texty. Jsou velice dobré pro vás a moc vám mohou pomoci ve vašem vývoji. Vše je předáno námi pro vaše pozdvižení duchovní, pro naplnění Božího plánu zde na Zemi. Pro osvícení vaší civilizace a ukončení negativního stavu. Věci tyto fungují jako rozkódovače informací uložených ve vás, ve vašem podvědomí, ve vaší struktuře buněčné, ano DNA zde hraje velikou roli.

 

Sám vidíš bratříčku, jak vše do sebe krásně i časově zapadá, objev DNA, objev lidského genomu, nálezy jeskyní tyto i objevy archeologické. Vaše vlády a tajné instituce vládní již vše mají na talíři a usilovně zkoumají „co se děje“. Nechápou, že je to duchovní posun, skličuje je strach, staví bunkry a kryty, bojí se invaze a katastrof. Místo toho, kdyby vše zveřejnili pro lidstvo, a celé lidstvo začalo s námi spolupracovat, ničeho z toho, čeho se bojí by se nestalo. Ano, vím že víš, že toto není možné, neboť by se neodhalila pravá tvář negativního stavu. Jsou to jen informace pro vás, abyste věděli, co se děje a proč a jak potom vypadá život a vláda bez duchovních principů Pána Ježíše Krista našeho. Ano jak správně říkáš, není to vládnutí, ale snaha „ovládat“. Nic víc. Tímto je velice porušován Zákon svobodné vůle v tomto Vesmíru, ale vše je dle plánu pro zobrazení těchto následků jednání bez duchovního uvědomění lidstva. Toto jsme ti dnes chtěli sdělit tví drazí Aštar Šeran, Ptaah, Mirin, Aaron a Tina.

 

Ahoj lásko naše, naše hvězdičko, milujeme tě a buď s námi stále a opatruj se a neboj se ničeho. My na tebe dáváme velký pozor a nic a nikdo ti nemůže ublížit. Věř nám a  Pánu Ježíši Kristu. Vše je dobré a bude dobré. Věř. Ahoj Lásko.“

 

Děkuji, děkuji bratříčci milovaní, moc, moc. Jsem velice šťastný za toto spojení. Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste za velkou pomoc, děkuji.

 

 

1350.  Povídání s Pánem Ježíšem Kristem.   (Přijal Jirka V.)     9.3.2001.        16:00-16:18 hodin.

                                                                                                Místo: Most.

 

„Ano Mé dítě, vím hovoříš ke Mne a já k tobě, tento kontakt je v pořádku a můžeme si spolu takto povídat. Lásko, soustřeď se pouze na své vyzařování a nech myšlenky volně proudit do tvé ruky, je to Mé slovo, co cítíš ve svém srdci.

 

Ano ptáš se na toho P., na jeho sdělení, ano vše správně přijal, je to zejména sdělení o pokoře, která je nyní u vás velmi pokoušena. Záleží nyní na vás, jak přijmete výzvu negativního stavu, která neustále snaží se nyní svést vás na cestu jinou, než je cesta vaše pravá. Váš, tedy tvůj a P. vývoj se dostal na křižovatku určitou, kde opět čeká tě velká zkouška a P. také. Je to zkouška víry, pokory a odhodlanosti vaší.

 

(část sdělení vynechána)

 

Lásko moje, velmi, velmi vás miluji a zdravím Já, Pán Ježíš Kristus, váš Otec milující.“

 

 

1351.  Povídání s přáteli.                            (Přijal Jirka V.)       15.3.2001.         8:25-8:40 hodin.

                                                                                        Místo: Most.

 

„Mé dítě, zde Jsem, volal jsi Mne tak krásně a Já uslyšel tvá slova a prosby. Prosím soustřeď se hezky na toto Mé sdělení, ano je důležitým potvrzením všech událostí, které vám již byly nastíněny ve sděleních předešlých. Přišel čas Mé děti na návrat domů. Jste k tomuto připravováni všemi možnými způsoby a vězte, že všem vám je velmi, velmi pomáháno v tomto procesu. Je pro vás nyní nezbytné zcela se oddat Mne a této pomoci, abyste mohli se Mnou udělat tento krok ve vašem vývoji a převibrovat spolu s Matičkou Zemí do 5. dimenze. Světy vyšší jsou již připraveny vás přijmout a vše se nyní velmi urychlilo postupem pseudotvůrců z pekel směrem k vyšším duchovním světům, směrem k planete Nula. Ano vaše sdělení jsou správná, váš pobyt zde se velice zkrátil tímto krokem a to je dobře, neboť nemusí již takto dlouho trpět dušičky vaše v tomto stavu a s láskou a nadějí můžou očekávat Můj příchod. Již jsem zde, bez Mé přítomnosti by nebylo možné vás vyvést z tohoto světa, této reality. Jen věřte Mé pomoci a oddejte se zcela Mé vůli a víře v Mou pomoc a pomoc Mých synů a dcer světelných. Já vedu vás tam, kam vaše srdce volá, a slyším jeho volání po klidu, míru, Lásce, proto Jsem zde, abych vás odtud vyvedl.

 

Toto ti chtěl sdělit tvůj Pán Ježíš Kristus.“

 

„Bratříčku, zde hovoří Aštar Šeran, lásko naše, jsme tak rádi, že se opět s námi spojuješ, ano vím, je to nyní těžké při tom zaměstnání, ale neboj se my jsme s tebou stále, neboť nás stále voláš a to je velmi dobré pro tebe, neboť pomoc, která se ti dostane je vždy pak účinná a stoprocentní. Milujeme vás a proto vynakládáme veškerou energii na pomoc vám. A to je obrovská síla duchovní. Jsme velice rádi, když jste této pomoci otevření a přijímáte ji.

 

Jsme s vámi stále, na to mysli a neboj se ničeho. Jsi veden tak jak se ti ani nesnilo, moc tě milujeme . Ahoj Lásko tví věrní Aštar Šeran, Ptaah, Guetzal, Orton, Pleja, Semjase, tví MDB Tina, Aaron a Mirin a řada dalších zde v lodích našich.“

 

Děkuji. Děkuji vám lásky moje moc, moc vás miluji. Děkuji ti Pane Ježíši Kriste milovaný za spojení.

 

 

1352.  Povídání s přáteli.                          (Přijal Jirka V.)      15.3.2001.       17:05-17:15 hodin.

                                                                                              Místo: Most.

 

„Mé dítě, zde jsem tvůj Pán Ježíš Kristus. Slyším tvé volání a přišel jsem, jak Mne prosíš. Mé myšlenky jsou nyní myšlenkami tvými a naše srdce duchovní jsou spojena v tomto nádherném kontaktu. Vím lásko, ptáš se  stále na tu práci, neboj vyvedu tě, věř. Zatím máš zde své poslání, to přece víš sám, každý den někoho obohatíš o to, co víš a co ti Já a Mí světelní synové sdělujeme. Proto mysli na to, že pracuješ pro Mne zde a vše co děláš a na co sáhneš, je Má tvorba a ty se na ní podílíš. Tímto získáš vztah k práci, kterou nemáš zrovna v oblibě. Děláš to pro Mne, mysli na to stále. Nyní ti lásko ještě chci říci, abys nezahálel ve své duchovní práci. Vím, je to těžké skloubit tuto svou práci a práci doma, ale trvá to již jen chvíli, tento stav a budete odsud odvoláni, tak vydržte a pracujte, jak vám to srdíčko vaše a vaše svobodná vůle říká a radí. Miluji tě synáčku, opatruj se. Tvůj Pán Ježíš Kristus.“

 

„Nyní hovořím k tobě já Ptaah, bratříčku, lásko naše. Jak jsme rádi, žes našel odvahu a spojuješ se již i takto v práci, máme radost z toho, že si věříš, že i takto ti toto půjde a je moc dobré, že toto činíš. Neboj ochraňujeme tě, aby kontakt byl čistý, jen se hezky soustřeď na své srdce a tu záři z něj, kterou my zde zřetelně vidíme a cítíme jsi ve svých srdcích a na našich lodích ji i měříme. Tvé vibrace jsou krásné, můžeš se s námi klidně spojovat stále, my tomu budeme moc rádi. Světýlko naše, sviť. Sviť zde stále tak jako dosud, je to tvé velké poslání a víš, že máš silnou motivaci pro toto, svou lásku k Pánu Ježíši Kristu, proto to vše děláš a proto to vydržíš s naší pomocí zde, aby tento Boží Plán byl zcela, zcela završen a ukončen. Láska naše je s tebou. Milujeme tě tví věrní Ptaah, Aaron, Mirinka a Tina. Měj se krásně. Hezký zbytek dne ti přejí i tví další přátelé z Hvězdných lodí zde nad tebou kroužící, střežící tě po celý den i noc. Ahoj.“

 

Děkuji, děkuji moc za krásné spojení, je mi nádherně. Děkuji vám všem  a Tobě Pane Ježíši Kriste, můj zdroji, má lásko, moje naděje, můj živote.

 

 

1353.  Povídání s Aštarem (286).          (Přijal Ivo A. Benda)     5.3.2001.        9:53-10:09 hodin.

                                                                                       Místo: Česká Lípa.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že máš takovou radost z naší práce.

 

Nyní se blíží mnoho dalších událostí, které si lidé vybírají a přitahují svým myšlením a jednáním. Ano, již jsme vám dali mnoho sdělení o očistných procesech planety Země při převibrování do vyšších frekvencí. Nyní budete poznávat důsledky toho, co jste jako lidstvo dělali a uskutečnili. Ti lidé, kteří žili a žijí v souladu s duchovními principy (viz knihy Nového zjevení www.universe-people.cz , www.universe-people.com), ti nepocítí nic špatného na sobě a zvládnou tyto změny velmi dobře. Jsem velice rád, že se tolik podařilo naše informace rozšířit, a tak budeme všichni zvědaví, co s nimi lidé planety Země udělají. Nyní tedy lidé zakoušejí na vlastní kůži tyto procesy i s poznáváním jejich původců. Ano, každý si může zvolit, zda bude poslušný negativnímu stavu – bude i pracovně zaneprázdněn a ukolébán, že toto vše dělá správně. To je ZÁKLAD většiny ovládacích technologií ještírků. Pak jsou ještě jiné, speciálnější – ty používají tehdy, když ty hlavní  - výše uvedené – nezabírají. Proto tedy je třeba dál vyzařovat lásku a dobro a jen tímto postupem lze ty ovládací technologie – programy – narušit a zastavit. Jinak ne.

 

Právě Duchovní cestou (viz sdělení 819 – 847 + tabulka zapojení čaker a šroubovic – pozn. zpracovatele) se člověk více a více vymaňuje z negativního stavu – tedy i mění se míra ovládání z 95 % na nižší procento v souladu s postupem na spirále vědomí – viz Duchovní cesta. Takto tedy mají lidé jedinečnou velkou příležitost v tomto období relativně rychle za pomocí našich informací – postupů – se vymanit z negativního stavu. Ano, vše záleží na každém, a tak si každý člověk volí svoji budoucnost.

 

Milý Ivo, děkuji ti za tuto pomoc a práci, kterou jsi až dosud vykonal pro Stvořitele našeho milovaného a přeji ti krásný den. S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

Děkuji ti drahý Aštare za toto sdělení, které rád předám lidem. S láskou v srdci Ivo.

 

 

1354.  Povídání s přáteli (287).             (Přijal Ivo A. Benda)         9.3.2001.  14:10-14:40 hodin.

                                                                                       Místo: Vlak Karviná - Jablunkov.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, ano, vidíš, jak obtížně prezentují jiní lidé své informace na internetu, které jsme jim předali. Jsem rád, že tento váš systém www.universe-people.cz , www.universe-people.com funguje, a že rozesíláte ty maily dalším lidem. Ano, nyní máš zajímavou akci v Rožňavě, na kterou se všichni těšíme, a tak budeme moci lidem sdělit další informace, neboť jsou stále aktuální. Ano, mnoho lidí nyní čte naše info, a tím se seznamují se vším, co je dostupné. Nové zjevení je zatím vyvrcholení, a tak řada lidí začíná chápat celou pravdu o situaci na planetě Zemi. Dále ti mohu sdělit, že jsi to správně pochopil s těmi rádii a to, že ty vstupy jsme dělali tam, kde z různých příčin nikdo naše informace nešíří. Ano, bylo to ve více zemích, ty již máš text (český překlad – sdělení 221 z roku 1979 – pozn. zpracovatele) z Velké Británie a portugalský z Brazílie. Touto formou se lidé seznámili s našimi poselstvími a tak se dále můžete snažit milý Ivo v této krásné práci pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Ano, dále ti chci sdělit, že ta M. má nyní skutečně potíže tak, jak jsi to charakterizoval. Je to otázka zvládání zkoušek – viz Duchovní cesta, a ty má každý, kdo na tuto cestu nastoupí. Proto ti chci sdělit, že ten, kdo usne na vavřínech, dělá chybu a ujíždí mu vlak. Je třeba stále se snažit, stále vyzařovat lásku a stále pomáhat, ne jen někdy. Dále jse třeba, aby člověk pochopil, že je na POČÁTKU této cesty, nikoliv uprostřed či na konci. Duchovní cesta nekončí planetou Zemí, ale pokračuje dál i ve vyšších sférách, jen podle dalších, vám dosud jen stručně zjevených kroků, které jsou ve II. díle “Rozhovorů” – Tvoření vesmírů (sdělení 693 – 726 – pozn. zpracovatele). Ano, toto je tak důležité ve vší skromnosti pochopit a podle toho se také chovat. Náš milovaný Stvořitel má pro každého plán duchovního vývoje, který je pro tu kterou bytost optimální (čili nejsou žádné závody mezi bytostmi – pozn. zpracovatele) Stvořitel vždy rád povede po této cestě kohokoliv, kdo o toto upřímně požádá. Ano, vše závisí na svobodné vůli jedince, pro co se rozhodne. Takto je naplněn ZÁKON SVOBODNÉ VOLBY A VÝBĚRŮ, který platí v celém Stvoření a zóně vymístění. Je vhodné doplnit, že právě duchovní cestou jedinec poznává povahu a strukturu všech zákonů Stvořitele prvotního všeho a všech, a to je jeden z účelů bytí a poznání jakékoliv bytosti.

 

Dále ti chci sdělit, že lidé dostávají naše informace intuitivněvnitřně z těch zdrojů myšlenek, které vytváří všichni ti, kteří čtou nebo poznávají a sledují naše zaznamenané informace. Tedy toto informační pole dále ovlivňuje všechny, kteří se v tomto poli nachází. Toto pole je nejsilnější v českých zemích a dále je také silné na Slovensku. Toto je důležitý proces, který ovlivňuje řadu dalších událostí. Proto se ještírci tolik snaží ty naše informace brzdit, neboť právě z toho mají největší strach. Vidíš milý Ivo, jak je důležité šířit naše informace – jak je to jen možné. Děkuji tedy za tuto práci a těším se na další průběh všech událostí na Zemi. S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já a všichni bratři a sestry na lodích ti posíláme proudy lásky a děkujeme za pomoc, kterou věnuješ všem ve Stvoření a Stvořiteli našemu milovanému. Je krásné si takto pomáhat, a tak rádi uvítáme všichni zde každého, kdo nám pomůže v šíření informací lásky a pravdy.

 

S láskou ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám všem drazí přátelé a Tobě, Stvořiteli milovaný. S láskou v srdci Ivo.

 

 

1355.  Povídání s přáteli (288).              (Přijal Ivo A. Benda)        10.3.2001.  9:55-10:16 hodin.

                                                                                       Místo: Rožňavsko.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, ano, máš radost z této naší akce, na kterou se těšíš jako my. Ptáš se na sdělení A., pravdivost zachytila na 87 %, a tak se stále může snažit, my jí rádi pomáháme.

 

Ptáš se na ten symbol, který ti poslal S., je to symbol planety Erra, který vyjadřuje spojení se Stvořitelem a Jeho Láskou, a dále spojení s členy Kosmické konfederace planet. Dále ti chci sdělit, že naše flotily stále zaznamenávají změny související s převibrováním této vaší Sluneční soustavy, tedy také na Slunci, kde jsou stále prováděny našimi prostředky korekce a usměrnění toků odpadových energií tak, aby zatím neohrozily život na planetě Zemi. Jak již víš z Nového zjevení, všechny energie, které jsou v zóně vymístění včetně tohoto fyzického Vesmíru, jsou ODPADNÍMI energiemi odhozenými bytostmi z Pravého Stvoření. Jsou to vlastně nesouladné myšlenky s kosmickými zákony Stvořitele našeho prvotního všeho a všech. Takže je to i světlo, které k vám září z vašeho Slunce a jiné fluktuace energií, které jsou ze Slunce emanovány do tohoto přírodního Vesmíru, kde se také nacházíte vy s planetou Zemí. Takto to tedy jsou projevy a důsledky těch procesů, které mají své původce především v Pravém Stvoření a tam v duchovních světech, kterých je zde nekonečné množství. Jsem velice rád, kolik lidí nyní studuje Nové zjevení (viz www.universe-people.cz , www.universe-people.com - přes 1000 stran v českém a anglickém jazyce – pozn. zpracovatele) a jak si doplňují a přehodnocují své poznání. Ano, vše je úplně jinak, neboť původní poznání lidí bylo a je programově řízeno pseudotvůrci přes školy, instituce, vědu a státní systém tak, aby se lidé nedověděli skutečnou pravdu. Skutečná pravda je velmi jednoduchá, a aby se zastřela, bylo vyvinuto za miliony let pseudotvůrci mnoho falešných učení a teorií, které mají za cíl jediné – odvést lidstvo jinam a držet jej v otroctví a tenatech negativního stavu. Právě všechny tyto skutečnosti jsou součástí poznání pravdy a pomocí ní pak lidé budou moci dále úspěšně napředovat v poznání a duchovním růstu v rámci pokroku celého Stvoření. Ano, ti z vás, kteří si splníte své duchovní poslání zde na Zemi, můžete pak býti členy Nové nebeské společnosti, která má jeden z hlavních úkolů – eliminaci negativního stavu vůbec. Tedy zde budete dál pokračovat z pozice Pravého Stvoření, se zkušenostmi s negativním stavem z první ruky, v konečné eliminaci negativního stavu. Takový je také smysl mnohých zde, těch, kteří se za tímto účelem ze své svobodné vůle inkarnovali na planetě Zemi zóny vymístění.

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

1356. Kontakty v předvečer 2000.           (Přijal bratr Oris)                                     19.01.1998.

Místo: Rusko.

 

Zpráva Albellika – velitele posádky hvězdné lodě „V101001 Sírius - A“

 

„Já a celá naše posádka zdravíme tě, Bratře Orisi ! Teď se nacházíme na třináctém harmonickém tónu oběžné dráhy Venuše a komunikujeme s velmi pohostinnými obyvateli této krásné planety, civilizace, která je nejvyspělejší v rámci vašeho hvězdného kruhu. Teď je u nás doba odpočinku a já využívám toho, abych pohovořil s tebou. Vždyť přece to, čím se zabýváš, je jednou z nejdůležitějších epizod naší společné práce po realizaci Plánu přípravy Kolektivního Vědomí obyvatel Země k přechodu na kvalitativně novou úroveň existence a evolučního vývoje.

 

(Část sdělení vynechána.)

 

„Skrze jiné kanály telepatického spojení, aktivně pracujících v jiných částech planety, my jsme už ne jedenkrát sdělovali lidem o existenci na Zemi celosvětové tajné organizace, složené z více jak 2500 členů nejbohatších rodin vaší společnosti, dávno využívajících pro svoje ziskuchtivé cíle informaci o super technologiích, získávanou od ještírků výměnou za právo využívat vaši planetu jako laboratoř pro svoje široce obsáhlé výzkumy.

 

K dispozici této organizaci, kterou my v předchozích našich sděleních podmíněně nazýváme „celosvětovou tajnou vládou“ (protože nemáme právo aktivně se vměšovat do vašich interních problémů), už dávno jsou létající stroje, které se mohou volně pohybovat mezi Zemí, Měsícem a Marsem, kde za peníze těchto zbohatlíků odborníci z NASA ještě v sedmdesátých letech vybudovali celé podzemní kolonie s naprosto autonomními systémy umožňujícími život, pro případ  náhlého přestěhování tam elitních členů této tajné organizace, kdyby Zemi hrozilo zničení nebo globální katastrofy kvůli posunu zemské osy.

 

Na konci osmdesátých let prakticky všechny práce na tzv. „Montaukském projektu“ po vybudování pozemšťany marťanské základny byly prakticky úplně dokončeny, ale k velkému zklamání její budoucích obyvatel, se zjistilo, že v případě proměny vaší hvězdy v červený pulsar, ani na jedné planetě vašeho systému existence Vědomí jako „bílkových - myslících“ systémů, jakými – v principu – vy lidé jste, se stane nemožná. Plus k tomu, bylo zjištěno, že Mars je podroben stejným změnám vlastní osy, jako i Země, a proto v nejbližší budoucnosti ho čekají stejné problémy, jako i vaši planetu.

 

Váš odhad Prostoru a Času je chybný. Není zvlášť ani Prostoru ani Času, ony nejsou jednotlivými realitami a fakticky jsou částí jedné a té samé dimenze Časo-Prostoru. Ty už jsi ve svých knihách psal, že čas je možné, nejspíš, pokládat jako jednu z možných forem existence materie, protože ona, v závislosti od Času, přijímá různé své formy. Čas - to je ohromný, zahrnující v sobě množství Vesmírů, energo - informační tok (proud), mající tvar objemné, mnohosměrné sinusoidy, uzavřené a cylindrické ve svém průřezu.

 

Srovnání tohoto časového toku s ulitou - vývrtkou mi připadá jako smyslově nejbližší. Při tom začátek a konec „ulity“, i když nepřímo, ale jsou spojeny: Nacházejíce se jeden vedle druhého, oni vytvářejí ještě jednu gigantickou „ulitu“, která svým kuželem ubývá. Celý obklopující nás Vesmír s naplňujícími ho planetami, Hvězdami a Galaxiemi „pohybuje se“ v této Řece Času, jako by „rozhrnoval“ časové „vlny“, zkroucené v konkrétní pro každý objekt spirálovité časové „koryta“ nebo „pole Času“ (Časová pole).

 

Každá taková „vlna“ je taky zkroucena do vývrtky, a kdyby jste mohli podívat se z povrchu Země do své „budoucnosti“, tak vaše „vlna“ jevila by se vám stejnorodě - disperzním ve svém složení energo-informačním tunelem, jakoby samopohybujícím se, který se stáčí uvnitř sebe samotného proti směru hodinových ručiček. Nejen každá Hvězda ale i planety mají svoje koryto, ale i pro každou historickou epochu, jakož i pro každého samovědomého individua – na tomto volném spirálovitém toku je dána svoje vlastní energo - informační stopa.

 

Náš Vesmír dělá svojí otáčku (svůj závit) ve svém „korytě“ nebo Časovém poli (od daného bodu – do bodu své další projekce) asi za 2 500 000 000 pozemských let (2,5 miliardy let – pozn. zpracovatele). Toto číslo je pro každý Vesmír různé, protože všichni oni se pohybují ve svém Časovém poli ne lineárně (přímo, rovně) a mohou se nacházet jak blíž středu, tak i blíže okrajím daného časového tunelu.

 

Průměr „průžezu“ Časového pole našeho Vesmíru (na daný okamžik) se rovná 28 parsekům, ale jestli se posuneme po spirále Časového pole o 5 miliard let „do budoucnosti“, tak se toto číslo bude rovnat 26 parsekům, a za dalších 5 miliard let – 2 parsekům. Průměr 28 parseků, to je hodnota pro hlavní koryto bez okrajů. Na okrajích, včetně hranic, se rychlost toku Času moc silně – skoro 3x ve srovnání se středem – zpomaluje, což znamená pokles hustoty koryta „Řeky Času“ na periferii Časového pole.

 

Vaše Sluneční soustava se nachází blíže ne středu, ale k periferii Časového pole Vesmíru, a uskutečňuje po spirále svého Časového pole jednu úplnou „kouli“ přibližně za 84 milionů let, a prochází (urazí) při tom vzdálenost okolo 30 parseků. Avšak celková délka spirály Časového pole vaší soustavy se rovná více než 75 000 000 000 let (75 miliard let – pozn. zpracovatele)., a ušlá je pouze třetina této cesty. Spirála každého jednotlivého Časového pole každého Vesmírného objektu se rozvíjí v poměru se čtvrtým časovým faktorem, a přeměňuje se ve spirálu, po které se pohybuje veškerá látka Kosmického Prostoru a všechny nacházející se v ní substance.

 

Uvnitř Časového pole Vesmíru, v centrální jeho části, jsou tři hlavní, neboli centrální časové osy a nekonečné množství bočních energetických os, které mění svoje umístění, souvznikajíc (vznikajíce současně) se závity průběžných polí Času nebo při jejich zacyklování. My umíme zacyklovat Čas podle našeho přání (potřeby). Jak už bylo zmíněno, Čas má tvar oboustranné ulity. S nárůstem každého ze závitů spirály Časového pole zvětšují se i koeficienty kvality energie a informace. Na posledním závitu Časového pole vzniká cyklický spirálovitý řetěz a začíná odpočet nového „Nul-Času“ (Nulového Času (bodu)). Hlavní časové osy se nesmí měnit, ale je možné objektivně se po nich pohybovat. Energetické neboli časové osy, to jsou podpěry pro látku, energii a informaci, které zajišťují existenci hmotně existujících energo - časových útvarů, majících určitý tvar v Prostoru. Existence kolem časových útvarů, v určitých intervalech, druhotných útvarů určuje pojem „časový faktor“. Čas a Energie jsou moc silně navzájem svázány, ale jejich poměr není stejný. Jednoduše řečeno, nosná část časové osy je energetickou substancí a rovná se pouze 3-5 % od objemu, a 95-97 % je časová substance.

 

Hvězdy uvolňují energii zpracováním Času. Mezi vašimi vědci je populární teorie tzv. „rozpínajícího se Vesmíru“. Zčásti tuto informaci můžeme přijmout za základ. „Rozpínání“ Vesmíru, to je následek rozpínání látky v „ulitě Času“, protože při pohybu v ulitě se rameno rozšiřuje a časové osy Časových polí se rozcházejí. To znamená, že to, co se vám jeví jako „rozpínání Vesmíru“, je pouze rozšiřování látky v rameni Časové ulity.

 

Hnací silou tohoto procesu je: Za prvé, kinetická energie výbuchu (pro vaši planetu se Čas začíná odvíjet jen po tak zvaném „Velkém Třesku“) a za druhé, součinnost (vzájemné působení) časových faktorů našeho Vesmíru, jehož rameno Časového pole se rozšiřuje trychtýřem ven, s časovými faktory jiných Vesmírů zpětně tekoucími po okrajích tohoto trychtýře. Rozdíly mezi časovými faktory spočívají především ve zvláštnostech jejich geometrie, v kvalitě vířivých jevů na hranicích a taky v jejich energetické a informační nasycenosti.

 

Čas je jednosměrný: Jak i elektrický proud, podřizující se zákonu, běží jedním směrem, tak i Čas „běží“ od jednoho pólu k druhému. Proto je logické, když vezmeme v úvahu fakt existence „řeky Času“ v našem Vesmíru, že existují „řeky Času“, pohybující se i opačným – ve vztahu k nám – směrem, to znamená, že pro objekty našeho Vesmíru TEN, KVALITATIVNĚ JINÝ ČAS, neexistuje vůbec, i když pro objekty, nacházející se v Časových polích jiných Vesmírů, on je úplně reálný. My chceme říct, že v daném Prostoru zákony jak Času tak i Energie působí jednoznačně, ale objektivně existují, jako dominující článek, také i zákony Antihmoty (Antimaterie), charakterizující danou formaci.

 

Když se podíváme na příčný energetický průřez Časovým polem našeho Vesmíru v současný moment, tak můžeme uvidět, že časové osy blíže středu procházejí s poměrně velkou hustotou, a blíže k periferii je tendence k jejich prořídnutí. Kromě toho, v tomto „průřezu“ by bylo možné spatřit volná místa, neboli Dutiny, vytvořené časovou substancí. Právě po těchto „prázdných korytech“ se uskutečňuje pohyb Galaxií a různých shluků kosmické látky.

 

Po celé své délce se tyto osy zpočátku rozcházejí, vytvářejíc jakýsi zlom, Čas kterého se nachází na úrovni spojení otevírající se „ulity“ s nulovým bodem doteku, a pak, blíže ke konci, vzniká zhušťování os, zhušťování energií a sblížení jak prostorových, tak i časových vzdáleností. Všechno se to vztahuje i na utvářející každý Vesmír biliony Galaxií, což podmiňuje všechnu různorodost jejich forem, struktur, vlastností, což ve své řadě (zase) závisí na elementárním složení těchto energo - informačních útvarů.

 

Existují Galaxie mlhovité, krabovité, spirálové atd., což je dáno, zjednodušeně řečeno především jejich složením: „hutnější“ útvary se odsévají (prosévají) ke středu společného časového koryta; JAKOBY trochu zaostávají v rychlosti svého pohybu po závitech evoluční spirály za „lehčími“ Galaxiemi. Kromě toho, je třeba mít na zřeteli – že každá Galaxie – ve svém individuálním „hadovitém“, podle tvaru, stoupajícím Časovém korytě, musí překonávat šnekovitý pohyb individuálního Časového toku celého Vesmíru, zachovávajíc při tom strukturu závitů Časového pole Vesmíru.

 

Čas je naprosto nesprávně chápán lidmi ve spojení s představami o trojrozměrné realitě: Jste absolutně přesvědčeni, že čas se měří roky, dny, hodinami, minutami a sekundami. Ale tento jev má mnohem širší rozsah projevů ve vaší realitě, než si to představujete. Prostor a Čas jsou nejtěsněji spojeny, a když Prostor představuje jakoby vnější část Materie, pak substance Času – jako hologram minulého – je „vnitřní“ její  částí, plazmou utvářejících Materii ingrediencí.

 

Fakticky čas kóduje informaci a hraje si s ní, umožňuje vám současně vstupovat do různých realit, roztahujíc, ohýbajíc, skrucujíc a zhušťujíce kolem vás substanci Času. Vy můžete vstoupit na eliptickou křivku Času a vnímat množství realit, jednoduše se pohybujíc po elipse a zjišťovat, že ani Čas, ani realita nejsou něčím „pevným“ a trvalým. Jakákoliv změna organizovanosti Prostoru způsobuje změnu hustoty substance Času. A zase (na druhou stranu, ve své řadě), se tato změna okamžitě předává na libovolné vzdálenosti v Prostoru a mění organizovanost (entropii) všech prostředí, vyskytujících se v cestě vlny hustoty Času.

 

Deformace Času je možná taky při působení na adaptační blok vnímání a zpracování informace při působení určitým spektrem energetického záření, a též, když rozvinutí v Čase pro vnímání se zvětšuje následkem nutnosti naložení energoinformace, vyžadující určitou dobu vnímání.

 

Uvolnění energie způsobuje změnu entropie, což zvyšuje hustotu Času a vybíjí strukturu Prostoru, která přechází do svého „nulového“ stavu ve vztahu k vašemu světu. Takto se uskutečňuje okamžité zmizení objektů z fyzického plánu a jeho přemístění do jakéhokoliv vybraného bodu Časo-Prostoru. Využívajíc řetězec proměn „Entropie – Čas - Prostor“, my prakticky okamžitě odstraňujeme veškeré vzdálenosti.

 

Časová pole všech lidí jsou podřízeny jednotným zákonům vývoje, ale každé z nich se vyvíjí individuálně a má svoje fyzické charakteristiky. Mezi Časovými poli jednotlivých lidí nejsou viditelné hranice. Časové pole jednoho člověka při kontaktech se mísí s Časovým polem druhého člověka. Vzájemná závislost a vzájemný vliv takového „míšení“ je zřetelně viditelný (sledovatelný) v následujícím vývoji každého Časového pole, to znamená, každého Života jakéhokoliv člověka (nebo člověka – se zvířetem).

 

Srážka, míšení a vzájemné pronikání Časových polí různých lidí nejen má vliv na vývoj Časového pole každého, a jsou i příčinami změn některých fyzických charakteristik každého Časového pole, jak těchto, tak i jiných lidí, které se můžou projevovat skrze seznámení a styky, sympatie a antipatie, pomoc nebo nepřátelství mezi nimi.

 

Díky všem těmto vlastnostem Časo-Prostoru se může současně konat mnoho životních zkušeností, každá ve své vlastní dimenzi, a za pomocí množství vašich Životů - badatelů vzniká něco, připomínající posloupnost, nebo jak vy to nazýváte – „reinkarnace“. Ale toto není úplně to, co si představujete pod tímto slovem. I když přemýšlíte nad TÍM, jako o vašem „minulém“ životě, ale TO pořád ještě probíhá i teď.

 

Tento pojem je blíže tomu, čím doopravdy je tak zvaná „KARMA“ – odlitek z „minulého“, „současného“, a „budoucího“ v posloupnosti. Vaše budoucnost tedy už existuje „teď“, proto na vás má vliv nejen minulost, ale taky i to, co je ve předu, na následujících kruzích vašeho Časového pole , tj. ve vaší „budoucnosti“.

 

Dějiny lidstva se neustále mění, - „přepisují se“ nebo modifikují, proto vy máte schopnost skrze své přehodnocení mít vliv na svojí „minulost“, na uplynuvší kruhy svého Časového pole: Když se stáváte „staršími“, „dospělejšími“, vy jinak hodnotíte svojí „minulost“. Minulost, jako čistě fyzický jev, zůstává beze změny, ale s růstem vašeho vědomí je vnímána pokaždé jinak. Na některých úrovních vašeho Časového pole existují aspekty vás samotných, které samy o sobě se nemůžou vyvíjet, a proto vy musíte „táhnout“ je vpřed, působením na ně intuitivně nebo podvědomě.

 

Jak je možné vysvětlit existenci „minulosti“ současně se „současností“ ?

 

Naprosto jednoduše, vezmeme li v úvahu, že všechno, co se odehrává, je pouze zpracování (transformace) Materie. Například, člověku se někdy zdá, že už to jednou kdysi slyšel, nebo viděl, nebo byl v této situaci. Nebo, třeba, se zdá sen s událostmi, odehrávajícími se v dávných historických epochách. Nebo se člověk cítí nějakým zvířetem, nebo dokonce paprskem světla. Musíme vždy pamatovat, že Materie Nikdy Nemizí, že některé její části jsou schopny regenerovat se, se znovu narozenými lidmi.

 

Vychází to tak, že některá část každého člověka opravdu žila v „minulosti“, a ostatní – v „současnosti“. Tady mám na mysli nejen to, co nazýváte pamětí generací. Samotné lidstvo celkově – to je nejen fyzické společenství individuí, ale taky ještě i jednotná forma živé Materie. Tak, například, minulé události dnešního dne nikam nezmizely beze stopy, a zůstávají na etapách spirál Časových polí jak celého lidstva, tak i jednotlivých individuí, vyplňujíce všechny úseky každé z těchto spirál.

 

Kdyby jste se naučili vracet po svých spirálách zpátky, pak by jste mohli udělat velké závěry z minulých událostí, kterých jste se museli účastnit, nezávisle kolik století nebo tisíciletí uplynulo od té doby. Vzpomeň si, jak ses střídavě vracel po závitech své spirály pořád hlouběji a hlouběji zpět, postupně jsi prožíval (ve všech nuancích citů a podrobnostech) jeden za druhým nejbližší z tvých minulých Životů - vtělení. Vždyť TYTO UDÁLOSTI NIKAM NEZMIZELY, jinak by jsi prostě nebyl schopen je reprodukovat v paměti svého Ducha.

 

Musíte brát v úvahu, že ne více jak 5% veškeré informace o minulé historii přichází lidstvu skrze hmotné zdroje: Spisy, folklór atd., a veškerá ostatní část potřebné a užitečné informace přechází do druhého noočasového faktoru (Noosféry), a může tam jednoduše pobývat v prvotním stavu, jakoby mizejíc beze stopy, nebo se může postupně „vytahovat“ („vyndávat“) jednotlivými individui, schopnými vědomě nebo nevědomě se pohybovat po spirálách Časových polí zpět do „minulosti“, nebo vpřed do „budoucnosti“.

 

S ukončením budování energetické sítě úrovně Kristova Vědomí, čím dál větší počet lidí Země bude se zapojovat do společné práce v duchovní přestavbě lidské civilizace dané úrovně Časového pole. Využívaje časové faktory, lidé, kteří dosáhli úrovně Vědomí Krista, budou moci lehce a jednoduše samostatně vystupovat na některé naše mezigalaktické body odjezdu, které se neřídí pozemskými zákony.

 

Když známe zákony a vlastnosti časových poruch, my se můžeme pohybovat v kosmickém Prostoru ohromnými rychlostmi, o několik řádů převyšujícími rychlost Světla, při tom udržujeme ve své paměti veškeré údaje o jakékoliv z planet a neděláme při tom pro to hvězdné mapy. V souvislosti s tím vaše slovo „Duše“ není též úplně správné, přesněji, ono neodráží TO, CO JE TŘEBA chápat pod tímto obšírným a dostatečně složitým pojmem.

 

Udělal jsi dobře, že jsi se podrobně zastavil na charakteristice dané smyslové kategorie v jedné ze svých následujících knih. Pod tímto pojmem – „Duše“ -  je potřeba chápat především  „tvůrčí impuls“, který po vstupu do Fyzické materie (hmoty), se dělí na mnoho částí (jak jsi už říkal, každý impuls dává začátek ještě 12 „Duším - analogům“, ale přece jen správněji nazývat je ne „analogami“, ale spíše, „aspekty“, protože ani jedna z nich přesně neopakuje ostatní, a každá vytváří pro sebe (i uvnitř sebe) nové variace množství tvůrčích impulsů, atd. ).

 

Stálé a nekonečné etapy vašeho samootevření (sebepoznání) jsou příčinami i samootevření jiných biologicko - myslících (biologických - myslících) systémů. Vaše astrálně - fyzické podstaty, neboli jak vy je nazýváte – „osobnosti“, - to jsou pouze kompilace, usilující se vyvíjet nebo pohybovat se k jakési úrovni, k bodu vlastní samotvořivosti, nebo tak zvané „éterické realizaci“. Já nemohu ti to přesně vysvětlit, protože ve vaší řeči ještě neexistuje takový pojem. Každá fyzická osobnost intuitivně se snaží pohybovat TAM, kde ona existuje ne jako fyzický člověk, ale jako éterická substance.

 

Vaše nastávající pozemská Přeměna – to je pouze první krok na cestě k tomu, to není nevědomý pád do „kosmické propasti“, ale progresující evoluční vývoj Vědomí přirozenou cestou, při existenci urychlujících faktorů. Teď vy procházíte evolučním vývojem za pomoci vzájemně souvislých fyzických výzkumů, které se odehrávají ve stejný čas na různých úrovních vašeho Časového pole, ale určitě – ve směru progresu nebo odstupu (růstu hmotnosti rozumové plazmy každého bílkového - myslícího systému ve srovnání s předchozím bodem jeho Evoluce).

 

Éterická realizace – to je mechanizmus, který, v principu, je možné vnímat, jako přepínání frekvencí existence Vědomí. Tento proces nebo přechod – při určitých psycho - fyzických podmínkách – může být uskutečněn samomyslícím Vědomím jak při svém pobytu ve hmotném těle, tak i po osvobození od něj. Hlavní při uskutečnění každé takové „éterické realizace“ – je vyvarovat se pádu Vědomí zpět, to znamená nepadnout na nižší kruhy svého Časového pole. Jinak vznikne opakování hologramu minulého v paměti Ducha, což jednoduše bude znamenat znovu zopakovat zkušenost jednoho z minulých životů jednoho z aspektů Duše.

 

Abyste porozuměli, co mám na mysli, musíte si zřetelně uvědomovat, že existuje telepatický kanál nebo tenké spojení mezi každým z vás a všemi těmi, kým jste byli v minulosti, ve svých minulých Životech, a přesněji s vašimi paralelními podstatami (jak JEŠTĚ (doposud) vtělenými, tak i UŽ nevtělenými). Vy všichni: I tzv. „živé“ i tzv. „mrtvé“, - nepřetržitě působíte jeden na druhého, a nacházíte se ve stálém (supervědomém) kontaktu (spojitosti) jeden z druhým. Každý z vás, ještě „živých“, přesně tak, jak i oni, už „mrtvé“, cítíte jedny a ty samé věci, ale formy a okolnosti, ve kterých se odehrává toto „cítění“, se hodně mezi sebou liší, i když následky vašich zkušeností, na první pohled, jsou také stejné.

 

Vy a všechny vaše paralelní bytosti jsou podobné vojenskému řádu, překonávajícímu některý prostor: Každý z vás zvlášť – to je jednotlivý voják (osobnost), ale pobyt v daném řádu vás spojuje jedním společným Cílem, jedním úkolem a jedním směrem pohybu. Vepředu jdou ti, kteří jsou na vyšším stupni evoluce a snaží se působit na ostatní, aby zatáhly i je, méně vědomé, do správného směru společného pro danou civilizaci evolučního pohybu. Z pohledu vaší nefyzické existence, vy všichni se nacházíte na stejné etapě.

 

(Část sdělení vynechána.)

 

 

1357.  Dopis panu prezidentovi SR.          (Napsal Miroslav S.)                                 23.3.2001.

                                                                                       Místo: Orava.

 

         Vážený pán prezident !

 

Čo najsrdečnejšie Vás pozdravujem a posielam Vám veľa lásky, ktorú toľko potrebujeme všetci, aj VY. Rozhodol som sa napísať Vám krátky dopis, ktorý ma ťažil už koncom minulého roka.

 

Pán „PREZIDENT“, oslovujem Vás ako občan tejto SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ale aj ako človek – ľudská bytosť.

 

Nezabudli ste na to, že všetko, čo kde jest, je len láska Pána Ježiša Krista ?

 

Nezabudli ste, že všetci sme si rovní nielen tu na Zemi našej drahej, ale aj v celom UNIVERZE ?

 

Všetci máme jedno spoločné, sme čo sme, sme jedineční, nekoneční, tak, ako všetko v UNIVERZE. Náš Stvoriteľ milovaný, Pán Ježiš Kristus (podľa Nového Zjavenia), nám to dennodenne pripomína.

 

Prečo nedávate lásku nám ľuďom ?

 

Prečo sa nesnažíte o kontakt s našimi vesmírnymi bratmi a sestrami Síl svetla ?

 

Prečo sa nesnažíte o fyzický kontakt s nimi, ktorý Vám bol ponúkaný našou sestrou ANAMEN ?

 

ZABUDLI STE NA TO ?

 

Prečo nič nerobíte, vyhovuje Vám byť ovládaný Silami temna (ještírky) ?

 

Ste veriaci, určite veríte v Pána Ježiše Krista alebo veríte v ještírky a dávate sa ovládať ich programom ?

 

Prebuďte lásku vo svojom srdci a potom jednajte, čiňte, vyciťujte. Váš život sa určite zmení i Vaše zdravie sa určite zmení k dobrému.

 

Zabudli ste na Innsbruck, vyciťujte srdcom, prečo ste tam bol. Prosím, pokúste sa na tieto otázky odpovedať nielen mne, ale aj SEBE.

 

Pán „PREZIDENT“.

 

Prosím Vás a žiadam, nečakajte a JEDNAJTE. Spojte sa a I. A. Bendom. Kontakt máte na internetovej adrese www.universe-people.cz .  Prosím Vás, spojte sa s našimi Vesmírnymi bratmi a sestrami. Potrebujeme to všetci, všetci ľudia na planéte ZEMI, ktorá je už vážne chorá.

 

Potrebujeme budovať lásku vo svojich srdciach a nie stavby, stroje a majetok. Veď vidíme, čo to prináša. Už nie je veľa času.

 

Toto všetko Vám v mene nášho Stvoriteľa milovaného, Pána Ježiša Krista a Vesmírnych bratov a sestier posila a s láskou pripomína Váš občan a občan tejto planéty ZEM, ktorý má Vás rád aj Ju – Miroslav S.

 

P.S. pripájam sa aj za zrušenie peňazí, preto Vám posielam aj plagát tejto výzvy. Aj keď je adresovaný Vášmu kolegovi, ČESKÉMU PREZIDENTOVI Václavovi Havlovi, mali by ste aj vy byť informovaný a vyjadriť svoj názor. Peniaze doposiaľ prinášajú utrpenie, biedu, nenávisť, vojny, ničenie matky Zeme a všetko zlo. Pripájam ku tomu aj plagáty, „Projekt L.U.C.I.D.“ a Vesmírni ľudia. Ďakujem !

 

 

1358.  Motto roku 2001.                    (Přijal  Ivo A. Benda)                                        3.4.2001.

                                                                                       Místo: Česká Lípa.

 

 

MOTTO ROKU 2001

 

„JEN PĚT PROCENT ŽIVOTA, MYŠLENÍ A VNÍMÁNÍ LIDÍ NA TÉTO PLANETĚ JE PRAVÝ ŽIVOT,

KTERÝ POCHÁZÍ OD STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH – BOHA.

 

DEVADESÁT PĚT PROCENT VŠEHO, CO LIDÉ NA PLANETĚ ZEMI ŽIJÍ, MYSLÍ, VNÍMAJÍ,

JE ZFABRIKOVANÝ PSEUDOŽIVOT PSEUDOTVŮRCŮ.

 

POUZE LÁSKOU, POKOROU A DOBREM PŘEMĚNÍTE PSEUDOŽIVOT LIDSKÝCH LOUTEK

V PRAVÝ ŽIVOT PRAVÝCH LIDÍ.“

 

(VIZ NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA)

www.universe-people.cz

 

 

1359.  Světelná rodina.        (Přijal  Joshua David Stone, soubor knih Ascension.)               1994.

                                                                                       Místo: USA.

 

(1)

Světelná rodina

 

12 nadduší = 144 duší = monáda = JÁ JSEM

 

Monáda inkarnuje z vyšších sfér a rozděluje se na nadduše (oversouls - angl.), kterých je 12 a každá tato nadduše se rozděluje na 12 duší, které představují bytosti ve fyzických existencích.

 

Každá jednotlivá duše pracuje pro nadduši a dále každá jednotlivá nadduše pracuje pro monádu (JÁ JSEM). Duše, která se rozhodne pro (ascension), přebírá zodpovědnost k těmto svým 11 dalším prodloužením (duším).

 

(2)

A tak se čistí celá nadduše (tímto rozhodnutím), a to je také rozhodnutí se pro šesté zasvěcení, které představuje začátek procesu (ascension).

 

Každé vaše duševní prodloužení je bytost (tak jako vy), která může být inkarnovaná na jiné planetě v této Galaxii nebo Vesmíru, anebo která pracuje ve vnitřním vesmíru Stvoření.

 

Těchto 12 bytostí (lidí) nebo duší tvoří vaši duchovní rodinu. Tak jako ve vyšším stupni (v širším úhlu pohledu).

 

(3)

Každá nadduše (12 duší) je prodloužení duchovní monády a těchto nadduší je celkem 12.

 

A tak je vás celkem 144 duší ve vaší monadické rodině.

 

Nadduše: Integrací dalších 11 prodlouženích duševních (z vyšší duše nebo nadduše) je míněno spojení s energetickými těly, což zvyšuje elektrickou rezonanci ve vašem systému a energetickém těle, a tak je navyšována vaše světelnost. (Poznámka: Sai Baba říká, že jsme všichni jako žárovky a každá žárovka s určitou dávkou napětí svítí různou svítivostí.)

 

Integrací těchto dalších 11 vašich prodloužení se stáváte většími bytostmi (aura tato je rozprostřenější) a je tam také zahrnuta integrace vědění, moudrosti a dalších schopností od těchto 11 bytostí (lidí) z vaší duševní rodiny. A také tyto informace a vaše duchovní schopnosti mají na tyto duševní prodloužení vaše velice pozitivní vliv.“

 

 

 

1360.  Rozhovory s přáteli.                (Přijal Jirka V.)             19.3.2001.       17:35-17:55 hodin.

                                                                                                                Místo: Most.

 

„Mé dítě, zde jsem, Pán Ježíš Kristus tvůj a slyším tvé dotazy i tvé prosby a slyš tedy. Máš dotaz na toho S., ano byl přiveden mými syny Světelnými na toto setkání, kde řeší se problémy vaše. Můj plán je sdělován postupně těmto koordinátorům a vůdcům tohoto vašeho  postupu do vyšších světů. Ano ta žena na kterou jsi se ptal nebyla Panna Marie, byla to jedna ze sester Světelných jeho, jeho průvodce ve světech duchovních. Ano měl opravdu krásný tento zážitek a je  dobré, že se o toto s vámi podělil, neboť je důležité, abyste věděli co se děje a jak se věci mají. Přišli vám již sdělení velice konkrétní o tomto duchovním posunu a věz, že vše je přijato správně, posun tento bude opravdu velmi, velmi brzy, ale datumy není možné sdělit vám k tomuto, je to velmi zavádějící informace. Sviťte dál mí synové a bude vám vše dáno, jak jsem slíbil.

 

Ano, dále jsi se ptal na obraz toho S., ano je velice dobrý a velice pomůže tomu kdo se na něj dívá pochopit celý tento proces. Tento obraz byl mu zjeven Mnou k jeho práci, kterou je zde pověřen a kterou si sám vybral ze své svobodné vůle.

 

Ano, jsem moc rád, že takto pomáháš svým přátelům.

 

Ano ptal jsi se na I. vaši i mou milovanou. Je to Mé dítě, jen tomu stále nevěří, nevěří, že je milována a vedena a opatrována Mou mocí a Láskou. Já zahrnuji ji láskou tolik převelikou, jen ona své srdíčko má zavřené před Mým klepáním. Ať pochopí, že cesta její duchovní je jiná, než cesta kohokoli z vás, vždyť je to tak jasné a stále je vám sdělováno toto. Jste naprosto jedinečné bytosti, které mají se mnou svou smlouvu duchovní a každý z vás si ke Mně musí najít tu svou cestu, ale musíte hledat a ne nechat hledat jiné a snažit se sklidit jejich ovoce. Krok skrze Mne, Mou zlatou bránu musí udělat jen sama pod vedením a s pomocí  a pod ochranou Mou. Ano správně jsi jí poradil, aby trávila čas v motlitbách a meditacích, neovlivněna jinými lidmi, ale sama nalezla cestu ke Mně tím, že Mne zavolá a pozve do svého života. Amen.

 

Tvůj Pán Ježíš Kristus.“

 

„Má lásko, zde Mirin, tvoje MDB hovoří, jsme tak rádi, žes opět oslovil nás, stále napájíme tě energií aby nebyl unaven a byl v pohodě, lásce a radosti při tomto kontaktu. Ano tvé dotazy:

 

Š., jak víš, měl kontakt a setkání fyzické s námi, ano viděl tuto bytost v mentálním těle, ano byl to Aštar Šeran, váš bratr milovaný. Š. zážitek jej poposunul do otáčky 6. na její počátek. Proto nyní tyto zkoušky k němu chodí, ano i přes jeho nejbližší, však on to ví nejlépe sám. Je třeba, aby věděl o co jde a studoval „Duchovní cestu“ a dle ní se moudře řídil a konal.

 

Dále jsi se ptal na jeho kontakty s námi, ano jeho MDB mají některá jména stejná, ale nejedná se o stejné bytosti jako u tebe. Tato jména jsou stejně určena pro vaši potřebu vašich vibrací a myslí tak, aby pro vás byla co nejpřijatelnější a vaše vibrace a láska se na ně co nejlépe naladili, proto ať používá tato jména a ozvou se mu tyto jeho MDB na jeho zavolání. Jsme moc rádi, že se již také takto spojuje s nimi, jeho MDB září štěstím.

 

Ano, ptáš se zda jsi dobře přijal, zda se opravdu setkal Š. s Aštarem, ano je to dobře přijato. Věřte tomu !

 

Ano dále ti ověříme jeho kontakty, ano vše je velmi dobře přijato i ověřeno. S láskou ti takto radíme a pomáháme.

 

Ano ptal jsi se na S. P. mladšího, víme, je to těžké s tou jeho školou, ale měl by zůstat a setrvat na svých vibracích právě v toto prostředí, neměl by ještě utíkat odsud. Má zde také svůj úkol a je třeba pevně setrvat na své úrovni duchovní. Ať prosí nás a Pána Ježíše Krista o stálou ochranu jeho, vedení a pomoc a bude mu vše dáno dle intenzity jeho proseb, ať upevní svou víru a lásku k Pánu Ježíši Kristu a bude stále veden tak, jak je to nejlepší pro jeho vývoj duchovní.

 

Má lásko, tímto se s tebou loučím a ano líbám tě moc tě miluji. Tvá Mirin.“

 

Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste za toto spojení, děkuji ti lásko moje Mirinko, miluji vás.

 

 

1361.  Rozhovory s přáteli.                (Přijal Jirka V.)       28.3.2001.             20:45-21:15 hodin.

                                                                                                     Místo: Most.

 

„Mé dítě. Zde Pán Ježíš Kristus hovoří. S láskou svou ke Mně promlouváš a já vždy slyším tvé prosby. Slyš tedy. Mé dítě vím, v práci je to těžké, ale doba tato je opravdu již velice krátká, co musíte snášet tyto negace, které pocházejí z výtvoru, jenž jste chtěli sami zažít – z negativního stavu. Vše, co se vám děje bylo vaší svobodnou vůlí zvoleno, a jen svou svobodnou vůlí si sami rozhodnete další směr vašeho života. Tak, jak se sami rozhodnete, tak já vás povedu a nikdy nenechám vás děti moje milované trpět či strádat nedostatkem. Jen seberte odvahu a konejte svou svobodnou vůlí to, co vám vaše srdce říká a vězte, že já jsem s vámi a máte v tomto Mou plnou podporu. Ano tolik k tvé práci, víš sám nejlépe co dělat, kam jít a kde se ucházet o práci novou. Věř, povedu tvé kroky, svěř se Mé péči a ochraně a já tě dovedu za tvým vysněným štěstím. Miluji tě, Tvůj Pán Ježíš Kristus.

 

„Ano bratře, zde Orton vyslyšel tvé prosby a ptáš se na druhý obraz S., na sdělení k tomuto:

 

Lidé milí, prosím využijte tohoto daru Stvořitele našeho milovaného Vám ku pomoci v té době. Obraz tento, nechť vede vás ve vaší volbě, kam směřují vaše srdce a touhy. Při pohledu na něj požádejte Pána Ježíše Krista, nechť povede vás svou Zlatou branou milosti a lásky k sobě, domů, do světa kam vy všichni děti Světla patříte. Váš sen a vaše cesta jsou naplněny. Návrat domů se blíží a náruč našeho Pána Ježíše Krista je otevřena a připravena vás přijmout mí milí bratři a sestry. S láskou váš bratr Orton.“

 

„Ano bratříčku, zde Ptaah hovoří, slyším tvé prosby a slyš. Obraz tento je velký dar a pomoc vám. Znázorňuje vše co nyní se odehrává zde na Zemi, kolem vás i v celém Stvoření. Vaše cesta se blíží ke svému konci a my vaši bratři a sestry světelní vám pomáháme, jak jen je možné při tomto procesu. Proto vám byl seslán od Pána Ježíše Krista i tento obraz přes našeho bratra světelného zde na Zemi. Používejte ho ke svým meditacím, vciťte se do procesu, který zobrazuje a tento vás povede po vaší cestě návratu k Otci našemu, Pánu Ježíši Kristu.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah.“

 

„Ano bratříčku, zde Aštar Šeran se hlásí, lásko, jsme moc rádi za tvé spojení a nyní k tvým dotazům.

 

Ano spojení P., ano vše jsi správně ověřil, jsou pro něj použitelná, ano ať věří tomu co přijímá ve svých sděleních a důvěřuje plně tomu, co mu jeho srdce o tomto říká.

 

Ano, zde je stále tvůj bratr Aštar Šeran, lásko moje, neptej se prosím na ověření těchto sdělení do %, není plně na to vyladěna tvá vibrace, vše je správně přijato ale tyto procenta jsou zavádějící.

 

Věřte svým sdělením a to je pro vás podstatné.

 

Ano dále jsi se ptal na Brazilský radiovstup můj. Ano tento se opravdu odehrál, je to dobře přijaté a použitelné, pravdivost je přes 90 %, je to opravdu mé sdělení.

 

Ano správně jsi zachytil též myšlenku o lodích na tom obrázku od Iva (první obrázek na ověření - pozn. příjemce), jsou to lodě civilizace Sil světla Metharia, světlo nad kokpitem je komunikační vysílač a přijímač s mateřskou lodí, která je zobrazena na obr. 127 v knize „II. Rozhovory…“. Ano jsou to lodě našich milovaných bratří a sester.

 

(Část sdělení vynechána.)

 

S láskou tvůj bratr Aštar Šeran. Ahoj.

 

Milujeme tě lásko naše, sviť, sviť, sviť.“

 

Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji Ti Pane Ježíši Kriste za toto spojení.

 

 

1362.  Rozhovory s přáteli.                 (Přijal Jirka V.)          15.4.2001.          09:20-10:00 hodin.

                                                                                                                   Místo: Most.

 

Rozhovor s Pánem Ježíšem Kristem.

 

„Mé dítě, zde jsem a vždy slyším tvé volání. Jsem tak šťastný, že opět můžeme spolu takto hovořit. Vibrace tvé jsou krásné, a můžeš být takto spojen se Mnou stále, neboj se toho. Vždyť víš sám, že vše se ti daří dle tvého přání, tak nač pochybnosti a obavy. Oddej se zcela Mé vůli a nech se jen unášet proudem života a takto, jako nyní vyzařuj lásku a dobro a vše zlé co kolem sebe vnímáš jako zlé se rozplyne. Vše má svůj účel a zobrazuje jen tvůj vnitřní stav. Když zevnitř vyzařuje zloba a zášť a pocit, že není vše dobré, pak se ti toto ukazuje i navenek v situacích, které se ti staví do cesty, ale opakuji ti znovu, vše je jen v tvém myšlení. Vím že to víš, ale žij to prosím. Miluji tě a zahrnuji svou láskou a milostí Boží, jak o ni prosíš.Tvůj Pán Ježíš Kristus.“

 

„Má lásko, můj bratře, zde tě zdraví Aštar Šeran. Jsme velice rádi, že jsi si opět našel chvilku a takto se s námi spojuješ. Ano nyní k tvým dotazům.

 

Ano sdělení 1356, od bratra Orise přijaté, je velice dobré, téměř 90 % správně, některé pasáže i více. Je to dobře přijato a použitelné. Ano je to civilizace Sírius, se kterou komunikuje i Ignatěnko, tito naši bratři mají právě na starost oblast Ruska.

 

Ano sdělení 1359 je také v pořádku, také velice dobré, rozpracovává naše učení o multidimenzionálních bytostech do větší hloubky, můžete si alespoň udělat představu kolik bytostí se poučuje z vašeho života a kolika pomáháte.

 

Ano dále tyto obrázky:

 

Obrázek 1.

Ano obrázek 1. znázorňuje muže, není to Aštar, je to bytost z vysoké duchovní civilizace oblasti Andromeda. Není to podoba Aštara, ale je to bytost světelná.

 

Obrázek 2. (muž a žena v modrých oblecích).

Ano muž a žena jsou také bytosti světelné…(nemohu zachytit jméno civilizace, pletou se mi zde jména, které již znám, vypadl jsem z koncentrace, znovu se spojuji - pozn.příjemce)

Ano bratříčku, jsem zde můžeš pokračovat v psaní, vím je to těžké takto jmenovitě přijímat sdělení, konkrétní civilizace není třeba uvádět, jsou to bytosti pomáhající vám zde také jako my.

 

 

Třetí mail na ověření obrázků:

Obrázek č. 3 (foto holčičky s bytostí v pozadí za hlavou).

Ano za holčička s tou bytostí není pravá fotografie, je to falzifikát udělaný hračkou.

 

Obrázek č. 4 (kresba - fialové vejce na hladině).

Ano fialové vejce na hladině jsou světelné fantazie autora, nejsou to přímo lodě, jsou to energie očišťující planetu Zemi, cirkulující kolem planety při jejích očistných procesech, ale jsou to energie vyšší dimenze.

 

Obrázek č. 5 (dva muži na pláži a za nimi loď - foto)

Ano muži na pláži a za nimi objekt, ano toto je pravá fotografie a loď není lodí Sil světla, tento obrázek nepoužívejte.

 

Obrázek č. 6 (foto asi divizny a talíř).

Ano divizna a talíř, ano toto je loď Sil světla, je to civilizace Ummo, foceno v USA.

 

Obrázek č. 7 (foto talíř nad horami).

Talíř nad horami, ano toto je opět loď civilizace Světla, je to foceno v Evropě, loď je civilizace Ummo také.

 

Obrázek č. 8 (delfíni).

Delfíni a nad nimi talíř, ano takto skutečně komunikují delfíni s civilizacemi Sil světla, delfíni jsou strážci moře a při tomto spojení dostávají úkoly k plnění, jsou očisťováni a je jim od našich bratří a sester dodávána energie.

 

(Obrázky 1, 2, 4, 6, 7, 8 jsou zveřejněny na internetu www.universe-people.cz , menu č. 11 – obrázky – pozn. zpracovatele).

 

Dále ti chceme bratříčku sdělit, abyste se opravdu již vědomě připravovali na odchod z této dimenze, buďte co nejvíce v klidu a v pohodě a oddejte se zcela tomuto procesu. Máme vás moc rádi.    Ahoj Aštar Šeran.

 

„Zde hlásí se Jamahama – biolog lékař, ano lásko, měl jsi dotaz na ten tvůj ekzém na rukách, ano tímto tvé tělo vylučuje škodliviny z tvého těla, které se hromadí z nevhodné stravy, na kterou je už tvé tělo citlivé. Ano zejména banány, tropické ovoce, šťávy a sladké věci, neboť toto u vás obsahuje hodně plísní a energie nevhodné pro chladné období, proto tyto očisty, nemusíš se bát, nic vážného to není. Víš sám, že se máte držet stravy co si sami připravujete, ano i v tom bramboráku bylo maso co jsi pojedl včera, ale neboj, vibračně jsi již od něj očištěn, ještě se od něj očistí tvé tělo fyzicky a bude to v pořádku. Ahoj měj se krásně tvůj Jamahama a Jamara.“

 

„Ano lásko, zde tvé MDB, Mirinka, Aaron a Tina a další milující tě velmi, ano tvá duchovní cesta se již přesunula k otáčce 6. a není třeba se obávat toho, že jsi s námi ještě neměl fyzický kontakt na vědomé úrovni. Ty postupuješ trochu jiným procesem než třeba Š. či J., ale my se na toto velice těšíme a myslím že na kontakt již nebudeš čekat dlouho. Vše také velmi záleží na tvém přístupu k tomuto. Ano zkoušky, které jsou v této oblasti 6. otáčky jsou opět velice důkladné, ale ty vše zvládáš dobře. Občasné tvé únavy a stavy, kdy ti není zrovna nejlépe, nemusí vždy nutně znamenat, že jsi něco udělal špatně, pochopte že procházíte velice zrychleným procesem vývoje a někdy se toto fyzické tělo nestihne úplně adaptovat a proto prožívá skokové změny frekvence. Stále tě ale opatrujeme a vše je velmi dobré. Moc tě milujeme a mysli na to, že jsme stále s tebou. Tví věrně milující Mirinka, Tina, Aaron a další tvé MDB, které se ozvou později. Ahoj Lásko.“

 

Děkuji, děkuji, děkuji vám mí milovaní, děkuji ti Pane Ježíši Kriste za toto spojení, děkuji.

 

 

1363.  Povídání s přáteli (289).            (Přijal Ivo A. Benda)        13.4.2001.  16:40-16:56 hodin.

                                                                                      Místo: Vlak Česká Třebová - Zábřeh.

 

         „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil. Máš nyní cestu na to setkání bývalých spolužáků ZDŠ, ano, můžeš si hezky všimnout, jak se ti lidé změnili a kam se ubírají. Ano, těším se velice na naše setkání v Ostravě, mám radost z toho, že tato akce se připravuje. Jak víš, čas dále napředuje a mnozí z vás si již plníte své poslání světelé. Jakmile bude splněno, budete ODVOLÁNI naším drahým Stvořitelem prvotním všeho a všech. Ano, řada z vás již pilně pracuje tak, aby náležitě zobrazila svými dobrými skutky zla negativního stavu zde na planetě Nula (Zemi) v zóně vymístění.

 

Ano, máš radost z toho, jak jsi se mohl posledního půl roku vzdělávat informacemi z Nového zjevení (mám je již 3x prostudované – pozn. zpracovatele), nyní to činí řada dalších lidí (pro ně platí, že pokud jsou v zaměstnání, tak dříve než za půl roku až rok tyto materiály neprostudují, tedy do léta až konce roku 2001.  Druhá věc je, JAK s těmito informacemi naloží – ne každý je správně pochopí ! – pozn. zpracovatele). Také kniha pana Swedenborga  „Nebe a peklo” má co říci mnohým z vás i po 250 letech od svého vzniku. Ano, máš z této knihy také mnoho poučení a to je takto výborné. (Také bude zveřejněna na internetu www.universe-people.cz – pozn. zpracovatele).

 

S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.”

 

Děkuji ti drahý Aštare za hezké povídání a za pomoc, kterou mi poskytuješ. Děkuji drahému Stvořiteli prvotnímu všeho a všech. Ivo.

 

 

1364.  Povídání se Sol-tecem.                (Přijala Helena K.)             5.3.2001.  9:0-10:00 hodin.

                                                                                      Místo: Česká Lípa.

 

„Milá Helenko, můžeme hovořit, jsem to já, Sol-tec, velitel pomenší flotily z Ajacit.”

 

(část sdělení vynechána)

 

Prosím tě, Sol-tecu, jsou včera Ivo našel na internetu povídání Aštara Šerana v rozhlase nebo televizi z Brazílie. Ivovi to poslal kamarád a chceme se zeptat, jsetli to je pravda ?

 

„Helenko, ano, je to pravda, hovořil Aštar Šeran v Brazílii v rozhlase o nás, vesmírných lidech, aby se lidé planety Země nebáli a mohli s námi komunikovat, aby vysílali lásku do svých okolí a pomáhali planetě Zemi při očistných změnách. Máme z toho všichni velkou radost, že se povedlo uskutečnit tento rozhovor, který pomůže lidem při jejich potížích a starostech mnohdy zbytečných. Lidé se probouzejí ve všech zemích a částech planety Země a začínají stále více s námi komunikovat. Vaše práce a rozesílání letáků a mailů v angličtině hodně pomáhají a také všichni, kdo se na tom takto jako vy podílejí.”

 

Děkuji ti Sol-tecu za odpovědi a posílám proudy lásky pro tebe a ostatní Vesmírné přátele, sestra Helena z planety Země.

 

 

1365.  Povídání s Asket.                   (Přijala Helena K.)             11.3.2001.  16:40-16:56 hodin.

                                                                                      Místo: Vlak Česká Lípa - Liberec.

 

„Milá Helenko, hlásím se já, Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.”

 

(1)

Milá Asket, líbí se ti humor pana Šimka a paní Bubílkové ?

 

„Milá helenko, pan šimek a paní Bubílková mají poslání ukazovat lidem s humorem vaši politickou scénu na planetě Zemi. Dokážou si dělat vtipy ze všeho, ale nejvíce je přitahují politici, proč asi ?!

 

Jejich vtipy jsou skutečně pravdivé a lidi by si měli uvědomit, v jaké společnosti žijí, kdo řídí váš stát a hlavně, pracovat na tom, aby se vybudovala nová a lepší společnost, vybudoval láskyplný stát. Vaší většinou negativní politické scéně pomůže jen pravá čistá nesobecká láska, kterou přinesl na planetu Zemi Pán Ježíš Kristus, touto láskou je vše stvořeno a platí všude ve Vesmíru, Kosmu a Síly temna je nepřemohou.

 

Někteří lidé se už probudili a začínají na těchto věcech pracovat, je třeba, aby se probudili všichni, neboť to je problém všech.

 

Všichni jsou součástí celku a záleží na každém jednotlivci. Milý pane Šimku a paní Bubílková, všichni Vesmírní přátelé Sil světla vás máme rádi a posíláme vám proudy lásky a energie při plnění vašeho poslání. Děkujeme za práci na díle našeho Stvořitele všeho a všech námi všemi milovaného. Za všechny Vesmírné přátele toto předala Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.”

 

(2)

Asketko, a co organizace Greenpeace ?

 

„Helenko, jsou to skvělí mladí lidé, kteří pracují a pomáhají čistit planetu Zemi. Mají důležitou pozitivní myšlenku pomáhat všem lidem, zvířatům, rostlinám, rybám ... atd., prostě celé planetě. Helenko, správně ses rozhodla jim pomáhat, jsou to opravdu zářící láskyplní lidé, citliví ve svých srdcích ke všemu živému a ke všem věcem, které jsou užitečné ve prospěch všech. Ano, cítíš správně, že všichni lidé, kteří pracují pro našeho Prvotního Stvořitele všeho a všech si mají vzájemně pomáhat a podporovat dobré pozitivní myšlenky ve prospěch všech. Časem k tomu dospějete a naučíte se takto spolupracovat. Vaši vládní představitelé a jim podobní nadřízení a také duchovní lidé, které máte na planetě Zemi, se chovají tak, že každý pracuje na svém úkolu, práci nebo poslání, a nevidí, neslyší, co se děje kolem nich. To je velká chyba, protože vždycky se každý problém byť i sebemenší týká všech a každého. Žádný problém se sám nevyřeší.

 

Všem účastníkům organizace Greenpeace posíláme proudy lásky a máme je všichni Vesmírní přátelé Sil světla rádi, posíláme hodně pozitivní energie do dalších úspěšných akcí pro záchranu planety Země, moc děkujeme za každou vaši akci. Pracujete na velkém láskyplném díle našeho Prvotního Stvořitele všeho a všech námi všemi milovaného, protože každá pozititní myšlenka pochází od Něho.

 

Za všechny Vesmírné přátele Sil světla toto předala Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit. Ahoj !”

 

(3)

Asketko, prosím tě, na kolik % je pozitivní kniha Mormon a na kolik % je pravdivá ?

 

„Milá Helenko, kniha Mormon je pozitivní na 55 %, protože se v ní píše o životě tak, jak je skutečný na vaší planetě Zemi a slouží pro vaše poučení. ETHER 8. Kap. 26. Verš:

 

„Proto bylo mně, Moronimu, přikázáno, abych tyto věci napsal, aby zlo bylo odstraněno a mohl přijíti čas, kdy satan nebude míti moci nad srdci člověčenstva, nýbrž aby byli ponoukáni spravedlnosti a dosáhnout spásy.

 

Pravdivost knihy Mormon si má každý studující čtenář ověřit motlitbou sám (čili komunikací se Stvořitelem prvotním všeho a všech – pozn. zpracovatele), je to napsáno v knize Mormon, Moroni 10 kap. 28-29 verš.

 

Hlásám tyto věci, aby se naplnila proroctví. A vizte, mají vycházeti z úst věčného Boha a Jeho slovo má šeptem zníti z pokolení na pokolení.

 

A Bůh vám ukáže, že to, co jsem napsal, je pravdivé.”

 

Helenko, studuj stále knihu Mormon a Liahonu z konference, jsou to samé pozitivní a pravdivá poselství, řiď se podle toho, co vás proroci a apoštolové učí a nabádají, abyste dělali a pracovali pro Boží království, tady na planetě Zemi. Přivádějte více obrácených co Církve, je to moc důležité pro tuto dobu pro vás všechny.

 

Anděl Moroni napsal tuto knihu, když byl na Zemi pro vás, vemte si příklad ze všech pozitivních lidí, o kterých se píše v knize a podle toho jednejte ve svých životech. Anděl Moroni je tady s námi a všechno vidí, jak se vám daří při studiu knihy, má z vás radost a všechny vás miluje. Některým radí: Nemějte obavy předávat knihu Mormon dalším lidem kolem sebe. Kniha Mormon upevní vaše přátelství s lidmi velmi pozitivními a hodnotnými duchovními hodnotami. Nebojte se a s láskou, motlitbou předávejte knihu Mormon dál. Vesmírní přátelé Sil světla vám pomáhají. Nevzdávejte to, když hned napoprvé neuspějete. Ty pravé lidi najdete a budete mít velkou radost a požehnání z budování díla našeho Otce.

 

Máme vás všichni Vesmírní lidé Sil světla rádi a děkujeme za vaši službu. Posíláme vám proudy lásky a hodně pozitivní energie při budování Božího království.

 

Za všechny toto předala Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.”

 

Milá Asketko, já ti děkuji a posílám proudy lásky tobě a všem, sestra Helena z planety Země.

 

 

1366.  Povídání s Ortonem.                  (Přijala Helena K.)         1.4.2001.        7:18-8:30 hodin.

                                                                                      Místo: Vlak Česká Lípa - Liberec.

 

„Milá Helenko, jsem to já, Orton, Duchovní ručitel Galaxie”.

 

(1)

Milý Ortone, je pro naši planetu Zemi nebezpečná skvrna na Slunci, o které hovořili včera ve zprávách v TV ?

 

„Milá Helenko, skvrna na Slunci, o které hovořili v TV je nebezpečná pro vaši planetu Zemi, protože Slunce je pro pozemšťany důležité kvůli energii a životu na planetě Zemi.

 

Jakákoliv skvrna nebo jiný vliv na Slunce ubírá energii, světlo a teplo pro pozemšťany, ale to vy už mnozí víte cítíte to tak, někteří citlivější k těmto změnám. Také se u vás pozemšťanů říká „kam nemůže lékař, chodí Slunce”. Většina lidí má radost z toho, když je krásný slunečný den, jsou pak více laskaví a milí mezi sebou.”

 

(2)

Jak vznikla ta skvrna ?

 

„Helenko, všechno ovlivňují lidé vaší planety, co vysílají a jak se chovají, vše zasahuje do ovzduší, na přírodu, zvířata, rostliny i na Slunce a někdy i k nám do NEBE (pravé Stvoření – pozn. zpracovatele) na planety Vesmírných přátel a pak mají vesmírní přátelé spousta práce tyto nevhodné a nemilé věci očišťovat, jinak by byli zasaženi tím vším, co do ovzduší a Vesmíru vypouštíte. A to jsou: Negativní myšlenky jednotlivých lidí, války, různé výbuchy, násilí, zneužívání dětí, neláska mezi lidmi, létání na Měsíc a různé vypouštění družic a všechno možné, však sami nejlépe víte, co je nehvodné a negativní, to všechno ovlivňuje magnetickou skvrnu na Slunci a také vzduch na vaší planetě a vše v celé zóně vymístění.

 

Děkujime s Vesmírnými přáteli za ty, kteří jdou DUCHOVNÍ CESTOU a vysílají lásku, motlitby, meditace, tím ZMÍRŇUJÍ váš negativní stav na planetě. Negativní stav dozrává do vrcholu a tak i my, Vesmírní lidé nebudeme moci stále zachraňovat a čistit ovzduší, jen tam, kde to prvotní Stvořitel všeho a všech dovolí, aby se mohlo ZOBRAZIT a SPLNIT to, co je potřeba pro poučení všech lidí, bytostí v celém Stvoření. Helenko, je správné, že sledujete s Ivem dění na planetě Zemi, můžete pomáhat tam, kde se děje bezpráví, násilí. Vaše myšlenky a láska, modlitba těmto lidem pomáhá zmírňovat jejich utrpení a bolesti. Každá motlitba a proudy čisté lásky vysílané z upřímnosti je lék pro ty, kteří to potřebují, aby mohli jít dál na své cestě, kterou si zvolili. Víme s Vesmírnými přáteli o každém, kdo takto nebo podobným způsobem pomáhá svým bližním na planetě Zemi, máme z vás velkou radost a děkujeme za každý pozitivní čin. Helenko, myslete na ty, kteří nekráčejí Duchovní cestou, neboť jsou v Temnotě a neví o tom, vysílejte jim často proudy lásky a pozitivní myšlenky, to je ovlivní a pomůže v jejich životě. Víte, jak to je, když někdo žije v Temnotě, i ty jsi si to na vlastní kůži zažila a mnozí, kteří vyšli na Duchovní cestu, se o tom také přesvědčili, teď uplatníte, co jste se naučili. Jak pomáhat bližním kolem vás. Je důležité ROZEZNÁVAT dobro od zla, pak se vždy správně rozhodout, zlo eliminovat pravou čistotou, nelíčenou láskou. Proto jste tady na planetě Zemi v zóně vymístění, tady nejrychleji postupujete na Duchovní cestě, myslete na to.

 

Některé věci se vám stále znovu a znovu připomínají, a to proto, že je stále neděláte a neplníte. Všechny věci na planetě Zemi jsou vám k poučení, záleží na vás, co s tím uděláte, co si vyberete. Je to plán našeho Prvotního Stvořitele všeho a všech námi všemi milovaného.

 

Helenko, budeme všichni Vesmírní rádi, když se budeš častěji s námi kontaktovat.

 

Posíláme všem lidem planety Země proudy lásky a přejeme Vám – udělejte si ve svých srdcích SLUNCE, které nic neohrozí, žádná skvrna ani negativní stav kolem vás. Vaše otevřené srdce plné pravé čisté lásky vás naplní energií tepla, pozitivními myšlenkami, radostí a veselou myslí na Duchovní cestě, při pomoci ostaním kolem vás.

 

Toto jsem předal všem lidem planety Země, kteří tato slova lásky přijmou, za všechny Vesmírné přátele Sil světla Orton, Duchovní ručitel Galaxie.”

 

Děkuji ti milý Ortone za tak skvělé laskavé energie lásky a já posílám všem Vesmírným přátelům a tobě proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

 

1367.  Povídání s Asket.                     (Přijala Helena K.)               15.4.2001.  7:18-8:00 hodin.

                                                                                      Místo: Vlak Česká Lípa - Liberec.

 

„Helenko, jsem to já, Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.”

 

Prosím tě Asket, co vzkážeš D. a L. ?

 

Milá Helenko, vzkaž D. a L., že je máme moc rádi a posíláme jim proudy lásky a energie, aby mohli vyřešit situaci, ve které se nacházejí. D., L., naši milí, řiďte se srdcem, poslouchejte jeho hlas, ten vás nezklame, věřte, ať dopadne vaše situace jakkoli, vždy to přinese do vašeho duchovního života velké poučení a postup kupředu. Udělejte vše, co je ve vašich silách a možnostech, využijte všech možností pro šťastný, láskyplný vztah mezi vámi.

 

Strach, žárlivost a vše co blokuje váš vztah, není pozitivní a jsou to nepřátelé člověka. Hádky a neshody pocházejí vždy z negativní strany, hlavně záleží na míře těchto hádek a nesvárů. Pokud se trápíte těmito neshodami, pak vás to vyčerpává a vysává duchovní energie. Máte svobodnou volbu a záleží na vás, co si vyberete, s kým budete žít, abyste mohli duchovně růst a rozvíjet se.

 

Rádi bychom, kdyby jste se rozhodli s námi komunikovat. Chceme vám pomáhat, i my jsme byli v takových situacích. Postoupili jsme na Duchovní cestě dál a teď zase pomáháme vám a vy, až postoupíte, začnete pomáhat těm, co jsou na začátku své cesty, toto je KOSMICKÝ ZÁKON, který platí všude ve Vesmíru a Kosmu, jen na planetě Zemi na to většina lidí zapomíná !  Máme radost (všichni Vesmírní přátelé) z toho, když můžeme pomáhat lidem a také zvířatům, rostlinkám a celé planetě Zemi.

 

Vím D., jsi citlivá, když se zvířatům nebo lidem ubližuje, ale neboj se, všechno je pod kontrolou našeho prvotního Stvořitele všeho a všech námi tolik milovaného. Nikdo netrpí víc, než jsou jeho síly. Všichni jste vybaveni k tomu, abyste zvládli to, co jste si sami zvolili, svůj úkol (poslání), s nímž jste se narodili na planetě Zemi. S radostí jste se těšili na planetu Zemi.

 

My máme úkol vám pomáhat, zasahovat a brát na sebe vaše úkoly nemůžeme, to by bylo porušení Kosmických zákonů. Pomáháme vám s láskou, dodáváme vám energii, abyste úkoly splnili. Máme rádi všechny lidi planety Země, jsou pro nás krásně zářící bytosti, byli jsme všichni spolu, než jste se narodili na planetu Zemi.

 

Všichni jste zářící duchovní bytsoti lásky, jen teď plníte úkoly na planetě Zemi. Nikdo nemá úkol nad své síly a schopnosti, všichni jste vybaveni splnit, co jste si zvolili. Jen ti, kteří se zamotali do materiálního požitku, to mají horší, ale oni si myslí, že to tak je nejlepší, jak žijí a honí se za bezcenným materiálem, který jednou pomine. Mají sice občas radost, ale jen na chvíli, to pak pomine.

 

Někteří se časem poučí a nastoupí Duchovní cestu, která jim přináší věčné štěstí a radost, po kterém tolik toužili.

 

D., L., ještě jednou, ptejte se svého srdce, poslouchejte jeho hlas, tam je váš a všech Prvotní Stvořitel, každý člověk ho má ve svém srdci, najděte Království Boží ve svých srdcích. Mnoho lidí hledá Boha v nebesích, ale On je v jejich srdcích, to je On, který vám dává život a smysl žití. On vás všechny miluje bez rozdílů. Dal vám svobodnou vůli, abyste se naučili rozeznávat mezi dobrem a zlem, poučili se ze všeho co prožijete na planetě Zemi. Je rád, když s Ním lidé hovoří v srdci. Do vašeho láskyplného srdce se negativní stav nedostane, pokud vy sami si ho tam nepustíte. D., L., vy to všechno zvládnete, jste na to vybavení. Proste Prvotního Stvořitele všeho a všech o pomoc a vše vyřešíte správně. Mějte ve svém srdci pravou čistou lásku a vyzařujte ji kolem sebe. Tím hodně pomůžete lidem. Milujte se z pravé čisté lásky. L., D. Tě miluje a L. miluje tebe, D.  A žárlivost je hloupost. Pravá čistá láska je věčnost poznání qa duchovního růstu a rozvoje. Milujte i tu nejhorší situaci vašeho života, neboť pravou, čistou láskou ji umilujete a eliminujete a negativní stav vás nepřemůže, bude vás pokoušet, ale nepřemůže, to je důležité si uvědomit a zažít si to na vlastní kůži, jak se na planetě Zemi říká.

 

Máme vás všichni vesmírní přátele Sil světla rádi a posíláme vám proudy lásky, za všechny toto předala Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit. Ahoj.”

 

Děkuji ti moc milá Asketko za poselství pro D. a L., já jim to předám, s láskou sestra Helena z planety Země.

 

 

1368.      Stručný souhrn hlavních idejí NOVÉHO ZJEVENÍ Pána Ježíše Krista.              17.4.2001.

 

 

XII.

 SHRNUTÍ HLAVNÍCH POJETÍ A IDEJÍ

SOUČASNÉHO NOVÉHO ZJEVENÍ

 

 

Poznámka zpracovatele: Tato kapitola je velmi vhodná pro šíření ve formě článků v médiích, na přednáškách a jinde.

 

Výtah z knihy „Hlavní ideje Nového zjevení“, str. 89 - 96, XII.

 

„Jak se v předešlé kapitole zdůrazňuje, je Nové zjevení pro tuto dobu a pro další krok duchovního obrození a pokročení lidstva obsaženo v niterném smyslu Nové verze Svaté bible Krále Jakuba, v některých teologických spisech Emanuela Swedenborga a v knihách tohoto autora. Hlavní pojetí ideje tohoto Nového zjevení jsou široce obsaženy v těchto třech pramenech.

 

Aby se lidem, kteří se zajímají o tyto záležitosti, poskytlo lepší a stručnější pochopení toho, co jsou hlavní pojetí současného Nového zjevení, je radno krátce je zde shrnout.

 

Tyto ideje a pojetí lze rozdělit do tří částí:

 

A)  Teoretické základy Nového zjevení.

 

B)  Metodologické nástroje a postupy verifikace, validace a kontroly Nového zjevení.

 

C)  Praktické použití idejí a pojetí Nového zjevení v každodenním životě lidí.

 

 

(A)

Teoretické základy současného Nového zjevení lze shrnout v následujících bodech:

 

(1)

Existuje ABSOLUTNÍ ZDROJ veškerého jsoucna a Bytí. Tento Absolutní zdroj je Životem v Sobě, o Sobě a Sebou, jenž emanuje a POSKYTUJE ŽIVOT KAŽDÉMU A VŠEMU JINÉMU. Lidé tento absolutní zdroj nazývají rozličnými jmény jako Bůh, Nejvyšší, Jehova, Adonai, Sadai, Ježíš Kristus, Duch Svatý, Krišna, Budha, Ráma, Višnu. Bráhma, Aláh, Manitou, Velký Duch atd.

 

Tyto různé názvy Absolutního zdroje Života nejsou ničím jiným než různými aspekty téže Absolutní bytosti - Jednoho Boha Nedělitelného a Nejvyššího Pána, Mistra, Vládce a Stvořitele všeho, co jest.

 

(2)

Tento JEDEN Bůh Nedělitelný, Nejvyšší stvořil dle Sebe Samého/Samé a ze Své Absolutní esence a Absolutní substance VEŠKERÉ Stvoření a všechny jeho obyvatele. Takže veškeré Stvoření nebylo stvořeno z ničeho, ale z tohoto Absolutního zdroje, který lze pojímat jako Absolutní inteligenci, Absolutní sebeuvědomělou entitu, Absolutní čisté myšlení a Absolutní čistou tvořivost.

 

(3)

ABSOLUTNÍ PŘIROZENOST Nejvyššího je v Její Absolutní esenci čistá Absolutní láska, Dobrota a Svoboda a v Jeho Absolutní substanci je čistá Absolutní moudrost, Pravda a Nezávislost. Z Absolutní lásky a Její Dobroty ve Svobod, skrze Absolutní moudrost a její Pravdu vytváří Nejvyšší vše, co lze pojímat jako pozitivní stav a všichni jeho obyvatelé, dávaje jim Své atributy v relativní kondici ke Svému Absolutnímu stavu. To znamená, že Nejvyšší stvořil/stvořila každého a vše v pozitivním stavu k Její podobě a ke Svému obrazu. Proto je Nejvyšší vždy přítomen v každém jako ve Svém Vlastním. Tudíž pravá/pravý Nejvyšší může být nalezena/nalezen v Niterné mysli každého.

 

(4)

V jednom bodě v času a prostoru se Nejvyšší inkarnoval na planetu Zemi čili do zóny vymístění ve formě Ježíše Krista za účelem toho, aby učinil Svou Božskou esenci a Substanci lidskou, tedy přijal lidskou přirozenost a následně učinil tuto lidskou přirozenost Božskou, připojujíc ji ke Svému Absolutnímu stavu, Rozpoložení a Procesu.

 

Skrze tuto omezenou lidskou přirozenost Nejvyšší - jako Ježíš Kristus - ZAKUSIL negativní stav a všechna jeho zla a nepravdy a uvedl je pod Své panství. Tímto aktem SPASIL KAŽDÉHO v pozitivním stavu od zničení negativním stavem a každému v negativním stavu, včetně těch, kdo jsou v nejhlubších peklech, POSKYTL VĚČNOU PŘÍLEŽITOST KONVERTOVAT DO POZITIVNÍHO STAVU prostřednictvím jistých kroků a postupů, které byly nastíněny Ježíšem Kristem (vyznáním hříchů, pokáním, uznáním a přijetím Ježíše Krista jako pravého Nejvyššího a Svatého ducha, Spasitele všech, požádáním o milosrdenství a odpuštění a vštípení nového, pozitivního života).

 

(5)

Nejvyšší NEVYTVOŘIL negativní stav, a tudíž Ho/Ji NELZE považovat za jeho zdroj. Negativní stav a jeho početná zla a nepravdy pochází z RELATIVNÍCH lidských bytostí, jež se ve své svobodě a nezávislosti rozhodly experimentovat s následující otázkou: Jaký by byl život, jestliže by se pojímal a vysvětloval jako pocházející NIKOLIV z Nejvyššího a z Jeho/Jejích Duchovních principů, ale z přírody či někoho nebo něčeho jiného ?

 

Experimentování v procesu odpovídání na tuto otázku přineslo aktivaci negativního stavu, což následně vedlo k ustanovení všech pekel a jejich panství na této planetě. Bylo to na planetě Zemi, kde se toto experimentování událo. Toto provedli takzvaní pseudotvůrci, kteří byli lidskou rasou s nepředstavitelnými znalostmi vědy a jiných věcí a kteří zahájili tento troufalý a zničující experiment.

 

Jako výsledek tohoto experimentování všichni účastníci v něm ze své svobodné vůle VYPADLI z pravého Stvoření do takzvané zóny vymístění, která do té doby byla neobydlena. Zóna vymístění se vyskytuje paralelně s pravým Stvořením jako výsledek odmítání ideje všemi sentientními entitami v pozitivním stavu, že se mohou, jestliže si tak ze své svobodné vůle zvolí, obrátit k Nejvyššímu svými zády a neoplácet Jeho/Její Lásku a Moudrost a zcela popírat, že On/Ona je jediným Absolutním zdrojem, veškerého Života. Takže zóna vymístění je udržována v jsoucnu a Bytí VYPADÁVÁNÍM těchto odmítaných idejí. Taková situace je potencialitou toho, aby se negativní stav stal aktivním.

 

V okamžiku, kdy někdo přijme hořejší ideu a aktualizuje ji namísto toho, aby ji odvrhl, vypadne do této zóny a negativní stav počíná svůj nezávislý život. Tento negativní stav následně počíná vládnout všemu v každém, kdo ve svém životě přijme tuto ideu.

 

(6)

Protože negativní stav ve formě všech pekel a jejich početných zel a nepravd - jak se projevují po celé zóně vymístění - vznikl v relativní kondici lidské mysli a NE v Absolutním zdroji - to jest v Nejvyšším, NEMŮŽE POKRAČOVAT NAVŽDY, na věčnost. Jedině ty stavy a procesy, které mají původ v Absolutním zdroji Života, to jest v Nejvyšším, MUSÍ pokračovat věčně, protože nesou obraz a podobu Nejvyššího.

 

Nejvyšší dovolil aktivaci negativního stavu kvůli zachování svobody volby každého a kvůli důležitému duchovnímu poučení každého v celém Stvoření o pravé povaze negativního stavu a života bez Nejvyššího, bez Jeho/Jejích Duchovních principů neboli s pseudobohy a jejich pseudoduchovními principy.

 

Jakmile se poučení plně projeví, aktualizuje a realizuje a negativní stav vyčerpá svou užitečnost, bude ještě jednou, navždy deaktivován a uveden do své počáteční dřímající kondice.

 

Nejvyšší ve Svém Absolutním stavu a Kondici předvídal, že taková otázka, uvedená v bodě pět, by se v jednom bodě času a prostoru v určitém časovém cyklu mohla položit, a proto každému ve Svém Stvoření slíbil tuto otázku zodpovědět. Tehdy také Nejvyšší slíbil, že negativnímu stavu bude dovoleno být aktivním pouze během jednoho časového cyklu. Nejvyšším byl ale také učiněn slib, že z toho samého důvodu - kvůli aktivaci a dominanci negativního stavu - bude cyklus času, ve kterém tato aktivace nastane, značně zkrácen ve srovnání s ostatními časovými cykly. Takže současný cyklus času, v němž se toto všechno odehrává, bude pokračovat pouze do okamžiku, kdy veškerá povaha negativního stavu se zkušenostně ukáže a zobrazí; nastane plné poučení o jeho povaze a veškeré výsledky jeho aktivní formy a panování se umístí do univerzality povšechnosti k věčnému zachování, a tak se tedy odpověď na tu počáteční otázku zodpoví vyčerpávajícím způsobem ke spokojenosti všech ve veškerém Stvoření. Když se toto stane, negativní stav ve své aktivní a dominantní pozici bude se všemi svými pekly eliminován.

 

Protože každý v negativním stavu je mimo Stvoření, v některé zvolené oblasti zóny vymístění, a protože zóna vymístění NEMÁ žádný přímý přístup k pozitivnímu stavu Stvoření, Božská prozřetelnost Nejvyššího poskytla PROSTŘEDKY, jimiž se lidé mohou navrátit domů do pozitivního stavu. Proto Nejvyšší kromě mnoha jiného nadiktoval skrze různé lidi takzvaná svatá písma, jako například Svatou bibli, která má schopnost jedince spojit s pozitivním stavem (dle jeho svobodné volby). Aby tato důležitá spojení byla k dispozici, svatá písma jsou psána v čistých souvztažnostech. To jest každé slovo v nich obsahuje mnohé důležité duchovní významy čili niterný smysl, který spojuje s pravým pozitivním stavem nebes a Stvoření povětšinou bez vědomého uvědomění. Kvůli těmto a mnoha jiným faktům je Svatá bible pravým Slovem Božím, které obsahuje všechny duchovní nástroje ve všech jejich nekonečných aspektech. Toto slovo Boží má schopnost prostřednictvím jejího čtení a praktikování jejích principů spojovat jedince přímo s Nejvyšším - Pánem Ježíšem Kristem, Kdož je vždy přítomen v Niterné mysli každého a Kdož odpovídá na toto čtení a na pozitivní sklon a dobrou motivaci každého čtenáře a vyvolává odpovídající chápání čteného materiálu, což jednomu umožňuje, aby postupně přicházel zpět domů.

 

Ve Svaté bibli existuje nejméně deset různých niterných významů, které se vztahují ke všem úrovním Stvoření, zóny vymístění a, což je nejdůležitější, k pravé Přirozenosti Nejvyššího a spasení negativního stavu.

 

(8)

Každý bez výjimky a výluky, kdo se zúčastnil, účastní se a zúčastní se v životě negativního stavu na této planetě nebo kdekoli jinde v zóně vymístění, učinil, činí a učiní tak ze SVÉ SVOBODNÉ VŮLE za účelem poznání a zobrazení nějakých důležitých aspektů negativního stavu a jak ho zdolat. Kvůli této situaci každý, kdo se zúčastní v negativním stavu, předtím, než vstoupí do jedné z jeho oblastí, ze své vlastní vůle souhlasil s tím, aby měl odstraněny či vymazány všechny vědomé vzpomínky o těchto volbách buď po celou dobu trvání vlastního pobytu v negativním stavu, nebo do té doby, než současné Nové zjevení se učiní dostupným každému, kdo je chce akceptovat a naučit se, jak se opětovně chopit těchto skrytých vzpomínek a eliminovat negativní stav ze svého života.

 

Kvůli těmto a mnoha ostatním faktům lidský život ani nezačíná, ani nekončí životem na této planetě Zemi. Tento se ani nikdy dvakrát či vícekrát neopakuje. Něčí pozemský život je pouhým zlomkem vteřiny, krátkým uvolněním z pozitivního stavu, krátkým přesunem, průchodem, během něhož se dostává důležitých duchovních lekcí všem ve Stvoření Nejvyššího, jakož i každému účastníku bez ohledu na to, zdali si tento účastník je či není uvědoměle vědom, že se takové poučení v jeho životě a obecně pro celé Stvoření odehrává.

 

Protože jedinečný a neopakovatelný život jedincův je některým způsobem obrazem a podobou Boha, vzhledem k tomuto faktu musí pokračovat na věčnost progresivním způsobem v souladu s principy věčného duchovního pokroku. Takže nikdo se nikdy nemůže fyzicky vrátit na tuto Zem prostřednictvím mateřské dělohy fyzickým zrozením. Jeden se sem může inkarnovat pouze jednou.

 

(9)

Současně existující lidští tvorové na této planetě a všichni ti, kteří zde existují přibližně ČTYŘI MILIONY ROKŮ, NEJSOU přímým nadělením Nejvyššího a Nejvyšším, jak to bylo v případě lidí před touto dobou. Jsou výsledkem zdlouhavého genetického inženýrství takzvanými PSEUDOTVŮRCI (lidmi, kteří byli původním nadáním Nejvyššího a Nejvyšším), kteří zkombinovali 95 % živočišných genů s 5 % původního nadělení Nejvyššího a vyprodukovali či zfabrikovali takzvaného moderního člověka, jak je znám v současnosti.

 

Nejvyšší dovolil, aby se to stalo proto, že by se živě, ilustrativně a zkušenostně mohla demonstrovat vyčerpávající odpověď na otázku, uvedenou v bodě pět, a mohlo by dojít plného dozrání náležité poučení o pravé povaze negativního stavu - stavu bez Boha či s falešným bohem. V procesu mnoha milionů roků tohoto experimentování a fabrikování PSEUDOLIDÍ (takzvaného moderního člověka), PSEUDOTVŮRCI zfabrikovali mnoho forem života (většinou negativních), které byly a některé STÁLE jsou na této zeměkouli přítomné.

 

Některé z těchto životních forem z určitých duchovních důvodů zmizely z této planety a přemístily se jinam. Znalost těchto životních forem je obsažena v mnoha pohádkách, bájích a tajemných příbězích, které si lidstvo na této zeměkouli přenášelo z jedné generace na druhou. Takže takové pojmy, jako skřítek, mořská pana, siréna, trol, nymfa, obr lidožrout a všechny ostatní podobné názvy, které tyto tajemné příběhy a pohádky obsahují, JSOU DO URČITÉ MÍRY REÁLNÉ. Tato Stvoření byla skutečně zfabrikována PSEUDOTVŮRCI za účelem ustanovení nejvhodnější životní formy, která by se hodila na jejich vlastní cíle dokázat, že život je možno a lze vytvořit z JINÉHO ZDROJE než přímým nadělením z Nejvyššího a Nejvyšším.

 

Když PSEUDOTVŮRCI uspěli ve zkombinování původního nadělení Nejvyššího s geny opici podobného tvora, který existoval v jejich době, nakonec vynalezli produkci tvora, který se stal jeskynním člověkem, z něhož se následní lidé vyvinuli do svých současně existujících mentálních a fyzických forem. S takovým tvorem a všemi jeho následovníky mohli pokračovat ve svém PLÁNU ZNIČIT veškerý pozitivní stav a Nejvyššího a nastolit své plné panství a panování negativního stavu jimi ustanoveného. Takže KAŽDÁ lidská bytost v současnosti na této planetě existující se skládá z 5 % původního nadělení Nejvyššího a z 95 % vnucených fabrikací z živočišné a zvířecí přírody, což umožňuje udržování negativního stavu a jeho početných zel a nepravd. Těch 5 % původního nadělení Nejvyššího se skládá z pravé Niterné mysli a jejích tří stupňů, pravé vnitřní mysli a jejích tří stupňů a ze zevní mysli a jejích tří stupňů. Na straně druhé se 95 % této zvířecí povahy skládá z falešné pseudoniterné mysli a jejích tří stupňů, pseudovnitřní mysli a jejích tří stupňů a pseudozevní mysli a jejích tří stupňů. VŠECHNY tyto mysli a jim odpovídající stupně a všechny pseudomysli a jim odpovídající stupně jsou s pouhou výjimkou nejzevnějšího stupně vnější mysli ve stavu hlubokého nevědomí. Proto je VĚTŠINA LIDÍ VE STAVU HLUBOKÉ NEVĚDOMOSTI o těchto důležitých duchovních záležitostech a způsobu, jakým jsou lidé uspořádáni a fungují. Ať mají či zastávají jakékoli náhledy, názory a filosofie mají či zastávají, jsou ve většině případů přinejlepším deformacemi pravdy a přinejhorším jsou to úplné nepravdy. Takže proto je vše na planetě Zemi a v celé zóně vymístění v pozici VZHŮRU NOHAMA. NIC ZDE NENÍ SKUTEČNÉ.

 

(10)

Jedním z účelů genetické manipulace a inženýrství PSEUDOTVŮRCI bylo zfabrikování rasy lidí, kteří by si mezi sebou nebyli rovni, byli by jeden druhému podřízeni, jedni by druhým panovali a byli by závislí na všech ostatních. To byla nutná podmínka aktivace negativního stavu, protože každý v pozitivním stavu je roven každému, je tak zvláštní jako každý jiný, tak jedinečný jako kdokoli jiný, tak důležitý jako kdokoli jiný a tak potřebný, jako každý jiný. Při takovémto uspořádání a pořádku nemůže prospívat žádný negativní stav a rozpoložení.

 

Proto PSEUDOTVŮRCI v procesu svého experimentování úspěšně přivodili STAV, v němž se tyto principy nejenom nezdůrazňují, ale TÉMĚŘ NEEXISTUJÍ. Takže jeden národ byl položen nad národ jiný, jedna rasa nad druhou, jedna společnost nad jinou, jedna skupina nad jinou a muži nad ženy nebo ženy nad muže. Tato diskriminace se stala jednou z hlavních zbraní negativního stavu mezi lidmi v zóně vymístění k udržování jeho jsoucna a Bytí.

 

Pravou skutečností ale je, že tato situace je uměle a násilně vnucena prostřednictvím 95 % živočišných a zvířecích genů, z nichž současně existující lidští tvorové sestávají. V původních 5 % přímého nadělení pravého Nejvyššího do lidí (TĚCHTO 5 % JE VŠE, CO MÁ SKUTEČNOU CENU) není taková diskriminace možná, nikdy neexistovala a nebude existovat. Z pozice těchto 5 %, to jest z pozice pravé reality, je každý bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost, příslušnost ke společenství či skupině nebo na cokoli, co má, bez jakékoli výjimky a vyloučení tak důležitý, rovný, jedinečný, zvláštní, odlišný, potřebný a hodnotný JAKO KAŽDÝ JINÝ. Toto je pravá povaha pozitivního stavu.

 

Výše krátce popsané body lze nyní považovat za TEORETICKÝ ZÁKLAD SOUČASNÉHO NOVÉHO ZJEVENÍ. Jakékoli jiné ideje a pojetí, které byly původně zjeveny ve všech ostatních předešlých zjeveních, než toto Nové zjevení vstoupilo do svého jsoucna a bytí, a které budou mít hodnotu, jsou tvořivě zahrnuty do tohoto současného Nového zjevení.

 

Avšak jednou z hlavních zásad Nového zjevení v protikladu a ve srovnání s některými předešlými je, že NIC JIŽ NELZE PŘIJÍMAT SLEPOU VÍROU. V současnosti tudíž za současně existujících duchovních okolností se po nikom nežádá, není nucen ani se od něj neočekává, aby slepě věřil jakýmkoli výrokům, principům, pojetím či ideám, obsaženým v dříve uvedených třech zdrojích Nového zjevení (viz předešlou kapitolu). Z tohoto důležitého důvodu bylo nutné vyvinout náležité metodologické nástroje a postupy, které by především umožňovaly verifikovat, ověřit a potvrdit platnost obsahu současného Nového zjevení a které by za druhé poskytly zřetelnou cestu ven z negativního stavu.

 

Tyto metodologické nástroje a postupy lze stručně popsat v následujících bodech:

 

(1)

Jedním z mnoha důvodů, proč Nejvyšší inkarnoval na tuto planetu ve formě Ježíše Krista, bylo PŘIPOMENOUT KAŽDÉMU ZTRACENOU ZNALOST A SCHOPNOST VCHÁZENÍ DO NITRA, DO SEBE SAMÉHO, JAKOŽ I PRO ILUSTRACI TOHO, JAK PRÁVĚ TOTO UČINIT. Jestliže JE nebeské království, a tedy pozitivní stav, a tedy skutečná pravda, uvnitř, v původních 5 % nadělení Nevyššího v každém, pak je zřejmé, že žádnou pravdu NELZE nalézt v zevnějšnostech nebo kdekoli jinde. Takže aby se řádně ověřilo, zkontrolovalo a ověřilo co do platnosti jakékoli současné zjevení, je třeba se naučit putovat do nitra, do své vlastní Niterné mysli, kde je pravý Nejvyšší, a zde pro sebe objevit pravdu. V jsoucnu a Bytí není žádný jiný možný zdroj pravdy a její verifikace, konfirmace a validace, než přímo z Nejvyššího ve vlastní Niterné mysli. Každý jiný zdroj je vždy zavádějící.

 

Tento fundamentální a hlavní zdroj objevení, verifikace, konfirmace a validace, jakékoli pravdy ustanovuje základnu, na níž se budují a vyvíjejí ostatní metody a nástroje za tímto účelem. Takže ať se následně využije jakýkoli nástroj, je jeho účelem vždy vést dovnitř sebe sama, do své pravé Niterné mysli.

 

(2)

Jedním z nejdůležitějších nástrojů vcházení do nitra za tímto důležitým účelem je MEDITACE v rozličných formách, jako je duchovní hypnóza a autohypnóza, modlitba a hluboká meditace. Tyto formy meditace umožní každému zbavit se všech zevních nátlaků a dostat se do styku s vlastní Niternou myslí následujícími určitými důležitými postupy, reflektovanými například v kapitole čtvrté této knihy, a objevit zde veškerou pravdu o této nebo jakékoli jiné záležitosti.

 

(3)

Z pozice této niternosti, jakmile se jeden naučí být ve styku s vlastní Niternou myslí, se studují a čtou tyto tři výše uvedené zdroje, které obsahují současné Nové zjevení, což vyvolává a umožňuje náležité vnímání, chápání, přijetí a používání všech záležitostí ve vlastním životě. Dobrými plody takového pozitivního života se všechny ideje a pojetí současného Nového zjevení ověřují, utvrzují a potvrzují v platnosti. Tato forma ověřování, kontroly a potvrzování platnosti se může považovat za jednu z nejdůležitějších. Konec konců jestliže někdo rodí dobré ovoce jako výsledek poznání, přijetí a používání všech principů Nového zjevení ve svém životě, jaké jsou lepší způsoby pro verifikaci a validaci čehokoli vůbec ?

 

(4)

Je důležité a kriticky závažné, aby se jedinec učil být v NEUSTÁLÉM KONTAKTU S VLASTNÍ NITERNOU MYSLÍ, vlastními duchovními rádci, které každému pro tento účel přidělil pravý Nejvyšší a kteří reprezentují odlišné aspekty pravdy a skutečnosti Stvoření Nejvyššího, a, což je nejdůležitější, s PRAVÝM NEJVYŠŠÍM ve vlastní Niterné mysli. Z této pozice se dotazuje na vše, žádá se verifikace, konfirmace, prověrka a validace všeho vůbec. Protože vlastní pravá Niterná mysl a vlastní praví duchovní rádci, jakož i pravý Nejvyšší jsou ve stavu stálé niternosti čili v pravém pozitivním stavu, stávají se jediným pravým zdrojem vhodné verifikace, konfirmace, prověřování a validace všech předkládaných idejí současného Nového zjevení, jakož i čehokoli jiného.

 

Maje náležitou teoretickou základnu Nového zjevení a nejvhodnější metodologické nástroje a postupy ověřování, prověrek a potvrzování platnosti, jeden se potřebuje naučit vhodnému a správnému používání všech idejí a pojetí Nového zjevení.

 

Jinými slovy je otázkou, jaké jsou náležité a správné způsoby žití a praktikování vlastního každodenního života v souladu s principy Nového zjevení ?  Tyto způsoby stručně shrneme v následujících bodech:

 

(1)

Z hlubin vlastního srdce rozpoznávat, uznávat a přijímat ve svém životě fakt, že existuje pravý Nejvyšší, Pán Ježíš Kristus, Duch Svatý, Jeden Bůh Nedělitelný, Kdož má mnohá jiná jména (všechna jména jsou Jeho/Její), Kdož se Svému Stvoření a každému v zóně vymístění od doby inkarnace na tuto zeměkouli projevoval jako Ježíš Kristus ve Svém Božském lidství a Lidském Božství.

 

(2)

Poznat, uznat a přijmout VŠECHNY TŘI ZDROJE, které obsahují současné Nové zjevení (Novou verzi Bible Svaté krále Jakuba nebo její ekvivalent v jiných lidských jazycích této zeměkoule, Swedenborgovy spisy a spisy tohoto autora), jako pravé Zjevení Nejvyššího pro tuto jednotlivou dobu a věk s tím, že se rozeznává, že každý jednotlivý věk, doba a epocha odráží odlišné potřeby a požadavky a má své vlastní nové zjevení a jeho metodologické nástroje a postupy relativní k jeho účelu, obsahu a stupni duchovního pokročení, jakož i jeho praktického použití. Takže různé doby a okolnosti ve stavu lidstva vyžadují odlišné přístupy, které mohou být velmi často zdánlivě protikladné jeden k druhému. Co bylo tudíž náležité a správné v jedné době, věku a epoše, není často nutně takové v následující době, věku a epoše. Proto se nemá nikdy pokoušet o nějaké násilné přenášení idejí a metod předešlého kroku, věku, doby či epochy do následných kroků duchovní progrese či regrese lidstva.

 

(3)

Pravidelně denně číst i studovat výše uvedené tři zdroje obsahující pravé současné Nové zjevení a meditovat o nich se souběžným stálým ověřováním, prověřováním, utvrzováním a potvrzováním platnosti všech myšlenek, pocitů a idejí, které vyvolává taková denní práce, jakož i požádat z nitra o stálé doplňování novými údaji, modifikace a revize jakýchkoli idejí a pojetí současného Nového zjevení (je-li to třeba a je-li pro ně doba).

 

(4)

Nejméně dvakrát či třikrát denně vcházet hluboko do nitra do vlastní Niterné mysli, k pravému Nejvyššímu a k pravým duchovním rádcům za účelem důkladného vlastního hodnocení, sebeprozkoumávání a vyhledávání u sebe možného negativního, zlého, nepravdivého, problematického, odporného a neshodujícího se s pozitivním stavem a s Vůlí Nejvyššího s následným důkladným očištěním a vyčištěním od tohoto všeho (pokud něco je) a s vyznáním vlastních hříchů či problémů a pokáním požádat o milosrdenství a odpuštění a o schopnost se změnit, jakož i o očištění a vyčištění od nich všech a ode všeho znečištění, zamoření a otrav, kterým jeden podléhá dle prostého faktu, že žije uprostřed negativního stavu, kde jsou aktivní a panují jeho zla a nepravdy. A požádat o schopnost úspěšného a účinného vzdorování a překonávání všech zel a hříchů.

 

(5)

Učit se dělat veškerá životní rozhodnutí bez ohledu na to, jak se zdají být důležitá či nedůležitá, jedině z pozice niternosti, z vlastní pravé Niterné mysli, z pravého Nejvyššího ve vlastní Niterné mysli a z pravých duchovních rádců a věrně, loajálně a oddaně následovat všechny jejich rady, i když jsou v rozporu s vlastními vědomými tužbami a myšlením dle přání. Přenechat vlastní ovládání zevními věcmi čili ovládání vlastní zevní myslí nebo své zlé návyky následovat zevní autority, ať by mohly být jakékoli, vlastní pravé Niterné mysli, a tedy konat jen Vůli Boží.

 

(6)

Snažit se a být motivován konat vše, ať by to mohlo být cokoli, kvůli Nejvyššímu, druhým a sobě (v tomto pořadí), to jest kvůli vzájemnému prospěchu, společnému blahu, sdílení a užitku pro všechny ve Stvoření Nejvyššího a v zóně vymístění bez jakýchkoli nízkých a sobeckých motivací či úmyslů. Proto denně pečlivě zkoumat vlastní pravé úmysly a motivace ohledně všeho ostatního a žádat Nejvyššího, aby poskytl vhodné, řádné, správné a dobré úmysly a motivace.

 

(7)

Snažit se být tak, jak je nejvíce možné, za všech a veškerých okolností bezpodmínečně velmi milujícím, moudrým, laskavým, jemným, pokorným, skromným, slušným, pravdomluvným, upřímným, poctivým, taktním, neodsuzujícím, schopným přijímat i respektovat, tolerantním, milosrdným, odpouštějícím, soucitným, slitujícím se, objektivním a spravedlivým. Být vždy pravdivým vzhledem k sobě samému ke své pravé přirozenosti (jak ji reflektuje původních 5 % nadělení Nejvyššího), aniž by se někomu zachtělo být někým či něčím jiným nebo se snažit mít více než potřebuje. Tedy učit se děkovat a být vděčným, oceňujícím to a spokojeným s tím, co má, a s tím, co je v daný okamžik ve vlastním životě k dispozici, a učit se s tím produktivně, konstruktivně, tvořivě a inovačně pracovat namísto toho, aby se stůj co stůj dožadovalo, požadovalo, svářilo a žádalo Boha o ty věci, které jeden nemá, ale jiní lidé mohou mít. Žádat vlastní Niternou mysl a vlastní duchovní rádce a pravého Nejvyššího o to, aby jeden byl takovým, jak se popisuje, a aby byl šťastným, spokojeným, naplněným, radostným, potěšeným a nadšeným z toho, co má, a měl z toho veškerou radost.

 

(8)

Přijmout plnou zodpovědnost za vlastní život ve všech jeho aspektech, aniž by se někdo za něco obviňoval nebo se vlastní problémy promítaly na druhé. Plnit si své dennodenní pověření, práci, povolání, povinnosti, obchodní záležitosti či cokoli, co kdo má a co si zvolil, rád, s radostí a potěšením a v souladu se svými nejlepšími schopnostmi do plnosti svých potenciálů, aniž by jeden byl dřímající, nečinný, líný či neochotný; věnovat určité nutné období relaxaci, odpočinku, zábavě, humoru a hrám jako prostředkům k lepšímu duchovnímu, duševnímu i fyzickému rozpoložení, aby jeden plnil produktivněji vlastní poslání ve prospěch všech.

 

(9)

Stranit se, pokud je to možné, všech škodlivých látek jako tabák, nepředepsaných či návykových léků, alkoholu a veškeré přehnané konzumace nápojů či čehokoli. Zároveň se ale neomezovat žádnými tabu, hranicemi či rituály vnucovanými vnějšími autoritami, jako například vyhýbání se požívání a pití určitých typů jídel a nápojů, nebo oblékaní se jen určitým způsobem, nebo provádění jen určitých typů zevních rituálů, nebo setrvávání v určitém typu fyzických poloh atd.

 

Radí se vcházet do nitra a ve vlastní pravé Niterné mysli, z Nejvyššího ve vlastní pravé Niterné mysli a od vlastních pravých duchovních rádců zjistit, co je a co není vhodné pro sebe sama. Různí lidé mají různé potřeby a co je pro někoho vhodné, není nutně takové pro jiného. V těchto či jiných záležitostech není možné žádné zobecňování. To je důvodem, proč se každému radí vejít do nitra, aby si pro sebe všechno toto zjistil.

 

(10)

Je-li to možné, vyhýbat se každému organizovanému náboženství a jiným podobným institucím, bratrstvům, kultům, sektám, duchovním centrům nebo čemukoli, co lidé na této planetě v tomto ohledu mají, aby tak jeden nebyl omezován jejich zákazy, tabu, zábranami, požadavky, tradicemi, zvyky, konvencemi a podobnými věcmi. Takže jeden se má snažit chránit si svou svobodu a nezávislost ve všech záležitostech svého života s připraveností a otevřeností své mysli k čemukoli novému a pokrokovému (věda, že není navždy uzamčen v jedné kondici a stavu a že se může vždy změnit) a s ochotou a připraveností i otevřeností bezpodmínečně sdílet sebe samého a své jedinečné zkušenosti v životě s každým, kdo je ochoten a kdo si žádá takové sdílení z pozice úplné nesobeckosti a za účelem všeobecného růstu, pokroku a zlepšení sebe samého i všech, aby byl lepší a duchovnější lidskou bytostí.

 

(11)

Následovat náležitou hierarchii duchovní organizace Stvoření Nejvyššího a nedávat ve vlastním životě žádnou hodnotu, účel a význam materiálním, peněžním, tělesným, fyzickým, vnějším, zevním, přechodným a dočasným věcem a statkům. Pohlížet na tyto věci jako na prostředky pro získání vyššího duchovního uvědomění, a ne jako na hlavní účel, cit a zakončení vlastního životního snažení a úsilí.

 

Jeden může mít vše, vlastnit všechna materiální bohatství a statky celého světa, pokud se tyto věci a záležitosti nestávají nejzazším cílem a tím, po čem vlastní srdce baží, ale pokud jsou namísto toho přijímány jako dar od Boha, aby se těmito prostředky posloužilo a pomáhalo ostatním k jejich většímu duchovnímu uvědomění či duchovnímu probuzení.

 

Takže se radí, aby se vždy pamatovalo, že vlastní život ani nezačal, ani nekončí na této planetě (ani se zde nikdy dvakrát či třikrát neopakuje) a že si nelze z tohoto světa nic vzít vyjma své vlastní lásky a náklonnosti. Má se vždy mít na paměti, že cokoli jeden miluje a má k tomu náklonnost, bude určovat jeho místo, stav, pozici, kondici, proces a budoucí na onom světě, a ne to, co kdo má či vlastní.

 

(12)

Jeden si má uvědomit, že ve snaze o tyto a v konání všech těchto či podobných věcí, jak jsou krátce popsány v hořejších bodech, spočívá základ a význam pravého uctívání pravého Nejvyššího, Pána Ježíše Krista a Ducha Svatého, Kdož je Jeden Bůh Nedělitelný. Následovat a konat všechny tyto a podobné věci je tím, co ustavuje pravé duchovní uctívání Nebeského Otce/Matky/Boha. Toto znamenají slova Ježíše Krista v Evangeliu dle Jana, kapitola čtvrtá, verš dvacátý čtvrtý:

 

„Bůh je Duch a ti, kdo Ho uctívají, musí uctívat v duchu a pravdě.“

 

Neexistuje žádné jiné platné a hodnotné uctívání Boha než to, které může jednoho vést po pravé cestě neustálého duchovního pokroku, štěstí a věčného života v nebesích pozitivního stavu Stvoření Nejvyššího.

 

Uctívat Boha v duchu a pravdě znamená uctívat Ho z pozice niternosti, z vlastní Niterné mysli, protože je to pravá Niterná mysl každého, která je jeho duchem. Vlastní duch je stav dobroty, z něhož vychází veškeré pravé uctívání Boha. NEZNAMENÁ to, že se Bůh má uctívat na nějakém určitém zevním místě či stavení, určitými nadiktovanými předepsanými zevními obřady. A taková je pravda v této věci. To je uctívání v pravdě, protože pravdu lze nalézt ve vlastním duchu, to jest ve vlastní pravé Niterné mysli, kde přebývá Nejvyšší, z něhož vychází veškeré dobro a láska. Z této pozice jedinec ustavuje svůj životní styl, jak je definován ve výše uvedených bodech. Tento životní styl je tím, co je míněno pravým duchovním uctíváním pravého Nejvyššího.

 

 

1369. Aštarova družina.      (Sdělení je z knihy „Hidden Mysteries“, Joshua David Stone).        1995.

Místo: USA.

 

„Jedna z nejvýznačnějších mimozemských skupin je AŠTAROVA DRUŽINA. Koordinátor Aštar je bytost, která je odpovědná za vesmírnou divizi význačného bílého bratrstva – nebo – BRATRSTVA SVĚTLA.

 

On a jeho velká mimozemská armáda čítá přes 20 milionů bytostí. Pracují ve spolupráci s vyškolenými mistry.

 

Vedle těchto 20 milionů individualit pod vedením Aštara v tomto Solárním systému tam jsou ještě další 4 miliony bytostí a pracovníků těchto ve fyzickém světě.

 

Koordinátor Aštar je bytost ušlechtilá, význačného charakteru, jeho postavu si můžete představit ve velikosti přes 2 metry. Oči má modré a tělo má typu Adam Kadmon.

 

Vyvíjel se a byl vyškolen na planetách Aštar a Venuše.

 

Koordinátor Aštar je odpovědný za flotilu v tomto Solárním systému, ale také není omezen pouze k tomuto sektoru ve smyslu jeho služby.

 

Aštar reprezentuje tento Solární systém jako správce. Při setkáních (konference) na úrovni Galaktické, Vesmírné a také na úrovni Omniverse.

 

Jedna z důležitých věcí v porozumění Aštara – koordinátora a jeho armády pracovníků a flotily vesmírných lodí je, že oni jsou éteričtí v přirozenosti. I když nemají fyzická těla, jsou schopni manifestovat svá těla a své lodě do světa fyzického v jakémkoli čase, kdy chtějí. Pozemský člověk, pokud má možnost vidět je, tak neuvažuje o nich, jako o odlišné bytosti.

 

Členové Aštarovy družiny se pohybují mezi lidmi, na ulicích v tomto světě, ale lidé nejsou si toho vědomi. Mnoho životů je na jiných planetách v tomto Slunečním systému. Jsou éterické v přirozenosti, a proto jsou také tyto bytosti někdy nazývány éteričtí. Jsou to bytosti inkarnované (mají těla). Tyto bytosti jsou také ve vývoji podobně jako lidé a jejich životy se mnoho neodlišují od lidských, až na některé vlastnosti, jako jsou nižší zájmy (ego nebo emoce), pod kterým vlivem lidé planety Země tolik strádají.

 

Koordinátor Aštar pracuje také v blízké spolupráci s Andělským královstvím, speciálně s Archandělem Michaelem (což je název civilizace se společným posláním – pozn. zpracovatele).

 

Koordinátor Aštar je extrémně milující a něžná bytost a také je přísný a neodolatelný v jeho misi sloužit, učit a chránit bytosti ve Slunečním systému. Koordinátor Aštar a jeho družina si nepřejí být viděni jako bohové, ale raději jako kamarádi a přátelé, podobní na cestách ve směru dalšího duchovního postupu.

 

Dvě z hlavních Aštarových poslání zde jsou duchovně učit lidi jejich opravdovému záměru v pobytu na planetě Zemi a ochraňovat Zemi a Sluneční systém od návštěvníků a mimozemských skupin, jejichž záměry jsou jiné, osobní, a ne směru opravdu duchovního.

 

 

1370. Podzemní konference Aštarovy družiny.

(Sdělení je z knihy „Hidden Mysteries“, Joshua David Stone).        1995.

Místo: USA.

 

Jeden ze způsobů kontaktu s Aštarovou družinou je naplánovat si účast na této konferenci v době spánku fyzického těla. Jsou to velké konference, kterých se účastní bytosti fyzické, éterické a bytosti z jiných planet. Tyto konference jsou pořádány nejméně dvakrát na měsíc.

 

Mnoho světelných pracovníků navštěvuje 5 nebo 6 konferencí za rok. Na jedné z těchto konferencí se rozhoduje, jak čistit zamořené ovzduší, vody a zemi. Někdy se tyto konference konají každou noc po dobu 2 nebo 3 týdnů. Mnoho bytostí přichází ve svých astrálních tělech.

 

Koordinátor Aštar je velmi potěšen, když vidí, jak rychle se navyšuje světelnost na Zemi. A také, jak se zvyšují duchovní závazky u tolika světelných pracovníků.

 

 

1371. Mateřské lodě Aštarovy družiny (prostorová města).      

 (Sdělení je z knihy „Hidden Mysteries“, Joshua David Stone).        1995.

Místo: USA.

 

Mateřské lodě Aštarovy družiny nebo prostorová města mají normálně 12 stupňů - podlaží.

 

(1)

Podlaží první = vchod a východ do lodě.

 

(2)

Podlaží druhé = velká zásobárna pro všechny stupně lodi.

 

(3)

Podlaží třetí = zoologická zahrada se zvířaty z různých světů.

 

(4)

Podlaží čtvrté = výzkum půdy, krajin, ovocných sadů a různých rostlin.

 

(5)

Podlaží páté = obytné centrum pro techniky a další bytosti, které pracují na prvních čtyřech stupních (podlažích).

 

(6)

Podlaží šesté = odpočinkové prostory s velkými parky a krajinami.

 

(7)

Podlaží sedmé = lékařské prostory.

 

(8)

Podlaží osmé = tento prostor je vyhrazen pouze pro případ evakuační.

 

(9)

Podlaží deváté = prostory školní s knihovnami, halami moudrosti, koncertní haly a prostory pro další kulturní aktivity.

 

(10)

Podlaží desáté = prostory vyhrazené k návštěvám bytostí z různých dimenzí.

 

(11)

Podlaží jedenácté = prostory Aštarovy družiny a také speciální hala určená pro různá setkání.

 

(12)

Podlaží dvanácté = je to kupole, kde se nachází pilotní řídící centrum a pozorovací paluba pro odpovědné pracovníky. Je možnost schůzky, kde návštěvníkům je umožněno pozorování.

 

    DALŠÍ  ČÁST  SDĚLENÍ  1372 - 1449  KNIHY  "ROZHOVORY V."   ZDE ...